لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه برش ورقهای بدنه کشتی توسط دستگاههای برش CNC و پلاسما