موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکتهای فعال در زمینه تامین، فروش و عرضه اقلام و تجهیزات دریایی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  موسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  02122944302-09121272259
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.08.14
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.08.14
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بندرغاذیان-خ مصطفی خمینی- رو به روی اداره بنادر و دریانوردی