موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورها
     شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای فلزی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

123
   نام شرکت  کشتی سازی بوشهر - صدراء
 نام مدیرعامل ---
 تلفن  077-33559864
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1395.12.02
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر بزرگراه طالقانی ، انتهای بلوار صدرا
 
   نام شرکت  آرام شناور کیان قشم
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0763524632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس جزیره قشم-بلوار امام قلی خان-مجتمع خلیج فارس-واحد 82
 
   نام شرکت  ایلکا
 نام مدیرعامل محمد امین فقیه
 تلفن  077-33449341-4
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.06.12
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر-سرتل-بلوار شهید یاسینی- خیابان شهرک صنعتی
 
   نام شرکت  سپهر دریا جنوب
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  07633379046-48
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.06.12
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرعباس - 10کیلومتری غرب جاده اسکله شهید رجایی - منطقه باغستان
 
   نام شرکت  شرکت بحر گسترش هرمز
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  07612723245
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.10.24
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس 37کیلومتری غرب بندرعباس - مجتمع صنایع دریایی
 
   نام شرکت  شرکت پرشیا هرمز
 نام مدیرعامل رضایی
 تلفن  07612723387
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.04.11
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس 37 کیلوتری جاده بندرعباس- بندر خمیر مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران
 
   نام شرکت  شرکت کوهین دریا
 نام مدیرعامل ....
 تلفن  09173620535
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.09.19
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندر کنگ – خیابان ورودی شهر- جنب دفتر تجاری فاروق کلبت
 
   نام شرکت  شناورسازان صنعت و دریا
 نام مدیرعامل اسدالله رحمانی
 تلفن  3-4283692 - 0632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1392.04.14
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس خرمشهر- حفار غربی- بین روستای مقامسیه و بدریه
 
   نام شرکت  شهید محلاتی
 نام مدیرعامل تندپور
 تلفن  077-33559235-6
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.06.13
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر-بزرگراه طالقانی- بلوار صدرا-جنب فلات قاره
 
   نام شرکت  صدرا نکا
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0152-5522274
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.10.14
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.10.15
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس نكاء -جنب نيروگاه شهيد سليمى -صندوق پستى ١٥٨
 
123