موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورها
     شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

12
   نام شرکت  آذین نگین بوم قشم
 نام مدیرعامل علی ایجاد
 تلفن  9177672577
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.12.11
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.12.11
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس قشم- روبروی روستای پی پشت

 
   نام شرکت  آرام شناور کیان قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0763524632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-بلوار امام قلی خان-مجتمع خلیج فارس-واحد 82
 
   نام شرکت  آرام شناور کیان قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0763524632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-بلوار امام قلی خان-مجتمع خلیج فارس-واحد 82
 
   نام شرکت  آویدکاران دریای ژرف(رضا جهانگیری)
 نام مدیرعامل رضا جهانگیری
 تلفن  9171632013
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.07.18
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس – شهرک صنعتی شماره 1

 
   نام شرکت  پرستو دریای هرمز
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  09171690616
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.06.02
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.06.02
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس-بلوار پاسداران-بوار دانشمند-ساختمان بالای بانک ملی
 
   نام شرکت  پویا بندر بستانه
 نام مدیرعامل عبدالرحیم رحیم پور
 تلفن 
9177620532
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.06.27
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.06.27
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس
بندرلنگه – روستای بستانه

 
   نام شرکت  تلاش بندر
 نام مدیرعامل رضا صفری
 تلفن  077-25672020
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.08.08
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.08.08
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر-بندر عامری
 
   نام شرکت  شناور سای دریا دانش فردوس
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  07632561244
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.05.12
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.05.12
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس-تقاطع خیابان فجر-بلوار ساحلی-مرکز نواوری دریایی امیر کبیر
 
   نام شرکت  شناورسازی دریانورد
 نام مدیرعامل امیر میمد آمری
 تلفن  0773351911
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.02.11
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندر بوشهر - جاده نیروگاه - روبروی کلانتری 14 - شرکت دریانورد
 
   نام شرکت  شناورسازی یوتاب قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  07635340005
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.10.05
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-شهرک صنعتی طولا-نبش خیابان مولوی 6-شرکت دریایی یوتاب قشم
 
12