موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورها
     شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

123
   نام شرکت  آذین نگین بوم قشم
 نام مدیرعامل علی ایجاد
 تلفن  9177672577
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.12.11
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.12.11
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس قشم- روبروی روستای پی پشت

 
   نام شرکت  آرام شناور کیان قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0763524632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-بلوار امام قلی خان-مجتمع خلیج فارس-واحد 82
 
   نام شرکت  آرام شناور کیان قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0763524632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-بلوار امام قلی خان-مجتمع خلیج فارس-واحد 82
 
   نام شرکت  آرکا فیدار قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  076-35340490
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.11.12
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.11.12
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس قشم - شهرک صنعتی طولا -انتهای خیابان هفتم (خیابان حافظ) 8 - جنب کارخانه آلیاژ گستر
 
   نام شرکت  آویدکاران دریای ژرف(رضا جهانگیری)
 نام مدیرعامل رضا جهانگیری
 تلفن  9171632013
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.07.18
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس – شهرک صنعتی شماره 1

 
   نام شرکت  پرستو دریای هرمز
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  09171690616
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.06.02
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.06.02
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس-بلوار پاسداران-بوار دانشمند-ساختمان بالای بانک ملی
 
   نام شرکت  پویا بندر بستانه
 نام مدیرعامل عبدالرحیم رحیم پور
 تلفن 
9177620532
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.06.27
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.06.27
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس
بندرلنگه – روستای بستانه

 
   نام شرکت  تلاش بندر
 نام مدیرعامل رضا صفری
 تلفن  077-25672020
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.08.08
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.08.08
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر-بندر عامری
 
   نام شرکت  تیوا صنعت
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  076-35340490
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.11.12
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.11.12
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس قشم - شهرک صنعتی طولا -انتهای خیابان هفتم (خیابان حافظ) 8 - جنب کارخانه آلیاژ گستر
 
   نام شرکت  شناور سازی غلامرضا جهانگیری
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  09131002505
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.11.14
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس شهرستان بندرعباس-میناب-روستای سیریک-دمانی-گوهر2
 
123