خدمات واحد آموزش

امروزه هدف هر سازمان یا نهاد تراز اول رفع نیازهای مشتریان منطبق با آخرین تحولات بازار رقابتی همراه با حفظ کیفیت و افزایش رو به رشد سهم بازار می باشد. رسیدن به این هدف جز با آموزش مستمر کارکنان سازمان و رشد و توسعه منابع انسانی امکان پذیر نخواهد بود. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در این امر نیز موید لزوم سرمایه گزاری در بخش آموزش هر سازمان بوده است. در واقع امروزه رابطه سرمایه گزاری در بخش آموزش هر سازمان و افزایش بهره وری و قابلیت توسعه بازار امری ثابت شده برای کلیه مدیران عرصه های مختلف می باشد. واحد آموزش موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان یک مرکز آموزش مهارت محور مبتنی بر آخرین تحولات بازار بین المللی در عرصه های مختلف مرتبط با صنایع دریایی در برگزاری دوره های آموزشی در کشور عزیزمان ایران فعالیت می نماید. تجربه ده ساله در پیاده سازی فرآیندهای آموزشی، تلاش در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی آموزشی از جمله ISO 10015 در خصوص آموزش های درون سازمانی و ISO 29990 در خصوص آموزش های برون سازمانی، آموزش نکات مهارتی بر اساس تجربیات فنی بازرسین و کارشناسان با سابقه صنایع دریایی و ارتباط با اغلب مراکز فنی و آموزشی در این حوزه باعث شده است این مرکز به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین مراکز آموزشی دریایی ایران شناخته شود.

دانلود بروشور معرفی آکادمی آموزش موسسه رده بندی ایرانیان