برنامه های آموزشي موسسه رده بندی ایرانیان


آموزش امروز، مهارت فردا

ردیف

نوع دوره

کد دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

ثبت نام

1

ساخت شناورها

NVG001

آشنایی با روال ثبت، صدور گواهی نامه و رده بندی شناورهای نوساز

16

ثبت نام

2

NVG002

کلیات قوانین و مقررات ساخت شناورهای فایبرگلاس

16

ثبت نام

3

NVG003

کلیات قوانین و مقررات ساخت شناورهای آلومینیومی

24

ثبت نام

4

NVG004

اصول بازرسی رنگ شناورها و استانداردهای مربوطه

16

ثبت نام

5

NVG005

اصول انجام تست های غیرمخرب جوش

24

ثبت نام

6

NVG006

آشنایی با فرآیندها و تجهیزات جوشکاری

24

ثبت نام

7

NVG007

کلیات جوشکاری در شناورهای آلومینیومی

24

ثبت نام

8

NVG008

اصول تست های کارخانه ای (FAT)، ساحلی (HAT)، و دریایی (SAT)

24

ثبت نام

9

NVG009

اصول تست دریایی شناورها (Sea Trial) و الزامات موسسات رده بندی

16

ثبت نام

10

NVG010

اصول بازرسی شناورهای نوساز - سازه

16

ثبت نام

11

NVG011

اصول بازرسی شناورهای نوساز – ماشین آلات

16

ثبت نام

12

NVG012

اصول بازرسی شناورهای نوساز - الکتریکال

16

ثبت نام

13

NVG013

اصول بازرسی شناورهای نوساز - تجهیزات

16

ثبت نام

14

قوانین و مقررات

CLG001

کلیات مقررات دریایی ملی، بین المللی و قوانین موسسات رده بندی

8

ثبت نام

15

CLG002

کلیات کنوانسیون سولاس (SOLAS)

24

ثبت نام

16

CLG003

کلیات کنوانسیون مارپل (MARPOL)

24

ثبت نام

17

CLG004

کلیات کنوانسیون مدیریت آب بالاست (BWM)

16

ثبت نام

18

CLG005

کلیات کنوانسیون خط شاهین (ICLL)

16

ثبت نام

19

CLG006

کلیات کنوانسیون تناژ (TC)

16

ثبت نام

20

CLG007

کلیات کد پایداری شناورها (IS Code)

16

ثبت نام

21

CLG008

کلیات کد شناورهای تندرو (HSC Code)

24

ثبت نام

22

CLG009

کلیات کد تجهیزات نجات (LSA Code)

16

ثبت نام

23

CLG010

کلیات کد حمل کالاهای خطرناک (IMDG Code)

16

ثبت نام

24

CLG011

کلیات کد شناورهای تامین فراساحلی (OSV Code)

16

ثبت نام

25

CLG012

کلیات کد روش های ایمن بارگیری کالا (CSS Code)

16

ثبت نام

26

CLG013

کلیات مقررات ملی در خصوص شناورهای غیر کنوانسیونی

16

ثبت نام

27

CLG014

کلیات مقررات ملی در خصوص شناورهای مسافربری

16

ثبت نام

28

CLG015

کلیات قوانین و مقررات راندمان انرژی کشتی های نوساز (EEDI) و کشتی های موجود (SEEMP)

16

ثبت نام

29

CLG016

قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای (EU MRV Regulation)

8

ثبت نام

30

CLG017

اصول و قوانین بیمه در صنایع دریایی

16

ثبت نام

31

CLG018

اصول بررسی سوانح دریایی (Accident Investigation)

16

ثبت نام

32

CLG019

امنیت شبکه و اطلاعات شرکت‌های کشتیرانی (Cyber Security)

24

ثبت نام

33

تهیه و تدارک مستندات شناورها

PAG001

اصول و کلیات تهیه و تدارک مستندات شناورها

8

ثبت نام

34

PAG002

اصول تدوین کتابچه های پایداری شناورها براساس معیارهای سازمان بین المللی دریانوردی و استفاده از نرم افزارهای رایج محاسبه پایداری

24

ثبت نام

35

PAG003

اصول طراحی و تایید سازه در شناورهای فولادی

16

ثبت نام

36

PAG004

اصول طراحی سیستم لوله کشی (Piping) در شناورها

16

ثبت نام

37

PAG005

اصول طراحی و ساخت در شناورهای آلومینیومی

24

ثبت نام

38

PAG006

اصول طراحی و ساخت در شناورهای فایبرگلاس

24

ثبت نام

39

PAG007

فرآیند ارزیابی طراحی و تایید طرح در موسسات رده بندی

8

ثبت نام

40

PAG008

اصول محاسبه ارتفاع آزاد (Freeboard) شناورها بر اساس مقررات کنوانسیون خط شاهین

16

ثبت نام

41

PAG009

آشنایی با نقشه و تجهیزات اطفاء حریق و نجات

8

ثبت نام

42

PAG010

اصول تهیه طرح های مدیریت زباله (GMP)، مبارزه با آلودگی نفتی (SOPEP)، و مدیریت راندمان انرژی (SEEMP) شناورها

16

ثبت نام

43

PAG011

اصول تهیه و تدارک WPS و PQR برای شناورها

24

ثبت نام

44

PAG012

اصول و مبانی محاسبات بارگیری کانتینر بر اساس قوانین موسسات رده بندی و مقررات بین المللی

8

ثبت نام

45

بازرسی شناورها

EVG001

اصول بازرسی شناورها

16

ثبت نام

46

EVG002

آشنایی با روال ثبت، صدور گواهی نامه و رده بندی شناورهای موجود

8

ثبت نام

47

EVG003

کلیات بازرسی شناورهای غیرکنوانسیونی بر اساس مقررات ملی

16

ثبت نام

48

EVG004

کلیات بازرسی شناورهای کنوانسیونی بر اساس مقررات بین المللی

24

ثبت نام

49

EVG005

اصول بازرسی های رده بندی شناورها – سازه و تجهیزات

16

ثبت نام

50

EVG006

اصول بازرسی های رده بندی شناورها – ماشین آلات

24

ثبت نام

51

EVG007

اصول بازرسی های رده بندی شناورها – تجهیزات الکتریکی و ناوبری

16

ثبت نام

52

EVG008

اصول بازرسی های زیر آبی شناورها

8

ثبت نام

53

EVG009

اصول بازرسی شناورها بر اساس سیستم یکسان سازی شده (Harmonized System)

8

ثبت نام

54

بازرسی مواد و تجهیزات

ISG001

آشنایی با انواع تجهیزات بالابری و کمک بالابری

4

ثبت نام

55

ISG002

بازرسي دوره ای جرثقیل ها و تجهیزات بالابر سطح 2

16

ثبت نام

56

ISG003

آشنایی با روال بازرسی های تایید محصول (Type Approval) و تایید خطوط تولید

(Manufacturing Approval)

8

ثبت نام

57

ISG004

اصول بازرسی رنگ در صنایع دریایی

16

ثبت نام

58

ISG005

اصول و استانداردهای ضروری عملیات یدک کشی

8

ثبت نام

59

ISG006

اصول بازرسی کانتینر

16

ثبت نام

60

سیستم های مدیریت

MSG001

فرد منتخب در خشکی (DPA) و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی براساس ISM Code

28

ثبت نام

61

MSG002

کلیات کنوانسیون کار دریایی (MLC)

24

ثبت نام

62

MSG003

آشنایی اصولی و اجرایی افسران امنیتی بنادر، کشتیرانی ها و کشتی ها با (ISPS Code) و آیین نامه بین المللی امنیت

16

ثبت نام

63

MSG004

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

16

ثبت نام

64

MSG005

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE - MS)

48

ثبت نام

65

MSG006

تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

32

ثبت نام

66

MSG007

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

16

ثبت نام

67

MSG008

تشریح الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی (ISO 14001:2015)

16

ثبت نام

68

MSG009

تشریح الزامات سیستم مدیریت دارایی (Asset Management System)

16

ثبت نام

69

MSG009

آشنایی با اصول رهبری در سیستم‌های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) برای مدیران

8

ثبت نام

64

MSG010

اصول بازرسی کنوانسیون کار دریایی (MLC Inspector)

24

ثبت نام

71

بازرسی های فراساحلی

OSG001

اصول بازرسی های تضمین عملیات دریایی (MWS)

8

ثبت نام

72

OSG002

اصول عملیات بارگیری سکوهای شابلونی (Load-Out)

16

ثبت نام

73

OSG003

اصول عملیات جا به جایی سکوهای شابلونی (Jacket) و جک آپ ها (Jack-Up)

16

ثبت نام

74

OSG004

اصول عملیات لوله گذاری در بستر دریا (Pipe Laying)

16

ثبت نام

75

OSG005

اصول عملیات نصب اسپول

8

ثبت نام


دانلود لیست برنامه های آموزشی