از طریق راه های زیر میتوانید در این دوره آموزشی ثبت نام کنید

ثبت نام آنلاین

این قسمت اکنون در دسترس نمی باشد.

دانلود فرم ثبت نام دوره های آموزشی و ارسال آن به این واحد
 • راه های ارتباطی
  • ایمیل
   TC@ICS.ORG.IR
  • نمابر
   021-88324734
دانلود فرم ثبت نام
تماس با واحد آموزش موسسه رده بندی ایرانیان
 • شماره های تماس
  • مدیر واحد آموزش
   021-42186150
  • کارشناس واحد
   021-42186151
  • کارشناس واحد
   021-42186152