موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورها
     شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای فلزی(واحد کنترل و کیفیت)
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  شناورسازان صنعت و دریا
 نام مدیرعامل اسدالله رحمانی
 تلفن  3-4283692 - 0632
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1398.02.08
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس خرمشهر- حفار غربی- بین روستای مقامسیه و بدریه
 
   نام شرکت  صنایع دریایی شهید موسوی
 نام مدیرعامل ...
 تلفن 
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.11.24
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.11.24
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس خرمشهر -کوت شیخ - کلانتری 13
 
   نام شرکت  صنایع دریایی شوکت
 نام مدیرعامل شوکت
 تلفن 
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.07.01
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.07.01
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس خرمشهر - الوند کنار - روبروی ایستگاه پمپاژ
 
   نام شرکت  مینو بار اروند
 نام مدیرعامل حمیداوی
 تلفن 
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.11.19
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.11.19
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس آبادان - خیابان امام - نبش فرعی دهم - پلاک 25
 
   نام شرکت  آبادان کشتی نوح
 نام مدیرعامل ثامری
 تلفن  09161311129
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.01.20
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.01.20
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس آبادان - خ دبستان - پاساژ ضیاء - طبقه 4 واحد 9
 
   نام شرکت  شرکت کشتی سازی اروندان (یارد شماره 1)
 نام مدیرعامل قربانی
 تلفن 
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.05.10
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1400.05.10
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس آبادان - جاده شهرک صنعتی
 
   نام شرکت  شرکت کشتی سازی اروندان (یارد شماره 2)
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  061-53582323
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.09.25
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.09.25
 وب سایت
 توضیحات  به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس
 
   نام شرکت  شهید محلاتی
 نام مدیرعامل ...
 تلفن  0771-5559236
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1401.07.09
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس بوشهر-بزرگراه آیت اله طالقانی-بلوار صدرا-جنب فلات قاره-موسسه شهید محلاتی