موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
     شرکت های فعال در زمینه تولید ورق های عریض دریایی
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  شرکت فولاد اکسین خوزستان
 نام مدیرعامل مهندس فاضلی مطلق
 تلفن  061-329909000-8
fax: 061-32909099
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.08.04
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1394.08.04
 وب سایت www.oxinsteel.ir
 توضیحات  تولید کننده ورق های فولادی گرید A,B,D
عرض : 4500-1100 میلیمتر
ضخامت : 5 تا 35 میلیمتر
 آدرس اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره) کد پستی 13111-61788