موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکت های فعال در زمینه تولید کابل های دریایی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  شرکت زر سیم
 نام مدیرعامل آقای مهندس کحال زاده
 تلفن  021-22949422
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.07.20
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.07.20
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس تهران-میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری - خیابان صنایع - خیابان گلزار جنوبی - کوچه عرب - پلاک 9
 
   نام شرکت  صنایع جوشکاب یزد
 نام مدیرعامل
 تلفن  021-22279266
021-22912922
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1397.11.28
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1393.11.28
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس تهران-خیابان دکتر شریعتی - خیابان شهید دستگردی- شماره 39 - طبقه سوم