موسسه رده بندی ایرانیان


   شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
     شرکتهای فعال در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری شناورها
   
لیست شرکتها، زمینه فعالیت و تاریخ اعتبار گواهینامه ها

   نام شرکت  پرشیا هرمز
 نام مدیرعامل مهندس جمالی
 تلفن  2723404-0761
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1399.03.27
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1399.03.27
 وب سایت
 توضیحات 
 آدرس کیلومتر 37 غرب بندرعباس- شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران- شرکت تعمیراتی پرشیا هرمز
 
   نام شرکت  شرکت کمان هرمزگان
 نام مدیرعامل مهتدس روان
 تلفن  22567243
 تاریخ اعتبار گواهینامه 1400.06.27
 تاریخ بازرسی بعدی/سالیانه 1398.06.27
 وب سایت
 توضیحات  www.kamanhormozgan.comبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
 آدرس تهران خیابان دولت ساختمان 205 طبقه2 واحد 24