موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکتهای فعال در زمینه تولید الیاف شیشه سوزنی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  الیاف سینا
 نام مدیرعامل دکتر محمدی
 تلفن  88202107
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.06.03
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.06.03
 وب سایت www.sinaglassfiber.com
 توضیحات 
 آدرس تهران- بلوار آفریقا- پلاک 75- واحد 4