موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکتهای فعال در زمینه طراح و سازنده قطعات و ماشین آلات صنعتی / دریایی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  شرکت فولاد اکسین خوزستان
 نام مدیرعامل ---
 تلفن  061-32909000-8
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.08.04
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1394.08.04
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس اهواز-کیلومتر 10 بندر امام خمینی
 
   نام شرکت  شرکت نورد و لوله صفا
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  88955614-021
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.06.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.06.25
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس تهران. بلوار کشاورز. ساختمان صفا. شماره 158
 
   نام شرکت  فراپیشتاز هونام (فراراب)
 نام مدیرعامل ---
 تلفن  071-32291918
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1402.12.27
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.12.27
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس شیراز- خیابان ارم -کوچه 22 -پلاک 249
 
   نام شرکت  کارخانجات نورد و پروفیل ساوه
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  88979011 -021
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.06.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.06.25
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس تهران. بلوار کشاورز. ساختمان صفا. شماره 158