اخبار قانونی

IMO News

HeadLine Description Issue Date File
MSC.1-CIRC.1557-REV.1 Revised Hazardous Area Classification (Applicati 2023-09-18
MSC.1-Circ.1430-Rev.3 Revised Guidelines For The Design And Approval O 2023-07-27
MEPC.1-Circ.905 Interim Guidance On The Use Of Biofuels Under Regulati 2023-07-24
MEPC.1-Circ.795-Rev.8 Unified Interpretations To Marpol Annex Vi (Secretory) 2023-07-23
BWM.2-Circ.78 Protocol for the verification of ballast water compliance monitoring devices (Secretariat) 2023-07-14
BWM.2-Circ.80 Guidance on ballast water record-keeping and reporting (Secretariat) 2023-07-14
MSC.1-Circ.1362-Rev.2 Unified Interpretation Of Solas Chapter Ii-1 (Secretariat) 2023-07-14
MSC.1-Circ.1537-Rev.2 Unified Interpretations Of The 2008 Is Code (Secretariat) 2023-07-14
MSC.1-Circ.1671 Unified Interpretation On Implementation Of Regulation 2.10.3 Of The 2009 Modu Code, Regul... (Secretariat) 2023-07-14
MSC.1-Circ.1672 Guidelines For Maintenance And Monitoring OfMaterials Containing Asbestos On Board Modus (Secretariat) 2023-07-14
MSC.1-Circ.1673 Unified Interpretation Of Solas Regulation Ii-11.1.3 (Secretariat) 2023-07-14
BWM.2-Circ.66-Rev.5 Unified interpretations to the BWM Convention and 2023-07-13
MSC.1-Circ.1628-Rev.1 Revised Standardized Life-Saving Appliance Evalu 2023-07-10
MSC.1-Circ.1613-Rev.2 Iridium Safetycast Service Manual (Secretariat) 2023-07-05
COMSAR.1-Circ.32-Rev.2 Harmonization Of Gmdss Requirements For RadioIn 2023-07-03
MSC.1-Circ.1460-Rev.4 Guidance On The Validity Of Radiocommunications Equipment Installed And Used On Ships (Secretariat) 2023-06-30
MSC.1-Circ.1666 Interim Guidelines For The Safety Of Ships Using Lpg F 2023-06-30
MSC.1-Circ.1663 Guidelines For Lifting Appliances (Secretariat) 2023-06-28
MSC.1-Circ.1665 Guidelines On The Use Of Electronic Certificates Of Se 2023-06-28
MSC.1-Circ.1630-Rev.2 Revised Standardized Life-Saving Appliance Evalu 2023-06-28
MSC.1-Circ.1164-Rev.27 Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted by Part... (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1662 Guidelines For Anchor Handling Winches (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1667 Unified Interpretation Of Requirements In The Igf CodeFor Fuel Preparation Rooms Not Locat... (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1668 Unified Interpretation Of Bunkering Manifold Arrangements Fitted On Lng Bunkering Ships In... (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1670 Unified Interpretation Of The Igf Code (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1674 Unified Interpretations Of The Lsa Code And The 1994 And 2000 Hsc Codes (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1675 Interim Guidelines On Safe Operation Of Onshore Power Supply (Ops)Service In Port For Ship... (Secretariat) 2023-06-27
MSC.1-Circ.1276-Rev.1 Revised Unified Interpretations Of Solas Chapter Ii-2 (Secretariat) 2023-06-27
Carriage Conditons For Voc Condensate (Secretariat) CCC.1-Circ.5 2023-06-27
MSC.1-Circ.1395-Rev.6 Lists Of Solid Bulk Cargoes For Which A Fixed Gas Fire-Extinguishing System 1 1 1. .May Be Exempte... (Secretariat) 2023-06-26
MSC.1-Circ.1453-Rev.2 Guidelines For The Submission Of Information And Completion OfThe Format For The Propertie... (Secretariat) 2023-06-26
MSC.1-Circ.1454-Rev.2 Guidelines For Developing And Approving Procedures For Sampling, Testing And Controlling T... (Secretariat) 2023-06-26
MSC.1-Circ.1664 Revised Form For Cargo Information For Solid Bulk Cargoes (Secretariat) 2023-06-26
MSC.1-Circ.1669 Unified Interpretation Of The Igc Code (Secretariat) 2023-05-31
MSC.1/Circ.1315/Rev.1 REVISED GUIDELINES FOR THE APPROVAL OF FIXED DRY CHEMICAL POWDER FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS FOR THE PROTECTION OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK 2022-12-05
MSC.1/Circ.1655 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2 2022-12-05
MSC.1/Circ.1614/Rev.1 REVISED INTERIM GUIDELINES ON LIFE-SAVING APPLIANCES AND ARRANGEMENTS FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS 2022-12-05
MSC.1-Circ.1563-Corr.3 Contact information for the designated national competent authority 2022-07-18
BC.1-Circ.74-Corr.2 CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES 2022-07-18
MEPC.1/Circ.902 LIST OF CERTIFICATES AND DOCUMENTS REQUIRED TO BE CARRIED ON BOARD SHIPS, 2022 2022-06-27
BWM.2/Circ.61/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2022-06-24
BWM.2/Circ.66/Rev.3 Unified interpretations to the BWM Convention 2022-06-24
MEPC.1/Circ.871/Rev.1 GUIDANCE FOR SUBMISSION OF DATA TO THE IMO DATA COLLECTION SYSTEM OF FUEL OIL CONSUMPTION OF SHIPS FROM A STATE NOT PARTY TO MARPOL ANNEX VI 2022-06-24
MEPC.1/Circ.901 GUIDANCE ON METHODS, PROCEDURES AND VERIFICATION OF IN-SERVICE PERFORMANCE MEASUREMENTS 2022-06-24
MEPC 78/WP.1/Rev.1 DRAFT REPORT OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE ON ITS SEVENTY-EIGHTH SESSION1 2022-06-16
MEPC.1/Circ.795/Rev.6 UNIFIED INTERPRETATIONS TO MARPOL ANNEX VI 2022-06-10
MEPC.1/Circ.895/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS TO THE NOx TECHNICAL CODE 2008, AS AMENDED 2022-06-10
MEPC.1/Circ.899 2022 GUIDELINES FOR RISK AND IMPACT ASSESSMENTS OF THE DISCHARGE WATER FROM EXHAUST GAS CLEANING SYSTEMS 2022-06-10
MEPC.1/Circ.900 2022 GUIDANCE REGARDING THE DELIVERY OF EGCS RESIDUES TO PORT RECEPTION FACILITIES 2022-06-10
Circular Letter No.4223/Add 7 Communication from the Government of the Republic of Azerbaijan 2021-12-21
STCW.2/Circ.106 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978 Communication received from the Government of the Philippines 2021-12-20
MEPC 77-16 REPORT OF THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE ON ITS SEVENTY-SEVENTH SESSION 2021-12-16
Circular Letter No.4237/Add.25 Communication from the Government of the Russian Federation 2021-12-16
BWM.2-Circ.66-REV.2 Unified interpretations to the BWM Convention (Sec.... 2021-12-13
MEPC.1-Circ.897 Cross-Reference Tables For Amendments To Marpol Annex ... 2021-12-13
MEPC.2/Circ.27 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2021-12-01
STCW.2/Circ.105 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978 Communication received from the Government of Denmark 2021-11-24
MSC.1/Circ.1164/Rev.24 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978 2021-10-21
Circular Letter No.4232/Add.13 Communication from the Government of Ukraine 2021-08-31
BWM.2/Circ.75 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2021-08-26
Circular Letter No.4246/Add.8 Communication from the Government of the Republic of the Union of Myanmar 2021-08-25
Circular Letter No.4232/Add.11 Communication from the Government of Georgia 2021-08-17
Circular Letter No.4232/Add.12 Communication from the Government of Ukraine 2021-08-17
FAL.1/Circ.100/Rev.3--MSC.1/Circ.1101/Rev.3--MEPC.1/Circ.409/Rev.3 SHIP/PORT INTERFACE 2021-08-12
Circular Letter No.4244/Add.4 Communication from the Government of Montenegro 2021-08-10
Circular Letter No.4231/Add.22 Communication from the Government of the Republic of Italy 2021-08-10
Circular Letter No.4234/Add.12 Communication from Romania 2021-08-06
Circular Letter No.4441 Communication from the Governments of the Republic of Liberia, Romania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-06
Circular Letter No.4251/Add.3 Communication from the Republic of Cyprus The 2021-08-06
Circular Letter No.4440 Communication from the Government of the Islamic Republic of Iran 2021-08-05
Circular Letter No.4288/Add.1 Communication from the Government of the United Republic of Tanzania 2021-08-02
Circular Letter No.4438 Communication from the Government of the Republic of Zambia 2021-08-02
OPRC.1/Circ.84 INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 2021-07-31
Circular Letter No.4255/Add.2 Communication from the Kingdom of Belgium 2021-07-29
Circular Letter No.4260/Add.3 Communication from the Republic of Finland 2021-07-27
MSC-MEPC.3/Circ.5 CASUALTY-RELATED MATTERS* REPORTS ON MARINE CASUALTIES AND INCIDENTS 2021-07-22
Circular Number: 4436 Translator (P.3), French Translation Section, Conference Division 2021-07-22
LC-LP.1/Circ.98 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL 2021-07-21
Circular Letter No.4248/Add.12 Communication from the Government of Saint Vincent and the Grenadines 2021-07-19
Circular Letter No.4248/Add.12 Communication from the Government of Saint Vincent and the Grenadines 2021-07-19
Circular Letter No.4430 Forty-sixth session of the Facilitation Committee (9 to 13 May 2022) 2021-07-16
OPRC.1/Circ.83 INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 2021-07-15
CLC.6/Circ.86 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 2021-07-15
OPRC.1/Circ.83 INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 2021-07-15
MSC.1/Circ.1578* GUIDELINES ON SAFETY DURING ABANDON SHIP DRILLS USING LIFEBOATS 2021-07-14
MSC.1/Circ.1578* GUIDELINES ON SAFETY DURING ABANDON SHIP DRILLS USING LIFEBOATS 2021-07-14
STCW.2/Circ.103 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978 2021-07-13
Circular Letter No.4283/Add.4 Communication from the Government of the Republic of Vanuatu 2021-07-13
Circular Letter No.4283/Add.4 Communication from the Government of the Republic of Vanuatu 2021-07-13
STCW.2/Circ.103 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978 2021-07-13
Circular Letter No.4433 Eighth session of the Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (28 February to 4 March 2022) 2021-07-12
MEPC.1/Circ.894 SHARING OF RESULTS FROM RESEARCH ON MARINE LITTER AND ENCOURAGING STUDIES TO BETTER UNDERSTAND MICROPLASTICS FROM SHIPS 2021-07-09
MEPC.1/Circ.895 UNIFIED INTERPRETATIONS TO THE NOX TECHNICAL CODE 2008, AS AMENDED 2021-07-09
MEPC.1/Circ.893 PROVISION OF ADEQUATE FACILITIES AT PORTS AND TERMINALS FOR THE RECEPTION OF PLASTIC WASTE FROM SHIPS 2021-07-09
Circular Letter No.4432 FAL Committee Intersessional Working Group on Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) (12-14 October 2021) 2021-07-09
MEPC.1/Circ.892 GUIDELINES FOR EXEMPTION OF UNMANNED NON-SELF-PROPELLED (UNSP) BARGES FROM CERTAIN SURVEY AND CERTIFICATION REQUIREMENTS UNDER THE MARPOL CONVENTION 2021-07-09
MEPC.1/Circ.893 PROVISION OF ADEQUATE FACILITIES AT PORTS AND TERMINALS FOR THE RECEPTION OF PLASTIC WASTE FROM SHIPS 2021-07-09
MEPC.1/Circ.894 SHARING OF RESULTS FROM RESEARCH ON MARINE LITTER AND ENCOURAGING STUDIES TO BETTER UNDERSTAND MICROPLASTICS FROM SHIPS 2021-07-09
MEPC.1/Circ.795/Rev.5 UNIFIED INTERPRETATIONS TO MARPOL ANNEX VI 2021-07-08
FAL.1/Circ.117 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 2021-07-08
Circular Letter No.4425 The twenty-seventh session of the PPR Technical Group on the Evaluation of Safety and Pollution Hazards of Chemicals (11 to 15 October 2021)1 2021-07-08
FAL.1/Circ.117 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 2021-07-08
MEPC.1/Circ.795/Rev.5 UNIFIED INTERPRETATIONS TO MARPOL ANNEX VI 2021-07-08
MEPC.1/Circ.850/Rev.3 GUIDELINES FOR DETERMINING MINIMUM PROPULSION POWER TO MAINTAIN THE MANOEUVRABILITY OF SHIPS IN ADVERSE CONDITIONS 2021-07-07
Circular Letter No.4221/Add.10 Communication from the Government of the People's Republic of China 2021-07-07
Circular Letter No.4221/Add.10 Communication from the Government of the People's Republic of China 2021-07-07
Circular Letter No.4427 Fifth meeting of the IMO Expert Group on Data Harmonization (EGDH 5) (25 to 29 October 2021) 2021-07-07
MEPC.1/Circ.850/Rev.3 GUIDELINES FOR DETERMINING MINIMUM PROPULSION POWER TO MAINTAIN THE MANOEUVRABILITY OF SHIPS IN ADVERSE CONDITIONS 2021-07-07
Circular Letter No.4431 Eighth session of the Sub-Committee on Human Element Training and Watchkeeping (7 to 11 February 2022) 2021-07-06
Circular Letter No.4422 Seventy-seventh session of the Marine Environment Protection Committee (22 to 26 November 2021)1 2021-07-05
Circular Letter No.4424 Ninth meeting of the Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships (15 to 17 September 2021) 2021-07-05
Circular Letter No.4426 Communication from the Government of Mexico 2021-07-05
Circular Letter No.4234/Add.11 Communication from the Government of the French Republic 2021-07-02
Circular Letter No.4239/Add.2 Communication from the Government of The Independent State of Samoa 2021-07-02
Circular Letter No. 4240/Add.6 Communication from the Government of the Arab Republic of Egypt 2021-07-01
FAL.2/Circ.132 GUIDELINES ON CREATING A TOOL TO MEASURE DOMESTIC IMPLEMENTATION OF THE FAL CONVENTION 2021-07-01
FAL.5/Circ.42/Rev.1 GUIDELINES FOR SETTING UP A MARITIME SINGLE WINDOW 2021-07-01
FAL.5/Circ.44 IMO COMPENDIUM ON FACILITATION AND ELECTRONIC BUSINESS 2021-07-01
Circular Letter No.4245/Add.11 Communication from the Government of the Republic of Turkey 2021-06-29
Circular Letter No.4423 Seventeenth meeting of the Joint IMO/ITU Experts Group on Maritime Radiocommunication Matters (1 to 5 November 2021) 2021-06-29
PPR.1/Circ.11 HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS 2021-06-23
STCW.2/Circ.98 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2021-01-12
Circular Letter No.4287/Add.3 Communication from the Government of the Argentine Republic 2021-01-11
IMSO.1/Circ/Corr.1 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976 2021-01-05
Circular Letter No.4231/Add.14 Communication from the Government of the Republic of Italy 2021-01-04
Circular Letter No.4231/Add.13 Communication from the Government of the Republic of Italy 2021-01-04
MSC.1/Circ.1620 GUIDELINES FOR INSPECTION AND MAINTENANCE OF MOORING EQUIPMENT INCLUDING LINES 2020-12-24
NWRC.1/Circ.51 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 2020-12-23
AFS.1/Circ.82 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 2020-12-23
OPRC.3/Circ.35 PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000 2020-12-23
OPRC.3/Circ.35 PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000 2020-12-23
Circular Letter No.4235/Add.6 Communication from the Government of the Federal Republic of Germany 2020-12-22
Circular Letter No.4237/Add.17 Communication from the Government of the Republic of the Philippines 2020-12-22
Circular Letter No.4276/Add.1 Communication from the Government of the Lebanese Republic 2020-12-22
Circular Letter No.4245/Add.6 Communication from the Government of the Kingdom of Sweden 2020-12-22
MSC.1/Circ.1588/Rev.1 INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE REVISED EMERGENCY RESPONSE PROCEDURES FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS (EMS GUIDE) 2020-12-21
Circular Letter No.4245/Add.5 Communication from the Government of the Republic of Turkey 2020-12-21
PMP.1/Circ.161/Corr.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2020-12-18
Circular Letter No.4361 Communication from the Government of the Commonwealth of Dominica 2020-12-17
Circular Letter No.4244/Add.2 Communication from the Government of Montenegro 2020-12-17
MSC.1/Circ.1632 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (LAUNCHING AND EMBARKATION APPLIANCES) 2020-12-14
MSC.1/Circ.1631 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (RESCUE BOATS) 2020-12-14
MSC.1/Circ.1630 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (SURVIVAL CRAFT) 2020-12-14
MSC.1/Circ.1629 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (VISUAL SIGNALS) 2020-12-14
NWRC.1/Circ.50 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 2020-12-14
MSC.1/Circ.1628 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (PERSONAL LIFE-SAVING APPLIANCES) 2020-12-14
MSC.1/Circ.1633 REVISED STANDARDIZED LIFE-SAVING APPLIANCE EVALUATION AND TEST REPORT FORMS (OTHER LIFE-SAVING APPLIANCES) 2020-12-14
IMSO.7/Circ.18 AMENDMENTS ADOPTED ON 2 OCTOBER 2008 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 2020-12-14
IMSO.7/Circ.18 AMENDMENTS ADOPTED ON 2 OCTOBER 2008 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 2020-12-14
MSC.1/Circ.1619 GUIDELINES ON THE DESIGN OF MOORING ARRANGEMENTS AND THE SELECTION OF APPROPRIATE MOORING EQUIPMENT AND FITTINGS FOR SAFE MOORING 2020-12-11
MSC.1/Circ.1627 INTERIM GUIDELINES ON THE SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA 2020-12-10
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES 2020-12-10
MSC.8/Circ.1 VOLUNTARY EARLY IMPLEMENTATION OF THE AMENDMENTS TO SOLAS REGULATION II-1/12 ADOPTED BY RESOLUTION MSC.474(102) 2020-12-10
Circular Letter No.4232/Add.8 Communication from the Government of Ukraine 2020-12-10
MSC-MEPC.5/Circ.7/Rev.1 GUIDANCE ON THE TIMING OF REPLACEMENT OF EXISTING CERTIFICATES BY REVISED CERTIFICATES AS A CONSEQUENCE OF THE ENTRY INTO FORCE OF AMENDMENTS TO CHAPTERS 17 AND 18 OF THE IBC CODE 2020-12-10
BWM.2/Circ.34/Rev.9 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2020-12-10
MSC.1/Circ.797/Rev.34 List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code 2020-12-09
BWM.2/Circ.42/Rev.2 2020 Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2) 2020-12-09
Circular Letter No.4223/Add 3 Communication from the Government of the Republic of Azerbaijan 2020-12-09
BWM.2/Circ.70/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2020-12-09
STCW.2/Circ.97 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2020-12-09
MSC.1/Circ.1175/Rev.1 REVISED GUIDANCE ON SHIPBOARD TOWING AND MOORING EQUIPMENT 2020-12-09
MSC.1/Circ.1572/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTERS II-1 AND XII, OF THE TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78)) AND OF THE PERFORMANCE STANDARDS FOR WATER LEVEL DETECTORS ON BULK CARRIERS AND SINGLE HOLD CARGO SHIPS OTHER THAN BULK CARRIERS (RESOLUTION MSC.188(79)) 2020-12-08
MSC.1/Circ.1625 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGC CODE (AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93)) 2020-12-08
MSC.1/Circ.1430/Rev.2 REVISED GUIDELINES FOR THE DESIGN AND APPROVAL OF FIXED WATER-BASED FIRE-FIGHTING SYSTEMS FOR RO-RO SPACES AND SPECIAL CATEGORY SPACES 2020-12-08
STCW.2/Circ.96 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2020-12-08
Circular Letter No.4232/Add.7 Communication from the Government of the Republic of Poland 2020-12-08
MSC.1/Circ.1624 AMENDMENTS TO THE CODE OF SAFE PRACTICE FOR SHIPS CARRYING TIMBER DECK CARGOES, 2011 (2011 TDC CODE) 2020-12-07
MSC.1/Circ.1353/Rev.2 REVISED GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE CARGO SECURING MANUAL 2020-12-07
MSC.1/Circ.1626 UNIFIED INTERPRETATION OF THE IMDG CODE 2020-12-07
MSC.1/Circ.1621 INTERIM GUIDELINES FOR THE SAFETY OF SHIPS USING METHYL/ETHYL ALCOHOL AS FUEL 2020-12-07
MSC.1/Circ.1623 AMENDMENTS TO THE CODE OF SAFE PRACTICE FOR CARGO STOWAGE AND SECURING (CSS CODE) 1 2020-12-07
MEPC.1/Circ.889 2020 GUIDELINES FOR ON BOARD SAMPLING OF FUEL OIL INTENDED TO BE USED OR CARRIED FOR USE ON BOARD A SHIP 2020-12-07
MSC.1/Circ.1599/Rev.1 REVISED INTERIM GUIDELINES ON THE APPLICATION OF HIGH MANGANESE AUSTENITIC STEEL FOR CRYOGENIC SERVICE 1 2020-12-04
BWM.2/Circ.73 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2020-12-04
MSC.1/Circ.1634 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2 2020-12-04
MSC.1/Circ.1622 GUIDELINES FOR THE ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE METALLIC MATERIALS FOR CRYOGENIC SERVICE IN SHIPS CARRYING LIQUEFIED GASES IN BULK AND SHIPS USING GASES OR OTHER LOW-FLASHPOINT FUELS 2020-12-02
MEPC.2/Circ.26 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2020-12-01
PMP.5-Circ.87 Acceptance by Seychelles (Secretary-General) 2020-11-29
PMP.1-Circ.220 Acceptance by Seychelles (Secretary-General) 2020-11-29
IMSO.7/Circ.17 AMENDMENTS ADOPTED ON 2 OCTOBER 2008 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 2020-11-27
LC-LP.2/Circ.13 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 2020-11-25
PMP.7/Circ.74 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2020-11-19
Circular Letter No.4237/Add.16 Communication from the Government of the Republic of the Philippines 2020-11-18
Circular Letter No.4237/Add.15 Communication from the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 2020-11-16
Circular Letter No.4246/Add.6 Communication from the Government of the Republic of the Union of Myanmar 2020-11-12
SN.1/Circ.339 ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2020-11-11
SN.1/Circ.243/Rev.2/Corr.1 GUIDELINES FOR THE PRESENTATION OF NAVIGATION-RELATED SYMBOLS, TERMS AND ABBREVIATIONS 2020-11-11
COLREG.2/Circ.75 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES 2020-11-11
SN.1/Circ.340 RECOGNITION OF THE INDIAN REGIONAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (IRNSS) AS A COMPONENT OF THE WORLDWIDE RADIONAVIGATION SYSTEM 2020-11-11
MSC.1/Circ.1635 IMO ENHANCED GROUP CALL COORDINATING PANEL 2020-11-11
MSC.1/Circ.1364/Rev.2 INTERNATIONAL SAFETYNET SERVICES MANUAL 2020-11-11
FAL.3-Circ.217 Organization And Method Of Work Of The Facilitation Committee (Secretariat) 2020-11-10
LC-LP.2/Circ.12 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 2020-11-06
BUNKERS.1/Circ.92 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 2020-11-05
MSC.7-Circ.1-Rev.6 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-10-27
FAL.3-Circ.218 Notification under article VIII (Greece) 2020-10-26
FAL.5-Circ.43 Revised Imo Compendium On Facilitation And Electronic Business (Secretariat) 2020-10-23
MSC.7-Circ.1-Rev.5 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-10-23
MSC.7-Circ.1-Rev.4 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-10-20
STCW.2-Circ.95 Communication received from the Government of Canada (Secretariat) 2020-10-19
MSC.7-Circ.1-Rev.3 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-10-14
MSC.7-Circ.1-Rev.2 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-10-08
MSC.7-Circ.1-Rev.1 National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (Secretariat) 2020-09-30
MSC.1/Circ.1164/Rev.22 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2020-09-12
MEPC.1/Circ.888 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2013 TO 2018 2020-07-24
PPR.1/Circ.9 REVISED CARRIAGE REQUIREMENTS FOR METHYL ACRYLATE AND METHYL METHACRYLATE 2020-07-24
PMP.1/Circ.222 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV 2020-07-16
PMP.7/Circ.73 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2020-07-16
BUNKERS.1/Circ.91 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 2020-07-16
BWM.1/Circ.66 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2020-07-16
LC-LP.1/Circ.94 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL 2020-07-14
STCW.2/Circ.94 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of France 2020-07-10
STCW.2/Circ.93 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2020-07-08
FAL.1/Circ.116 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED 2020-07-06
BWM.1/Circ.65 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 2020-07-06
NWRC.1/Circ.49 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 2020-07-06
STCW.2/Circ.92 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2020-07-02
NWRC.1/Circ.48 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Ratification by Estonia and accession by Japan 2020-07-01
BUNKERS.1/Circ.90 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Japan 2020-07-01
PPR.1-Circ.8 Report of the fifty-seventh session of the GESAMP Working Group on theEvaluation of the Ha... (Secretariat) 2020-06-01
LC-LP.2-Circ.11 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 PROVISIONAL APPLICATION OF THE 2009 AMENDMENT TO ARTICLE 6 OF THE LONDON PROTOCOL RESOLUTION LP.5(14) 2020-06-01
SLS.12-Circ.155 Accession by Somalia (Secretary-General) 2020-05-28
PMP.1-Circ.221 Accession by Somalia (Secretary-General) 2020-05-28
SUA.4-Circ.43 Ratification by Finland (Secretary-General) 2020-05-26
SUA.3-Circ.51 Ratification and Notification by Finland (Secretary-General) 2020-05-26
BWM.1-Circ.64 Extension by the People's Republic of China to the Hong Kong Special Administrative Region (Secretariat) 2020-05-15
Circular Letter No.4203/Add.1 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 2020-02-12
III.3/Circ.7 CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS 2020-01-25
COLREG.2/Circ.76 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES "IN NORRA KVARKEN" TEMPORARY SUSPENSION 2020-01-12
MEPC.2/Circ.25 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2019-12-01
PMP.6/Circ.78 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2019-11-29
PMP.7/Circ.71 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2019-11-29
SALVAGE.1/Circ.65 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 2019-11-28
STCW F.1/Circ.26 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 2019-11-27
NWRC.1/Circ.45 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 2019-11-22
HKSRC.1/Circ.14 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 2019-11-18
PSLS.6/Circ.85 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 2019-11-18
LL.10/Circ.83 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 2019-11-18
SUA.3/Circ.48 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 2019-11-18
SUA.4/Circ.41 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF 2019-11-18
IMSO.7/Circ.15 AMENDMENTS ADOPTED ON 2 OCTOBER 2008 TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION 2019-11-11
CT/AGR2012.1/Circ.12 CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 2019-11-09
Circular Letter No.4136 Vacancy announcement: V.N. 19-13 2019-11-06
Circular Letter No.4173 Position in the IMO Junior Professional Officer programme 2019-11-05
Circular Letter No.4174 Senior Professional position SP 19-08 2019-11-05
CLC.4/Circ.38 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 2019-11-05
CLC.6/Circ.82 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 2019-11-05
IFC.4/Circ.73 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971 2019-11-05
OPRC.1/Circ.82 INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION, 1990 2019-11-05
Circular Letter No.4163 Thirty-third meeting of the Editorial and Technical (E&T) Group (IMSBC Code) of the Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (23 to 27 March 2020) 2019-10-23
TC.1/Circ.73 REVISED RULES OF OPERATION OF THE TECHNICAL COOPERATION FUND 2019-10-22
BWM.2/Circ.34/Rev.8 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 List of ballast water management systems that make use of Active Substances which received Basic and Final Approval 2019-10-16
MEPC.1/Circ.512/Rev.1 GUIDELINES FOR THE PROVISIONAL ASSESSMENT OF LIQUID SUBSTANCES TRANSPORTED IN BULK 2019-10-15
LL.1/Circ.157 INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 2019-10-14
MSC.1/Circ.1563/Corr.2 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE Contact 2019-10-11
TM.2/Circ.154 INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969 Accession by Belarus 2019-10-04
LL.10/Circ.82 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Kuwait and Myanmar 2019-10-03
BC.1/Circ.74/Corr.1 CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES 2019-10-03
LLMC.2/Circ.16 CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Denunciation by Singapore 2019-09-30
LLMC.3/Circ.56 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Singapore 2019-09-30
LC-LP.1/Circ.91 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes and other matter in 2018 2019-09-26
BUNKERS.1/Circ.87 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Seychelles and Belarus 2019-09-05
PSLS.6/Circ.84 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Kuwait 2019-08-30
MSC.1/Circ.1608 PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF DOCUMENTS CONTAINING PROPOSALS FOR THE ESTABLISHMENT OF, OR AMENDMENTS TO, SHIPS' ROUTEING SYSTEMS OR SHIP REPORTING SYSTEMS 2019-08-20
FAL.3/Circ.216 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONALMARITIME TRAFFIC, 1965 Notification under article VIII Submitted by New Zealand 2019-08-20
AFS.1/Circ.80 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Belarus and Madagascar 2019-07-30
PAL.4/Circ.33 PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by Madagascar 2019-07-30
LL.10/Circ.81 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Madagascar 2019-07-26
NWRC.1/Circ.43 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Madagascar 2019-07-26
PMP.7/Circ.70 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Madagascar 2019-07-26
PSLS.6/Circ.83 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Madagascar 2019-07-26
SALVAGE.1/Circ.64 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 Accession by Madagascar 2019-07-26
HNS.2/Circ.6 PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996 2018 data on contributing cargo pursuant to article 28(2)(a)(ii) 2019-07-22
LL.10/Circ.80 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Saudi Arabia 2019-07-18
MEPC.1/Circ.882 EARLY APPLICATION OF THE VERIFICATION PROCEDURES FOR A MARPOL ANNEX VI FUEL OIL SAMPLE (REGULATION 18.8.2 OR REGULATION 14.8) 2019-07-16
HKSRC.1/Circ.13 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Accession by Germany 2019-07-16
HNS.2/Circ.5 PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996 Accession by South Africa 2019-07-15
MSC.1/Circ.1163/Rev.12 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED 2019-07-09
MSC.1/Circ.1164/Rev.21 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted by Parties to the 1978 STCW Convention, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention 2019-07-08
MSC.1/Circ.1394/Rev.2 GENERIC GUIDELINES FOR DEVELOPING IMO GOAL-BASED STANDARDS 2019-07-08
PPR.1/Circ.7 DECISIONS WITH REGARD TO THE CATEGORIZATION AND CLASSIFICATION OF PRODUCTS 2019-07-05
MSC.1/Circ.797/Rev.33 TRAINING AND WATCHKEEPING List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code 2019-07-05
MSC.1/Circ.1539/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTERS II-1 AND SAFE RETURN TO PORT REQUIREMENTS FOR FLOODING DETECTION SYSTEMS 2019-07-04
MSC.1/Circ.1535/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 2019-07-04
MSC.1/Circ.1537/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE 2008 IS CODE 2019-07-04
MSC-MEPC.2/Circ.17 2019 GUIDELINES FOR THE CARRIAGE OF BLENDS OF BIOFUELS AND MARPOL ANNEX I CARGOES 2019-07-04
PSLS.6/Circ.82 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Myanmar 2019-07-03
MSC.1/Circ.1606 UNIFIED INTERPRETATION OF PARAGRAPH 13.3.5 OF THE IGC CODE (AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93)) 2019-07-02
MSC.1/Circ.1605 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGF CODE 2019-07-02
MSC.1/Circ.1607 CARRIAGE OF CHAPTER 19 PRODUCTS, AMENDED IGC CODE (RESOLUTION MSC.370(93)), ON SHIPS BUILT AFTER 1 JULY 1986 AND BEFORE 1 JULY 2016 2019-07-02
AFS.1/Circ.79 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Peru 2019-07-02
SUA.3/Circ.47 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Belgium 2019-07-02
SUA.4/Circ.40 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Belgium 2019-07-02
MSC.1/Circ.1212/Rev.1 REVISED GUIDELINES ON ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR SOLAS CHAPTERS II-1 AND III 2019-06-26
CLC.6/Circ.81 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 2019-06-26
MSC.1/Circ.1416/Rev.1 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS II-1/28, II-1/29 AND II-1/30 2019-06-26
MSC.1/Circ.1616 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2 2019-06-26
MSC.1/Circ.1617 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGC CODE 2019-06-26
MSC.1/Circ.1618 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER III 2019-06-26
MSC.1/Circ.1614 INTERIM GUIDELINES ON LIFE-SAVING APPLIANCES AND ARRANGEMENTS FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS 2019-06-26
MSC.1/Circ.1615 INTERIM GUIDELINES FOR MINIMIZING THE INCIDENCE AND CONSEQUENCES OF FIRES IN RO-RO SPACES AND SPECIAL CATEGORY SPACES OF NEW AND EXISTING RO-RO PASSENGER SHIPS 2019-06-26
MSC.1/Circ.1205/Rev.1 REVISED GUIDELINES FOR DEVELOPING OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS FOR LIFEBOAT SYSTEMS 2019-06-26
MSC-MEPC.6/Circ.17 NATIONAL CONTACT POINTS FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE 2019-06-26
MSC.1/Circ.1603 GUIDANCE FOR THE ELECTRONIC TRANSFER OF INFORMATION INTO AND FROM THE MARITIME SECURITY MODULE OF GISIS 2019-06-26
LLMC.3/Circ.55 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 2019-06-26
MSC-MEPC.5/Circ.15 DELIVERY OF COMPLIANT FUEL OIL BY SUPPLIERS 2019-06-24
SUA.4/Circ.39 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF 2019-06-24
MEPC.1/Circ.887 REPORTING OF DATA RELATED TO FUEL OIL AVAILABILITY AND QUALITY IN GISIS TO PROMOTE GREATER UNDERSTANDING OF THE CONSISTENT IMPLEMENTATION OF THE 0.50% M/M SULPHUR LIMIT UNDER MARPOL ANNEX VI 2019-06-21
Circular Letter No.03936 Fourth session of the Joint FAO/ILO/IMO Ad Hoc Working Group on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and Related Matters, to be held in Torremolinos, Málaga, Spain, from 23 to 25 October 2019 2019-06-19
III.3/Circ.6 CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS 2019-06-17
MSC.1/Circ.1604 INTERIM GUIDELINES FOR MASS TRIALS 2019-06-14
MSC.1/Circ.1222/Rev.1 GUIDELINES ON ANNUAL TESTING OF VOYAGE DATA RECORDERS (VDR) AND SIMPLIFIED VOYAGE DATA RECORDERS (S-VDR) 2019-06-14
COLREG.2/Circ.74 NEW TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2019-06-14
MSC.1/Circ.1364/Rev.1/Corr.1 AMENDMENTS TO THE REVISED INTERNATIONAL SAFETYNET MANUAL 2019-06-14
SN.1/Circ.337 ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2019-06-14
MSC.1/Circ.1412/Rev.2 PRINCIPLES AND GUIDELINES RELATING TO THE REVIEW AND AUDIT OF THE PERFORMANCE OF LRIT DATA CENTRES AND THE INTERNATIONAL LRIT DATA EXCHANGE 2019-06-14
MSC.1/Circ.1376/Rev.4 CONTINUITY OF SERVICE PLAN FOR THE LRIT SYSTEM 2019-06-14
MSC.1/Circ.1610 INITIAL DESCRIPTIONS OF MARITIME SERVICES IN THE CONTEXT OF E-NAVIGATION 2019-06-14
MSC.1/Circ.1611 INTERIM GUIDANCE ON TECHNICAL REQUIREMENTS FOR FLEET SAFETY 2019-06-14
SN.1/Circ.243/Rev.2 GUIDELINES FOR THE PRESENTATION OF NAVIGATION-RELATED SYMBOLS, TERMS AND ABBREVIATIONS 2019-06-14
MSC.1/Circ.1609 GUIDELINES FOR THE STANDARDIZATION OF USER INTERFACE DESIGN FOR NAVIGATION EQUIPMENT 2019-06-14
MSC.1/Circ.1612 GUIDANCE FOR NAVIGATION AND COMMUNICATION EQUIPMENT INTENDED FOR USE ON SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS 2019-06-14
MSC.1/Circ.1395/Rev.4 LISTS OF SOLID BULK CARGOES FOR WHICH A FIXED GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM MAY BE EXEMPTED OR FOR WHICH A FIXED GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IS INEFFECTIVE 2019-06-13
STCW-F.1/Circ.24 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 2019-06-12
CSC.2/Circ.11 AMENDMENTS ADOPTED ON 4 NOVEMBER 1993 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS, 1972 Acceptance by Brazil 2019-06-10
BWM.2/Circ.66/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Unified interpretation of Appendix I (Form of the International Ballast Water Management Certificate) of the BWM Convention 2019-05-24
BWM.2/Circ.67/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Data gathering and analysis plan for the experience-building phase associated with the BWM Convention 2019-05-24
PAL.1/Circ.47 ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Denunciation by Georgia 2019-05-22
PAL.2/Circ.30 PROTOCOL OF 1976 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Denunciation by Georgia 2019-05-22
PAL.4/Circ.32 PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by Georgia 2019-05-22
MEPC.1/Circ.795/Rev.4 UNIFIED INTERPRETATIONS TO MARPOL ANNEX VI 2019-05-21
MEPC.1/Circ.881 GUIDANCE FOR PORT STATE CONTROL ON CONTINGENCY MEASURES FOR ADDRESSING NON-COMPLIANT FUEL OIL 2019-05-21
MEPC.1/Circ.884 GUIDANCE FOR BEST PRACTICE FOR MEMBER STATE/COASTAL STATE 2019-05-21
MEPC.1/Circ.885 PROCEDURE FOR ASSESSING IMPACTS ON STATES OF CANDIDATE MEASURES 2019-05-21
MEPC.1/Circ.883 GUIDANCE ON INDICATION OF ONGOING COMPLIANCE IN THE CASE OF THE FAILURE OF A SINGLE MONITORING INSTRUMENT, AND RECOMMENDED ACTIONS TO TAKE IF THE EXHAUST GAS CLEANING SYSTEM (EGCS) FAILS TO MEET THE PROVISIONS OF THE 2015 EGCS GUIDELINES (resolution MEPC.259(68)) 2019-05-21
MEPC.1/Circ.864/Rev.1 2019 GUIDELINES FOR ON BOARD SAMPLING FOR THE VERIFICATION OF THE SULPHUR CONTENT OF THE FUEL OIL USED ON BOARD SHIPS 2019-05-21
FAL.5/Circ.41 REVISED IMO COMPENDIUM ON FACILITATION AND ELECTRONIC BUSINESS 2019-05-16
HKSRC.1/Circ.12 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Accession by Estonia and Malta 2019-05-14
STCW-F.1/Circ.23 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by Tunisia 2019-05-10
SUA.3/Circ.46 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Kazakhstan 2019-05-10
SUA.4/Circ.38 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Kazakhstan 2019-05-10
LEG.1/Circ.10 RECOMMENDED BEST PRACTICES TO ASSIST IN COMBATING FRAUDULENT REGISTRATION AND FRAUDULENT REGISTRIES OF SHIPS 2019-05-08
PPR.1/Circ.6 HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS Report of the fifty-sixth session of the GESAMP Working Group on the Evaluation of the Hazards of Harmful Substances Carried by Ships 2019-05-02
NWRC.1/Circ.41 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Canada 2019-04-30
MSC-MEPC.6/Circ.17 LIST OF NATIONAL OPERATIONAL CONTACT POINTS RESPONSIBLE FOR THE RECEIPT, TRANSMISSION AND PROCESSING OF URGENT REPORTS ON INCIDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES, INCLUDING OIL FROM SHIPS TO COASTAL STATES 2019-04-30
AFS.1/Circ.78 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Gabon 2019-04-17
BUNKERS.1/Circ.86 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Gabon 2019-04-17
BWM.1/Circ.62 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Gabon 2019-04-17
LL.10/Circ.79 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Gabon 2019-04-17
NWRC.1/Circ.40 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Gabon 2019-04-17
PMP.7/Circ.69 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Gabon 2019-04-17
PSLS.6/Circ.81 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Gabon 2019-04-17
FAL.3/Circ.215 EXPLANATORY MANUAL TO THE CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED 2019-04-12
FAL.1/Circ.115 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED Accession by Uganda and Malaysia 2019-04-11
COLREG.1/Circ.161 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 Accession by Uganda 2019-04-03
PMP.1/Circ.219 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Uganda 2019-04-03
SAR.1/Circ.101 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 Accession by Uganda 2019-04-03
SLS.12/Circ.154 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Accession by Uganda 2019-04-03
STCW.1/Circ.154 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978 Accession by Uganda 2019-04-03
STCW-F.1/Circ.22 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by Uganda 2019-04-03
SN.1/Circ.182/Add.1 RECOGNITION OF THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM STANDARD POSITIONING SERVICE (GPS-SPS) AS A COMPONENT OF THE WORLD-WIDE RADIONAVIGATION SYSTEM Potential GPS problems due to week counter roll over on 6 April 2019 2019-04-02
BWM.2/Circ.71 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-ninth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 4 to 8 November 2019 at IMO Headquarters 2019-04-02
MSC.4/Circ.263 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Annual Report – 2018 2019-04-01
SN.1/Circ.232/Add.2 TRAFFIC SEPARATION SCHEME OFF USHANT, ASSOCIATED INSHORE TRAFFIC ZONE, AND PASSAGE DE FROMVEUR, CHENAL DU FOUR, CHENAL DE LA HELLE AND RAZ DE SEIN 2019-03-28
LL.10/Circ.78 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Georgia 2019-03-28
HKSRC.1/Circ.11 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Accession by Japan 2019-03-27
AFS.1/Circ.77 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Oman 2019-03-06
MSC.1/Circ.1602 DECEPTIVE SHIPPING PRACTICES EMPLOYED BY THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 2019-03-05
GMDSS.1/Circ.23 MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS MASTER PLAN) 2019-03-04
LC.4/Circ.38 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Accession by Guatemala 2019-02-28
FAL.1/Circ.114 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED Accession by Costa Rica 2019-02-28
LC-LP.1/Circ.89 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL Final report on permits issued in 2015 2019-02-25
AFS.1/Circ.76 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Guyana 2019-02-20
BUNKERS.1/Circ.85 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Guyana 2019-02-20
BWM.1/Circ.61 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Guyana 2019-02-20
CLC.6/Circ.80 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 Accession by Guyana 2019-02-20
HKSRC.1/Circ.9 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Acceptance by the Netherlands 2019-02-20
IFC.4/Circ.72 PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971 Accession by Guyana 2019-02-20
LC.4/Circ.37 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Accession by Guyana 2019-02-20
LLMC.3/Circ.54 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Guyana 2019-02-20
NWRC.1/Circ.39 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Guyana 2019-02-20
OPRC.3/Circ.34 PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000 Accession by Guyana 2019-02-20
PMP.7/Circ.68 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Guyana and the United Arab Emirates 2019-02-20
LC-LP.2/Circ.9 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 2009 amendment to article 6 of the London Protocol 1996 and 2013 amendments to the London Protocol to regulate the placement of matter for ocean fertilization and other marine geoengineering activities Acceptance by Estonia 2019-02-18
MSC.1/Circ.1596 INTERIM GUIDELINES FOR DEVELOPMENT AND APPLICATION OF IMO GOAL-BASED STANDARDS SAFETY LEVEL APPROACH 2019-02-15
SAR.7/Circ.14 LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS WHICH SHOULD BE HELD BY A MARITIME OR JOINT RESCUE COORDINATION CENTRE 2019-02-14
SUA.3/Circ.44 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Ratification by Denmark 2019-02-12
SUA.4/Circ.37 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Ratification by Denmark 2019-02-12
SUA.1/Circ.91 CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Reservation by Iraq 2019-02-11
CT/AGR2012.1/Circ.11 CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Accession by Spain 2019-02-07
LC-LP.1/Circ.88 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to provide information on fibre-reinforced plastic vessels dumped or placed in the marine environment, including best management practices and alternatives to disposal at sea 2019-02-04
LC-LP.1/Circ.87 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL JOINT WORK PROGRAMME 2019-2021 2019-02-01
HKSRC.1/Circ.8 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Ratification by Turkey 2019-01-31
COLREG.2/Circ.73 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES "IN NORRA KVARKEN" TEMPORARY SUSPENSION Communication by the Government of Sweden 2019-01-30
PAL.1/Circ.46 ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by Saudi Arabia 2019-01-25
PAL.2/Circ.29 PROTOCOL OF 1976 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by Saudi Arabia 2019-01-25
MSC.1/Circ.1598 GUIDELINES ON FATIGUE 2019-01-24
PMP.1/Circ.218 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by Iceland 2019-01-18
MSC.1/Circ.1164/Rev.20 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted by Parties to the 1978 STCW Convention, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention 2019-01-16
PAL.1/Circ.45 ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Denunciation by the Russian Federation 2019-01-16
PAL.2/Circ.28 PROTOCOL OF 1976 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Denunciation by the Russian Federation 2019-01-16
PAL.4/Circ.31 PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by the Russian Federation 2019-01-16
LL.10/Circ.77 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Qatar 2019-01-15
MEPC.1/Circ.855/Rev.2 2014 GUIDELINES ON SURVEY AND CERTIFICATION OF THE ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI), AS AMENDED (RESOLUTION MEPC.254(67), AS AMENDED BY RESOLUTION MEPC.261(68) AND RESOLUTION MEPC.309(73)) 2019-01-14
BUNKERS.1/Circ.84 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Extension by the Kingdom of Denmark to the Faroes 2019-01-14
LLMC.3/Circ.53 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Extension by the Kingdom of Denmark to the Faroes 2019-01-14
MSC.1/Circ.1599 INTERIM GUIDELINES ON THE APPLICATION OF HIGH MANGANESE AUSTENITIC STEEL FOR CRYOGENIC SERVICE 2019-01-10
MSC.1/Circ.1600 INTERIM GUIDANCE FOR CONDUCTING THE REFINED MHB (CR) CORROSIVITY TEST 2019-01-10
MSC-MEPC.2/Circ.15/Rev.1 REVISED GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT, REVIEW AND VALIDATION OF MODEL COURSES 2019-01-10
BWM.2/Circ.34/Rev.7 List of ballast water management systems that make use of Active Substances which received Basic and Final Approval 2019-01-09
CLC.4/Circ.37 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 Denunciation by Jordan 2019-01-09
AFS.1/Circ.75 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Portugal 2019-01-08
SAR.1/Circ.100 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 Accession by Costa Rica 2019-01-07
STCW-F.1/Circ.21 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by the Netherlands 2019-01-03
MSC.1/Circ.1163/Rev.11 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Parties to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that full and complete effect is given to the relevant provisions of the Convention 2018-12-14
MSC.1/Circ.797/Rev.32 TRAINING AND WATCHKEEPING List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code 2018-12-10
BWM.1/Circ.60 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by China and extension to the Macao Special Administrative Region 2018-12-07
MSC.1/Circ.1430/Rev.1 REVISED GUIDELINES FOR THE DESIGN AND APPROVAL OF FIXED WATER-BASED FIRE-FIGHTING SYSTEMS FOR RO-RO SPACES AND SPECIAL CATEGORY SPACES 2018-12-07
MSC.1/Circ.1582/Rev.1 REVISED UNIFIED INTERPRETATIONS OF CHAPTER 15 OF THE FSS CODE 2018-12-07
MSC.1/Circ.1597 UNIFIED INTERPRETATION OF PARAGRAPH 4.4.8.1 OF THE LSA CODE 2018-12-07
MSC.1/Circ.1601 REVISED INDUSTRY COUNTER PIRACY GUIDANCE 2018-12-07
LL.10/Circ.76 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Ukraine 2018-12-05
MSC.1/Circ.1518/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS), 1974, AS AMENDED Promulgation of rules for the design and construction of bulk carriers and oil tankers confirmed by the Maritime Safety Committee to be in conformity with the Goal-based Ship Construction Standards for bulk carriers and oil tankers (resolution MSC.287(87)) 2018-12-04
MEPC.2/Circ.24 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2018-12-01
AFS.1/Circ.74 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Turkey 2018-11-30
PSLS.6/Circ.80 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Togo 2018-11-29
STCW.2/Circ.88 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Qatar 2018-11-20
STCW.2/Circ.87 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of the Philippines 2018-11-20
BWM.2/Circ.68/Add.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-eighth meeting (additional) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 14 to 17 January 2019 at IMO Headquarters 2018-11-19
SALVAGE.1/Circ.63 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 Accession by Uruguay 2018-11-16
MEPC.1/Circ.879 GUIDELINES FOR THE CARRIAGE OF ENERGY-RICH FUELS AND THEIR BLENDS 2018-11-15
LC-LP.2/Circ.8 2013 AMENDMENTS TO THE LONDON PROTOCOL TO REGULATE THE PLACEMENT OF MATTER FOR OCEAN FERTILIZATION AND OTHER MARINE GEOENGINEERING ACTIVITIES Acceptance by Norway 2018-11-15
MEPC.1/Circ.878 GUIDANCE ON THE DEVELOPMENT OF A SHIP IMPLEMENTATION PLAN FOR THE CONSISTENT IMPLEMENTATION OF THE 0.50% SULPHUR LIMIT UNDER MARPOL ANNEX VI 2018-11-09
MEPC.1/Circ.880 REPORTING OF AVAILABILITY OF COMPLIANT FUEL OILS IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18.1 OF MARPOL ANNEX VI 2018-11-09
MEPC.1/Circ.795/Rev.3 UNIFIED INTERPRETATIONS TO MARPOL ANNEX VI 2018-11-09
COLREG.2/Circ.72 TRAFFIC SEPARATION SCHEME AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES "OFF SLETTNES" TEMPORARY SUSPENSION Traffic separation scheme (TSS) off Slettnes Recommended route between TSS off Vardoe and TSS off Slettnes Recommended route between TSS off Slettnes and TSS off North Cape Communication by the Government of Norway 2018-11-06
TC.1/Circ.72 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE 2018-11-05
BWM.2/Circ.70 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Guidance for the commissioning testing of ballast water management systems 2018-11-01
BWM.2/Circ.69 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Guidance on System Design Limitations of ballast water management systems and their monitoring 2018-11-01
LC.4/Circ.36 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Accession by Peru 2018-10-31
BUNKERS.1/Circ.83 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Saudi Arabia 2018-10-29
HNS.2/Circ.4 PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996 Declaration by Canada 2018-10-16
LLMC.3/Circ.52 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Reservation by New Zealand 2018-10-16
LL.10/Circ.75 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Senegal 2018-10-15
BWM.1/Circ.59 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Latvia 2018-10-11
LC-LP.1/Circ.86 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes and other matter in 2017 2018-09-28
AFS.1/Circ.73 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Georgia 2018-09-13
BUNKERS.1/Circ.82 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Georgia 2018-09-13
MSC.1/Circ.1101/Rev.1 MEPC.1/Circ.409/Rev.1 FAL.1/Circ.100/Rev.1 SHIP/PORT INTERFACE Availability of tug assistance 2018-09-12
STCW.2/Circ.86 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Canada 2018-09-06
STCW.7/Circ.19/Rev.1 GUIDELINES ON THE MEDICAL EXAMINATION OF SEAFARERS 2018-09-05
LC-LP.2/Circ.7 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 2013 AMENDMENTS TO THE LONDON PROTOCOL TO REGULATE THE PLACEMENT OF MATTER FOR OCEAN FERTILIZATION AND OTHER MARINE GEOENGINEERING ACTIVITIES Acceptance by the Netherlands (European and Caribbean parts of the Netherlands) 2018-09-03
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1/Corr.1 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES Corrigendum 2018-08-31
BWM.1/Circ.57 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Cyprus 2018-08-08
AFS.1/Circ.72 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Grenada 2018-07-31
BUNKERS.1/Circ.81 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Grenada 2018-07-31
PMP.1/Circ.217 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Grenada 2018-07-31
GMDSS.1/Circ.22 MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS MASTER PLAN) 2018-07-30
BWM.1/Circ.56 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Grenada and Serbia 2018-07-26
MEPC.1/Circ.778/Rev.3 LIST OF SPECIAL AREAS, EMISSION CONTROL AREAS AND PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS Special Areas and Emission Control Areas (ECAs) under MARPOL 2018-07-02
STCW-F.1-Circ.20 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by South Africa 2018-07-02
III.2/Circ.2/Add.1 ACTION TO BE TAKEN BY PORT STATES ON THE REQUIRED UPDATES OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS) Expiration of III.2/Circ.2 2018-06-30
LEG.1/Circ.9 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE LEGAL COMMITTEE 2018-06-30
LEG.1/Circ.9 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE LEGAL COMMITTEE 2018-06-30
IFC.7/Circ.21 PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992 Accession by New Zealand 2018-06-29
HNS.2/Circ.3 PROTOCOL OF 2010 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996 Ratification by Denmark 2018-06-28
SUA.3-Circ.43 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Benin 2018-06-28
SUA.4-Circ.36 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Benin 2018-06-28
BWM.2/Circ.68 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-seventh meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 26 to 30 November 2018 at IMO Headquarters 2018-06-25
STCW.1/Circ.153 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978 Accession by Nauru 2018-06-19
COLREG.1/Circ.160 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 Accession by Nauru 2018-06-19
LL.10/Circ.74 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Nauru 2018-06-19
LL.1/Circ.156 INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Nauru 2018-06-19
SLS.12-Circ.153 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Accession by Nauru 2018-06-19
STCW-F.1/Circ.19 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 2018-06-19
TM.2-Circ.153 INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969 Accession by Nauru 2018-06-19
PSLS.6/Circ.79 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Nauru 2018-06-19
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES 2018-06-13
MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES 2018-06-13
MSC.1/Circ.1590 UNIFIED INTERPRETATION OF PARAGRAPH 13.3.5 OF THE IGC CODE (AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93)) 2018-06-11
MSC.1/Circ.1591 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGF CODE 2018-06-11
MSC.1/Circ.1588 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE REVISED EMERGENCY RESPONSE PROCEDURES FOR SHIPS CARRYING DANGEROUS GOODS (EMS GUIDE) 2018-06-11
FAL.3/Circ.214 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE FACILITATION COMMITTEE 2018-06-08
FAL.6/Circ.14/Rev.1 SHIP/PORT INTERFACE List of publications relevant to the ship/port interface 2018-06-08
AFS.1/Circ.71 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Bangladesh 2018-06-07
BWM.1/Circ.55 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Bangladesh 2018-06-07
BWM.1/Circ.54 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by the Philippines 2018-06-06
AFS.1/Circ.70 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by the Philippines 2018-06-06
PSLS.6/Circ.78 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by the Philippines 2018-06-06
STCW.1/Circ.152 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978 Accession by Costa Rica 2018-06-06
BWM.3/Circ.2 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Communication received from the Regional Activity Centre/Regional Marine Pollution Emergency, Information and Training Centre – Wider Caribbean Region (RAC/REMPEITC-Caribe) 2018-06-05
FAL.2/Circ.131/Corr.1 MEPC.1/Circ.873/Corr.1 MSC.1/Circ.1586/Corr.1 LEG.2/Circ.3/Corr.1 LIST OF CERTIFICATES AND DOCUMENTS REQUIRED TO BE CARRIED ON BOARD SHIPS, 2017 Corrigendum 2018-06-04
STCW.2/Circ.85 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of the Philippines 2018-05-29
PPR.1/Circ.5 HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS Report of the fifty-fifth session of the GESAMP/EHS Working Group on the Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships 2018-05-25
MSC.1/Circ.797/Rev.31 TRAINING AND WATCHKEEPING List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code 2018-05-25
MSC.1/Circ.1164/Rev.19 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Promulgation of information related to reports of independent evaluation submitted by Parties to the 1978 STCW Convention, as amended, confirmed by the Maritime Safety Committee to have communicated information which demonstrates that Parties are giving full and complete effect to the relevant provisions of the Convention 2018-05-25
COLREG.2/Circ.71 NEW TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2018-05-25
SN.1/Circ.336 ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2018-05-25
MSC.1/Circ.1065/Rev.1 IALA STANDARDS FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF VESSEL TRAFFIC SERVICE (VTS) PERSONNEL 2018-05-25
MSC.1/Circ.1293/Rev.1 PARTICIPATION IN THE WMO VOLUNTARY OBSERVING SHIPS SCHEME 2018-05-25
MSC.1/Circ.1376/Rev.3 CONTINUITY OF SERVICE PLAN FOR THE LRIT SYSTEM 2018-05-25
MSC.1/Circ.1593 INTERIM GUIDELINES FOR THE HARMONIZED DISPLAY OF NAVIGATION INFORMATION RECEIVED VIA COMMUNICATION EQUIPMENT 2018-05-25
MSC.1/Circ.1595 E-NAVIGATION STRATEGY IMPLEMENTATION PLAN – UPDATE 1 2018-05-25
MEPC.1/Circ.874/Rev.1 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016 2018-05-24
MSC.1/Circ.1532/Rev.1 REVISED GUIDELINES ON OPERATIONAL INFORMATION FOR MASTERS OF PASSENGER SHIPS FOR SAFE RETURN TO PORT* 2018-05-24
MSC.1/Circ.1589 GUIDELINES ON OPERATIONAL INFORMATION FOR MASTERS IN CASE OF FLOODING FOR PASSENGER SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 JANUARY 2014* 2018-05-24
MEPC.1/Circ.877 IMPLEMENTATION OF REGULATIONS 17 AND 36 OF MARPOL ANNEX I Communication received from the Administration of Liberia 2018-05-21
MSC.1/Circ.1592 GUIDELINES FOR WING-IN-GROUND CRAFT 2018-05-18
MSC.1/Circ.1500/Rev.1 GUIDANCE ON DRAFTING OF AMENDMENTS TO THE 1974 SOLAS CONVENTION AND RELATED MANDATORY INSTRUMENTS 2018-05-17
MSC.1/Circ.1587 PROCEDURAL ASPECTS RELATED TO THE DRAFTING OF AMENDMENTS TO SAFETY-RELATED IMO CONVENTIONS, OTHER THAN THE 1974 SOLAS CONVENTION, AND RELATED MANDATORY INSTRUMENTS 2018-05-17
FAL.1/Circ.113 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965, AS AMENDED Accession by Saudi Arabia 2018-05-16
FAL.7/Circ.1/Corr.1 UNIFIED INTERPRETATION OF APPENDIX 3 TO THE FAL CONVENTION Corrigendum 2018-05-14
MSC.4/Circ.262 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during April 2018 2018-05-14
PMP.7/Circ.67 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Monaco 2018-05-14
SUA.3/Circ.42 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Notification by France 2018-05-14
BWM.2/Circ.33/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Guidance on scaling of ballast water management systems 2018-05-10
BWM.2/Circ.43/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Guidance for Administrations on the type approval process for ballast water management systems 2018-05-10
CT/AGR2012.1/Circ.10 CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Accession by Belgium 2018-05-10
STCW-F.1/Circ.18 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by Belgium 2018-05-10
SUA.3/Circ.41 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Approval by France 2018-05-09
SUA.4/Circ.35 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Approval by France 2018-05-09
TM.2/Circ.152 INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969 Accession by Bosnia and Herzegovina 2018-05-08
AFS.1/Circ.69 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Saudi Arabia 2018-05-03
BWM.1/Circ.53 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Bulgaria 2018-04-30
MSC.4/Circ.260 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during February 2018 2018-04-27
MSC.4/Circ.261 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during March 2018 2018-04-27
MEPC.1/Circ.875 GUIDANCE ON BEST PRACTICE FOR FUEL OIL PURCHASERS/USERS FOR ASSURING THE QUALITY OF FUEL OIL USED ON BOARD SHIPS 2018-04-26
LL.10/Circ.73 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by the Philippines 2018-04-24
PMP.7/Circ.66 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by the Philippines 2018-04-24
PSLS.1/Circ.110 PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by the Philippines 2018-04-24
BWM.2/Circ.67 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Data gathering and analysis plan for the experience-building phase associated with the BWM Convention 2018-04-20
MEPC.1/Circ.876 SAMPLE FORMAT FOR THE CONFIRMATION OF COMPLIANCE, EARLY SUBMISSION OF THE SEEMP PART II ON THE SHIP FUEL OIL CONSUMPTION DATA COLLECTION PLAN AND ITS TIMELY VERIFICATION PURSUANT TO REGULATION 5.4.5 OF MARPOL ANNEX VI 2018-04-16
LLMC.1/Circ.60 CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Saudi Arabia 2018-04-11
LLMC.3/Circ.51 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Saudi Arabia 2018-04-11
MSC.1/Circ.1563/Corr.1 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE Contact information for the designated national competent authority Corrigendum 2018-04-09
SSE.1/Circ.2/Rev.1 HALON BANKING AND RECEPTION FACILITIES 2018-03-23
MSC.1/Circ.1574/Corr.1 INTERIM GUIDELINES FOR USE OF FIBRE REINFORCED PLASTIC (FRP) ELEMENTS WITHIN SHIP STRUCTURES: FIRE SAFETY ISSUES Corrigendum 2018-03-20
IMSO.1/Circ.98 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976 Accession by Bolivia 2018-03-09
LLMC.3/Circ.50 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Reservation by Denmark 2018-03-06
CT/AGR2012.1/Circ.9 CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Accession by France 2018-03-05
MEPC.1/Circ.834/Rev.1 CONSOLIDATED GUIDANCE FOR PORT RECEPTION FACILITY PROVIDERS AND USERS 2018-03-01
MSC.4/Circ.259 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during January 2018 2018-02-27
STCW-F.1/Circ.17 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by New Zealand and Romania 2018-02-27
SUA.3/Circ.40 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Ratification by New Zealand 2018-02-26
SUA.4/Circ.34 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Ratification by New Zealand 2018-02-26
MEPC.1/Circ.874/Corr.1 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016 Corrigendum ANNEX 2 2018-02-21
PMP.1/Circ.216 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 2015 amendments to the annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V to make the use of the environment-related provisions of the Polar Code mandatory) (resolution MEPC.265(68)) 2018-02-09
SLS.12/Circ.152 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 2014 amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (new chapter XIV) (amendments to make the use of the safety-related provisions of the Polar Code mandatory) (resolution MSC.386(94)) 2018-02-09
BWM.1/Circ.50 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Qatar 2018-02-08
LC-LP.1/Circ.85 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL JOINT WORK PROGRAMME (2018-2020) 2018-02-08
PMP.1/Circ.215 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Iraq 2018-02-06
BUNKERS.1/Circ.80 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Myanmar and the Comoros 2018-02-02
LC-LP.1/Circ.84 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL Final report on permits issued in 2014 2018-02-02
LLMC.3/Circ.49 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by the Comoros 2018-02-01
MSC.4/Circ.257 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during December 2017 2018-02-01
NWRC.1/Circ.38 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Belize and the Comoros 2018-02-01
MEPC.1/Circ.874 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2011 TO 2016 2018-01-31
COLREG.2/Circ.70 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES "IN NORRA KVARKEN" TEMPORARY SUSPENSION Communication by the Government of Sweden 2018-01-25
FAL.3/Circ.213 CONVENTION ON FACILITATION OF INTERNATIONAL MARITIME TRAFFIC, 1965 Notification under article VIII Submitted by Japan 2018-01-16
SSE.1/Circ.3/Rev.1 LIST OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES 2018-01-16
CT/AGR2012.1/Circ.8 CAPE TOWN AGREEMENT OF 2012 ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE TORREMOLINOS INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Accession by Saint Kitts and Nevis 2018-01-11
III.3/Circ.5 CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS 2018-01-11
BWM.2/Circ.65 Thirty-sixth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 4 to 8 June 2018 at IMO Headquarters 2018-01-08
STCW.2/Circ.84 STCW.2-Circ.84 - Communication received from the Government of Malta (Secretariat).pdf 2018-01-08
COLREG.1/Circ.159 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 Accession by Iraq 2018-01-04
MSC-MEPC.6/Circ.16 NATIONAL CONTACT POINTS FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE 2017-12-31
NWRC.1/Circ.37 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Extension by the Kingdom of the Netherlands to the Caribbean part of the Netherlands (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) 2017-12-20
MSC.4/Circ.256 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during November 2017 2017-12-19
MSC.4/Circ.255 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during October 2017 2017-12-11
MEPC.2/Circ.23 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2017-12-01
LL.10/Circ.72 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Indonesia 2017-11-28
PSLS.6/Circ.77 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Indonesia 2017-11-28
BWM.1/Circ.49 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Seychelles 2017-11-27
PMP.7/Circ.65 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Iceland 2017-11-22
BWM.1/Circ.44 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Honduras 2017-11-08
BWM.1/Circ.46 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Ratification by Argentina 2017-11-08
NWRC.1/Circ.36 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Sweden 2017-11-03
PSLS.6/Circ.76 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by Iraq 2017-11-02
STCW.2/Circ.83 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of the Sultanate of Oman 2017-11-02
MSC.4/Circ.254 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during September 2017 2017-10-30
MEPC.2/Circ.22/Corr.3 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE Corrigendum 2017-10-27
BWM.1/Circ.48 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Portugal 2017-10-19
NWRC.1/Circ.35 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Portugal 2017-10-19
LC-LP.2/Circ.5 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Amendment to article 6 of the London Protocol 1996 Acceptance by Finland 2017-10-09
LC-LP.2/Circ.6 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 2013 AMENDMENTS TO THE LONDON PROTOCOL TO REGULATE THE PLACEMENT OF MATTER FOR OCEAN FERTILIZATION AND OTHER MARINE GEOENGINEERING ACTIVITIES Acceptance by Finland 2017-10-09
III.2/Circ.2 ACTION TO BE TAKEN BY PORT STATES ON THE REQUIRED UPDATES OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS) 2017-10-02
CSC.1/Circ.157 INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS, 1972, AS AMENDED Accession by the United Arab Emirates 2017-09-27
LL.10/Circ.71 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by the United Arab Emirates 2017-09-27
PSLS.6/Circ.75 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED Accession by the United Arab Emirates 2017-09-27
CCC.1/Circ.2/Rev.1 CARRIAGE OF BAUXITE WHICH MAY LIQUEFY 2017-09-20
BWM.1/Circ.47 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Malta and Jamaica 2017-09-11
STCW.2/Circ.81 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Equivalent arrangements accepted under the International Convention on the Standards of Training, Certification and Watchkeeping 1978, as amended Revised format of Isle of Man issued STCW Endorsements Communication received from the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2017-09-06
BUNKERS.1/Circ.79 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Bahrain 2017-08-23
TC.1/Circ.70 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE 2017-08-16
TC.1/Circ.71 AMENDMENT TO THE RULES OF PROCEDURE OF THE TECHNICAL COOPERATION COMMITTEE 2017-08-16
MEPC.1/Circ.872 UNIFIED INTERPRETATIONS OF REGULATIONS 1.23 AND 36.2.10 OF MARPOL ANNEX I 2017-08-14
LLMC.3/Circ.47 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Madagascar 2017-07-31
MEPC.1/Circ.870 IMPLEMENTATION OF REGULATION 5 OF MARPOL ANNEX IV Communication received from the Bahamas Maritime Authority 2017-06-15
AFS.1/Circ.68 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 2017-06-15
SALVAGE.1/Circ.62 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 Accession by Ukraine 2017-06-15
COMSAR.1/Circ.58 LISTS OF NAVAREA AND METAREA COORDINATORS 2017-06-09
PPR.1/Circ.4 HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS Report of the fifty-fourth session of the GESAMP/EHS Working Group on the Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships 2017-06-09
NWRC.1/Circ.33 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Singapore 2017-06-08
PMP.1/Circ.214 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by the Bahamas 2017-06-08
STCW.2/Circ.78 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Sri Lanka 2017-06-08
GMDSS.1/Circ.21 MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS MASTER PLAN) 2017-05-31
STCW.2/Circ.77 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Panama 2017-05-24
MEPC.2/Circ.22/Corr.2 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE Corrigendum 2017-05-23
BWM.2/Circ.60 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-fifth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 6 to 10 November 2017 at IMO Headquarters 2017-05-22
STCW.2/Circ.76 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Croatia 2017-05-16
SAR.6/Circ.21/Rev.1 AREA SEARCH AND RESCUE PLANS Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended Notification by New Zealand 2017-05-02
SAR.6/Circ.54 AREA SEARCH AND RESCUE PLANS Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended Notification by New Zealand 2017-05-02
SAR.6/Circ.55 AREA SEARCH AND RESCUE PLANS Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended Notification by New Zealand 2017-05-02
SAR.6/Circ.56 AREA SEARCH AND RESCUE PLANS Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended Notification by New Zealand 2017-05-02
SAR.6/Circ.57 AREA SEARCH AND RESCUE PLANS Notification of an Arrangement in accordance with paragraph 2.1.5 of the annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, as amended Notification by New Zealand 2017-05-02
FAL.2/Circ.50/Rev.3 INFORMATION ON STOWAWAY INCIDENTS 2017-04-07
FAL.3/Circ.212 ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE FACILITATION COMMITTEE 2017-04-07
FAL.6/Circ.17 RESPONSE TO THE PROVISION OF INFORMATION BY THE MASTER OF A VESSEL NEEDING TO PUT SICK OR INJURED PERSONS ASHORE 2017-04-07
FAL.7/Circ.1 UNIFIED INTERPRETATION OF APPENDIX 3 TO THE FAL CONVENTION 2017-04-07
MEPC.1/Circ.778/Rev.2 LIST OF SPECIAL AREAS, EMISSION CONTROL AREAS AND PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS 2017-04-06
MSC.1/Circ.1275/Corr.1 UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS CHAPTER II-2 ON THE NUMBER AND ARRANGEMENT OF PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ON BOARD SHIPS 2017-03-31
MSC.4/Circ.245 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Annual Report – 2016 2017-03-30
MEPC.2/Circ.22/Corr.1 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE Corrigendum 2017-03-13
MSC.1/Circ.1563 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE Contact information for the designated national competent authority 2017-03-10
MSC.4/Circ.246 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during January 2017 2017-03-10
SAR.7/Circ.13 LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS WHICH SHOULD BE HELD BY A MARITIME OR JOINT RESCUE COORDINATION CENTRE 2017-03-10
COLREG.2/Circ.68 TRAFFIC SEPARATION SCHEMES AND ASSOCIATED ROUTEING MEASURES "IN NORRA KVARKEN" TEMPORARY SUSPENSION Communication by the Government of Sweden 2017-02-21
CSC.1/Circ.156 INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC), 1972 Implementation, testing, inspection and approval Note by the Secretariat 2017-02-14
BC.1/Circ.74 CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES 2017-02-14
SAR.1/Circ.97 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 Accession by Benin 2017-02-10
NWRC.1/Circ.31 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Extension by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Cayman Islands 2017-02-07
STCW.7/Circ.24 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Interim Guidance for Parties, Administrations, port State control authorities, recognized organizations and other relevant parties on the requirements of the STCW Convention, 1978, as amended 2017-02-06
SUA.3/Circ.39 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Togo 2017-02-06
MEPC.1/Circ.869 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2010 – 2015 2017-01-31
MEPC.1/Circ.866 2014 GUIDELINES ON THE METHOD OF CALCULATION OF THE ATTAINED ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) FOR NEW SHIPS, AS AMENDED (RESOLUTION MEPC.245(66), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.263(68) AND MEPC.281(70)) 2017-01-30
STCW.2/Circ.71 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Jamaica 2017-01-24
FAL.5/Circ.39/Rev.2/Corr.1 GUIDELINES FOR THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATES Corrigendum 2017-01-17
NWRC.1/Circ.30 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Belgium 2017-01-17
MSC.1/Circ.1259/Rev.7 LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM TECHNICAL DOCUMENTATION (PART I) 2017-01-17
MSC.1/Circ.1294/Rev.5 LONG-RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM TECHNICAL DOCUMENTATION (PART II) 2017-01-17
LC-LP.1/Circ.81 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL Final report on permits issued in 2013 2017-01-16
MSC.4/Circ.243 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during November 2016 2017-01-16
BWM.1/Circ.40 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by New Zealand 2017-01-09
PAL.4/Circ.29 PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Accession by Slovenia 2017-01-09
LC-LP.1/Circ.80 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to provide information on the disposal of sewage sludge 2017-01-06
LC-LP.1/Circ.79 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL JOINT WORK PROGRAMME (2017-2019) 2017-01-06
SLS.12/Circ.151 2014 amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (new chapter XIV) (amendments to make the use of the safety-related provisions of the Polar Code mandatory) (Resolution MSC.386(94)) 2017-01-05
PMP.1/Circ.213 2015 amendments to the annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V to make the use of the environment-related provisions of the Polar Code mandatory) (Resolution MEPC.265(68)) 2017-01-05
AFS.3-Circ.5 Information regarding recognized organizations and approved, restricted, or prohibited ant... (Fiji) 2016-12-19
MSC-MEPC.4/Circ.4 PORT STATE CONTROL-RELATED MATTERS GUIDELINES FOR PORT STATE CONTROL OFFICERS ON THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE 2016-12-13
LL.10/Circ.70 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Accession by Belarus 2016-12-12
MSC.1/Circ.1562 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATION XIV/2.2 AND PARAGRAPHS 1.3.2 AND 1.3.6, PART I-A OF THE POLAR CODE 2016-12-12
MSC.1/Circ.1560 ADVICE FOR PARTIES, ADMINISTRATIONS, PORT STATE CONTROL AUTHORITIES AND RECOGNIZED ORGANIZATIONS ON ACTION TO BE TAKEN IN CASES WHERE NOT ALL SEAFARERS CARRY CERTIFICATES AND ENDORSEMENTS MEETING THE 2010 MANILA AMENDMENTS TO THE STCW CONVENTION AND CODE FROM 1 JANUARY 2017 2016-12-05
MEPC.2/Circ.22 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2016-12-01
III.3/Circ.4 CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS 2016-12-01
STCW.2/Circ.69 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of the Russian Federation 2016-11-29
MSC.1/Circ.1561 UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION XI-1/7 2016-11-28
MSC.1/Circ.1559 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE IGC CODE (AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.370(93)) 2016-11-28
MSC.1/Circ.1549 NOTIFICATION OF AMENDMENTS TO PARAGRAPH 3.2.5 OF THE IGC CODE 2016-11-28
MSC.1/Circ.1557 HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION (APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/45.11) 2016-11-25
MSC.1/Circ.1556 UNIFIED INTERPRETATION OF CHAPTER 8 OF THE FSS CODE AND THE REVISED GUIDELINES FOR APPROVAL OF SPRINKLER SYSTEMS EQUIVALENT TO THAT REFERRED TO IN SOLAS REGULATION II-2/12 (RESOLUTION A.800(19)), AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.265(84) 2016-11-25
MSC.1/Circ.1555 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2 2016-11-25
MSC.1/Circ.1553 SHIPBOARD ESCAPE ROUTE SIGNS AND EMERGENCY EQUIPMENT LOCATION MARKINGS 2016-11-25
MSC.1/Circ.1552 AMENDMENTS TO THE GUIDELINES ON ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR FIRE SAFETY (MSC/CIRC.1002) 2016-11-25
MSC.1/Circ.1490/Rev.1 REVISED UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION III/31.1.4 (MSC.1/CIRC.1490) 2016-11-25
MSC.1/Circ.1460/Rev.1 GUIDANCE ON THE VALIDITY OF RADIOCOMMUNICATIONS EQUIPMENT INSTALLED AND USED ON SHIPS 2016-11-25
MSC.1/Circ.1403/Rev.1 AMENDMENTS TO THE REVISED NAVTEX MANUAL 2016-11-25
MSC.1/Circ.1364/Rev.1 AMENDMENTS TO THE REVISED INTERNATIONAL SAFETYNET MANUAL 2016-11-25
MSC.1/Circ.1550 UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE APPLICATION OF SOLAS REGULATIONS II-2/10.2.1.3, II-2/10.2.2.4.1.2, II-2/10.7.3.2.3 AND II-2/19.3.1, AS AMENDED, AND PARAGRAPH 2.2.1.1 OF CHAPTER 12 OF THE FSS CODE 2016-11-25
STCW.2/Circ.68 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of New Zealand 2016-11-10
SN.1/Circ.244/Rev.1 GUIDANCE ON THE USE OF THE UN/LOCODE IN THE DESTINATION FIELD IN AIS MESSAGES 2016-11-04
PMP.1/Circ.212 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Guinea-Bissau 2016-10-24
PSI.1/Circ.60 PROTOCOL RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF POLLUTION BY SUBSTANCES OTHER THAN OIL, 1973, AS AMENDED Accession by Togo 2016-10-10
CSI.1/Circ.97 INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF OIL POLLUTION CASUALTIES, 1969 Accession by Togo 2016-10-10
AFS.1/Circ.66 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Chile 2016-10-06
HKSRC.1/Circ.6 HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009 Accession by Panama 2016-09-23
MSC.1/Circ.1503/Corr.1 ECDIS – GUIDANCE FOR GOOD PRACTICE Corrigendum 2016-09-21
NWRC.1/Circ.27 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Jordan and Romania 2016-09-20
LLMC.2/Circ.15 CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Denunciation by New Zealand 2016-09-13
LC-LP.1/Circ.78 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes and other matter in 2015 2016-08-22
STCW.2/Circ.67 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Revised format of STCW Endorsements issued by the Cayman Islands Communication received from the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2016-07-07
MSC.4/Circ.237 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during May 2016 2016-06-30
BWM.2/Circ.59 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Communication received from the Government of Australia 2016-06-20
CT/AGR2012.1/Circ.6 CAPE TOWN AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE TORREMOLINOS PROTOCOL OF 1993 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SAFETY OF FISHING VESSELS, 1977 Accession by Denmark 2016-06-20
BWM.2/Circ.58 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-fourth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 5 to 9 December 2016 at IMO Headquarters 2016-06-13
MSC.1/Circ.797/Rev.28 TRAINING AND WATCHKEEPING List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the STCW Code 2016-06-13
BWM.1/Circ.37 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Saint Lucia and Peru 2016-06-10
MSC.1/Circ.1486/Corr.1 GUIDELINES ON ALTERNATIVE METHODS FOR LIFEBOAT DRILLS ON MODUs Corrigendum 2016-06-10
PPR.1/Circ.3 HAZARD EVALUATION OF SUBSTANCES TRANSPORTED BY SHIPS Report of the fifty-third session of the GESAMP/EHS Working Group on the Evaluation of the hazards of harmful substances carried by ships 2016-06-10
MSC.1/Circ.1547 GUIDANCE ON THE APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/3-12 TO SHIPS DELIVERED BEFORE 1 JULY 2018 2016-06-09
STCW.1/Circ.150 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978 Accession by the Dominican Republic 2016-06-09
CSC.1/Circ.151 AMENDMENTS TO THE REVISED RECOMMENDATIONS ON HARMONIZED INTERPRETATION AND IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS, 1972, AS AMENDED (CSC.1/CIRC.138/REV.1) 2016-06-07
CSC.1/Circ.152 AMENDMENTS TO THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF AN APPROVED CONTINUOUS EXAMINATION PROGRAMME (ACEP) (CSC.1/CIRC.143) 2016-06-07
CSC.1/Circ.153 LIST OF LOCATIONS OF PUBLICLY AVAILABLE ACEP INFORMATION 2016-06-07
CSC.1/Circ.154 INSTRUCTIONS FOR USE AND INFORMATION CONCERNING THE GLOBAL ACEP DATABASE 2016-06-07
MSC.1/Circ.1519 GUIDANCE ON METHODOLOGIES FOR ASSESSING OPERATIONAL CAPABILITIES AND LIMITATIONS IN ICE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1520 GUIDELINES ON CONSOLIDATED IMO PROVISIONS FOR THE SAFE CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN PACKAGED FORM BY SEA 2016-06-06
MSC.1/Circ.1521 AMENDMENTS TO INSPECTION PROGRAMMES FOR CARGO TRANSPORT UNITS CARRYING DANGEROUS GOODS 2016-06-06
MSC.1/Circ.1522 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE ANNEXES AND SUPPLEMENTS Amendments to the Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide) 2016-06-06
MSC.1/Circ.1524 AMENDMENTS TO THE RECOMMENDATION ON HELICOPTER LANDING AREAS ON RO-RO PASSENGER SHIPS (MSC/CIRC.895) 2016-06-06
MSC.1/Circ.1527 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2 2016-06-06
MSC.1/Circ.1528 UNIFIED INTERPRETATIONS OF CHAPTERS 5, 6 AND 9 OF THE FSS CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1529 UNIFIED INTERPRETATIONS OF PARAGRAPH 4.4.7.6 OF THE LSA CODE, AS AMENDED BY RESOLUTION MSC.320(89) 2016-06-06
MSC.1/Circ.1530 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS III/6.4 AND III/6.5 AND SECTION 7.2 OF THE LSA CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1531 DUE DILIGENCE CHECKLIST IN IDENTIFYING PROVIDERS OF CTU-RELATED SERVICES 2016-06-06
MSC.1/Circ.1534 UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 2016-06-06
MSC.1/Circ.1535 UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 2016-06-06
MSC.1/Circ.1536 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS II-1/29.3 AND II-1/29.4 2016-06-06
MSC.1/Circ.1537 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE 2008 IS CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1538 UNIFIED INTERPRETATION RELATING TO THE INTERNATIONAL GRAIN CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1540 UNIFIED INTERPRETATION OF THE 2009 MODU CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1541 UNIFIED INTERPRETATION OF THE 1994 HSC CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1542 UNIFIED INTERPRETATION OF THE 2000 HSC CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1543 UNIFIED INTERPRETATION RELATING TO THE IGC CODE 2016-06-06
MSC.1/Circ.1544 UNIFIED INTERPRETATIONS FOR THE APPLICATION OF CHAPTER 2 OF THE 2009 MODU CODE AND THE REVISED TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78)) 2016-06-06
MSC.1/Circ.1545 UNIFIED INTERPRETATIONS RELATING TO THE APPLICATION OF SOLAS REGULATION II-1/3-6, AS AMENDED, AND THE REVISED TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78)) 2016-06-06
MSC.1/Circ.1546 UNIFIED INTERPRETATION OF THE 1969 TM CONVENTION 2016-06-06
MSC.1/Circ.1525 GUIDANCE FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL MARITIME SECURITY LEGISLATION 2016-06-01
COLREG.2/Circ.66/Corr.1 AMENDED TRAFFIC SEPARATION SCHEMES Corrigendum 2016-05-20
SN.1/Circ.327/Corr.2 ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES Corrigendum 2016-05-20
SN.1/Circ.333 ROUTEING MEASURES OTHER THAN TRAFFIC SEPARATION SCHEMES 2016-05-20
SN.1/Circ.334 RECOGNITION OF THE GALILEO GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM AS A COMPONENT OF THE WORLDWIDE RADIONAVIGATION SYSTEM 2016-05-20
IFC.7/Circ.20 PROTOCOL OF 2003 TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1992 Extension to the Bailiwick of Jersey by the United Kingdom 2016-04-29
AFS.1/Circ.65 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Fiji 2016-03-08
BUNKERS.1/Circ.75 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Fiji 2016-03-08
BWM.1/Circ.36 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Belgium and Fiji 2016-03-08
IMSO.1/Circ.96 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976 Accession by Fiji 2016-03-08
LL.3/Circ.237 INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Exemptions for dredgers under article 6 Communication by the Government of Luxembourg 2016-03-08
PMP.1/Circ.209 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Fiji 2016-03-08
PMP.5/Circ.84 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX V Acceptance by Fiji 2016-03-08
SALVAGE.1/Circ.61 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 Accession by Fiji 2016-03-08
SAR.1/Circ.95 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 Accession by Bahrain 2016-03-08
PMP.1/Circ.210 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by Fiji 2016-03-08
PMP.1/Circ.210 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by Fiji 2016-03-08
LC-LP.1/Circ.33/Rev.2 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL UPDATED TEXT OF THE "LONDON CONVENTION/PROTOCOL TC-TRUST FUND" 2016-02-15
LC-LP.1/Circ.76 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL JOINT LONG-TERM PROGRAMME (2016-2018) 2016-02-15
BWM.1/Circ.35 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Morocco, Indonesia and Ghana 2016-02-09
NWRC.1/Circ.23 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Ratification by France 2016-02-04
MEPC.1/Circ.860 SUMMARY REPORTS AND ANALYSIS OF MANDATORY REPORTS UNDER MARPOL FOR THE PERIOD 2009-2014 2016-01-31
SUA.3/Circ.37 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Germany 2016-01-29
SUA.4/Circ.33 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Germany 2016-01-29
STCW.2/Circ.65 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Communication received from the Government of Madagascar 2016-01-12
LC-LP.1/Circ.75 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 AND ITS 1996 PROTOCOL Final report on permits issued in 2012 2016-01-05
MSC-MEPC.6/Circ.14 NATIONAL CONTACT POINTS FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE 2015-12-31
MSC-MEPC.6/Circ.14 NATIONAL CONTACT POINTS FOR SAFETY AND POLLUTION PREVENTION AND RESPONSE 2015-12-31
MSC.4/Circ.230 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during November 2015 2015-12-17
IMSO.1/Circ.95 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION, 1976 Accession by Ecuador 2015-12-07
BWM.2/Circ.57 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirty-third meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 23 to 27 May 2016 at IMO Headquarters 2015-12-03
PMP.6/Circ.74 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX III Acceptance by Honduras 2015-12-02
PMP.1/Circ.208 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by Honduras 2015-12-02
SUA.4/Circ.32 PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Antigua and Barbuda 2015-12-01
SUA.3/Circ.36 PROTOCOL OF 2005 TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION Accession by Antigua and Barbuda 2015-12-01
MEPC.2/Circ.21 PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2015-12-01
LC.4/Circ.31 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Accession by Antigua and Barbuda 2015-12-01
FAL.1/Circ.109 FAL.1-Circ.109 - Accession by Antigua and Barbuda (Secretary-General).pdf 2015-12-01
LC.4/Circ.31 1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 Accession by Antigua and Barbuda 2015-12-01
AFS.1/Circ.63 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Viet Nam 2015-11-27
MSC.4/Circ.229 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during October 2015 2015-11-20
SLS.12/Circ.149 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Correction of editorial errors in the text of the 2015 amendments to the International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) (MSC.370(93)) 2015-11-16
LC-LP.1/Circ.74 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Announcement of the introduction of an online reporting system for annual reports of dumping of wastes or other matter at sea 2015-11-16
MSC.5/Circ.13/Rev.2 RESOLUTION A.950(23) – MARITIME ASSISTANCE SERVICES (MAS) Information on Maritime Assistance Services (MAS) 2015-11-09
MSC.1/Circ.1120/Corr.1 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2, THE FSS CODE, THE FTP CODE AND RELATED FIRE TEST PROCEDURES Corrigendum 2015-11-06
MSC.4/Circ.228 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during September 2015 2015-11-05
MSC.4/Circ.227 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during August 2015 2015-11-05
MSC.4/Circ.226 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during July 2015 2015-11-05
CSC.1/Circ.150 INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFE CONTAINERS (CSC), 1972 Implementation, testing, inspection and approval Note by the Secretariat 2015-11-05
MSC.1/Circ.1517 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE Contact information for the designated national competent authority 2015-10-30
BC.1/Circ.73 CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES 2015-10-26
III.3/Circ.3 CASUALTY ANALYSIS AND STATISTICS 2015-10-23
CCC.1/Circ.2 CARRIAGE OF BAUXITE THAT MAY LIQUEFY 2015-10-20
LLMC.1/Circ.59/Rev.1 CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by the Islamic Republic of Iran 2015-10-19
BUNKERS.1/Circ.73 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Djibouti 2015-10-12
OPRC.3/Circ.31 PROTOCOL ON PREPAREDNESS, RESPONSE AND CO-OPERATION TO POLLUTION INCIDENTS BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES, 2000 Accession by Djibouti 2015-10-12
PMP.1/Circ.207 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX IV Acceptance by the Republic of Djibouti 2015-10-12
PMP.5/Circ.83 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX V Acceptance by Djibouti 2015-10-12
PMP.6/Circ.73 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO OPTIONAL ANNEX III Acceptance by Djibouti 2015-10-12
MSC.1/Circ.1392/Corr.1 GUIDELINES FOR EVALUATION AND REPLACEMENT OF LIFEBOAT RELEASE AND RETRIEVAL SYSTEMS Corrigendum 2015-10-09
PSLS.6/Circ.73 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Accession by Bahrain 2015-08-18
NWRC.1/Circ.20 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Panama 2015-08-18
SUA.2/Circ.84 PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF Accession by Singapore 2015-08-12
PSLS.6/Circ.72 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Accession by Saudi Arabia 2015-08-12
PMP.7/Circ.60 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Jordan 2015-08-11
PMP.7/Circ.60 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO Accession by Jordan 2015-08-11
LC-LP.1/Circ.73 CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972, AND ITS 1996 PROTOCOL Invitation to report on activities related to disposal at sea of wastes and other matter in 2014 2015-08-06
MEPC.1/Circ.856/Corr.1 GUIDANCE FOR ISSUING REVISED CERTIFICATES, MANUALS AND RECORD BOOKS UNDER ANNEXES I, II AND V OF MARPOL FOR COMPLIANCE WITH ENVIRONMENT-RELATED REQUIREMENTS OF THE POLAR CODE 2015-08-06
PAL.4/Circ.25 PROTOCOL OF 2002 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Reservations under this Protocol 2015-08-03
STCW-F.1/Circ.14 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 Accession by Poland 2015-07-30
NWRC.1/Circ.19 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Cyprus 2015-07-30
NWRC.1/Circ.19 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by Cyprus 2015-07-30
NWRC.1/Circ.18 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by the Bahamas 2015-07-27
BUNKERS.1/Circ.72 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by Portugal 2015-07-27
NWRC.1/Circ.18 NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007 Accession by the Bahamas 2015-07-27
LL.3/Circ.236 INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Exemptions for dredgers under article 6 Communication by the Government of the Netherlands 2015-07-24
LL.3/Circ.236 INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 Exemptions for dredgers under article 6 Communication by the Government of the Netherlands 2015-07-24
LLMC.3/Circ.45 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Kenya 2015-07-20
PSLS.6/Circ.71 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Accession by Kenya 2015-07-20
AFS.1/Circ.62 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Kenya 2015-07-20
LLMC.3/Circ.45 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 2015-07-20
MSC.4/Circ.223 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during April 2015 2015-07-16
MSC.4/Circ.224 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during May 2015 2015-07-16
MEPC.1/Circ.850/Rev.1 2013 INTERIM GUIDELINES FOR DETERMINING MINIMUM PROPULSION POWER TO MAINTAIN THE MANOEUVRABILITY OF SHIPS IN ADVERSE CONDITIONS, AS AMENDED (RESOLUTION MEPC.232(65), AS AMENDED BY RESOLUTIONS MEPC.255(67) AND MEPC.262(68)) 2015-07-15
BWM.2-Circ.56 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Communication received from the Government of the Netherlands 2015-07-13
BWM.2/Circ.56 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Communication received from the Government of the Netherlands 2015-07-13
MSC.1/Circ.1512 GUIDELINE ON SOFTWARE QUALITY ASSURANCE AND HUMAN-CENTRED DESIGN FOR E-NAVIGATION 2015-07-13
LLMC.3/Circ.43 PROTOCOL OF 1996 TO AMEND THE CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS, 1976 Accession by Slovenia 2015-07-09
MEPC.1/Circ.854 GUIDANCE ON THE APPLICATION OF REGULATION 13 OF MARPOL ANNEX VI TIER III REQUIREMENTS TO DUAL FUEL AND GAS-FUELLED ENGINES 2015-07-01
BWM.2/Circ.42/Rev.1/Corr.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2) Corrigendum 2015-06-30
MSC.1/Circ.1501 UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION II-2/16.3.3 FOR PRODUCTS REQUIRING OXYGEN-DEPENDENT INHIBITORS 2015-06-23
MSC-MEPC.1/Circ.4/Rev.4 GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE MARITIME SAFETY COMMITTEE AND THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE AND THEIR SUBSIDIARY BODIES 2015-06-10
MSC.1/Circ.1514 PERFORMANCE STANDARD, FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND SYSTEM REQUIREMENTS FOR THE ASSESSMENT OF SMOKE MANAGEMENT SYSTEMS 2015-06-08
MSC.1/Circ.1515 REVISED DESIGN GUIDELINES AND OPERATIONAL RECOMMENDATIONS FOR VENTILATION SYSTEMS IN RO-RO CARGO SPACES 2015-06-08
MSC.1/Circ.1516 AMENDMENTS TO THE REVISED GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE PROTECTION SYSTEMS AND APPLIANCES (MSC.1/CIRC.1432) 2015-06-08
MSC.1-Circ.1510 AMENDMENT TO THE UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS CHAPTER II-2, THE FSS CODE, THE FTP CODE AND RELATED FIRE TEST PROCEDURES (MSC/CIRC.1120) 2015-06-05
MSC.1/Circ.1504 UNIFIED INTERPRETATION OF THE GUIDELINES FOR SAFE ACCESS TO TANKER BOWS (RESOLUTION MSC.62(67)) 2015-06-05
MSC.1/Circ.1505 UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION II-2/13.6 2015-06-05
MSC.1/Circ.1507 AMENDMENTS TO THE UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE PROVISIONS OF SOLAS CHAPTERS II-1 AND XII, OF THE TECHNICAL PROVISIONS FOR MEANS OF ACCESS FOR INSPECTIONS (RESOLUTION MSC.158(78)) AND OF THE PERFORMANCE STANDARDS FOR WATER LEVEL DETECTORS ON BULK CARRIERS AND SINGLE HOLD CARGO SHIPS OTHER THAN BULK CARRIERS (RESOLUTION MSC.188(79)) (MSC.1/CIRC.1464/REV.1) 2015-06-05
MSC.1/Circ.1509 UNIFIED INTERPRETATIONS OF THE CODE ON NOISE LEVELS ON BOARD SHIPS (RESOLUTION MSC.337(91)) 2015-06-05
MSC.1/Circ.1511 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATIONS II-2/9 AND II-2/13 2015-06-05
MSC.4/Circ.219 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS 2015-04-09
SAR.7/Circ.12 LIST OF DOCUMENTS AND PUBLICATIONS WHICH SHOULD BE HELD BY A MARITIME OR JOINT RESCUE COORDINATION CENTRE 2015-03-31
MSC.1-Circ.1496 UNIFIED INTERPRETATION ON THE APPENDIX TO THE SOLAS CONVENTION REGARDING THE RECORDS OF EQUIPMENT CONCERNING NAUTICAL CHARTS AND ECDIS Completion of items 2.1 and 2.2 of part 3 of the Form E and items 2.1 and 2.2 of Part 5 of Forms P and C 2014-11-21
MSC.1-Circ.1494 GUIDELINES ON HARMONIZATION OF TESTBED REPORTING 2014-11-21
FAL.3/Circ.210 GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE FACILITATION COMMITTEE 2014-10-13
MEPC.1-Circ.839-Add.1 IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF MARPOL ANNEX VI Bunker delivery note and fuel oil sampling Notes of protest received between 1 January 2014 and 30 June 2014 2014-09-28
SLS.14-Circ.571 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Exemptions granted under regulations V/3 Communication by the Government of India 2014-09-10
BWM.1-Circ.31 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Jordan 2014-09-09
PAL.2-Circ.25 PROTOCOL OF 1976 TO THE ATHENS CONVENTION RELATING TO THE CARRIAGE OF PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE BY SEA, 1974 Denunciation by Ireland 2014-08-19
BWM.2/Circ.53 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Thirtieth meeting (regular) of the GESAMP* – Ballast Water Working Group established in accordance with the Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances (G9) to be held from 8 to 12 December 2014 at IMO Headquarters 2014-07-16
MSC.1/Circ.1475 GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO 2014-06-09
MSC.1/Circ.1476 CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS. Amendments to the Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS Guide) 2014-06-09
MSC.1/Circ.1477 GUIDELINES TO FACILITATE THE SELECTION OF PORTABLE ATMOSPHERE TESTING INSTRUMENTS FOR ENCLOSED SPACES AS REQUIRED BY SOLAS REGULATION XI-1/7 2014-06-09
MSC.1/Circ.797-Rev.25 TRAINING AND WATCHKEEPING List of competent persons maintained by the Secretary-General pursuant to section A-I/7 of the STCW Code 2014-05-28
BUNKERS.1/Circ.69 INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001 Accession by the Congo 2014-05-21
MEPC.1/Circ834 CONSOLIDATED GUIDANCE FOR PORT RECEPTION FACILITY PROVIDERS AND USERS 2014-04-15
PSI.1/Circ.58 PROTOCOL RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH SEAS IN CASES OF POLLUTION BY SUBSTANCES OTHER THAN OIL, 1973, AS AMENDED Ratification by New Zealand 2014-04-07
PMP.7/Circ.50 AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO, AS AMENDED Revised MARPOL Annex VI – Resolution MEPC.176(58) Withdrawal of objection by Estonia 2014-03-28
STCW.2/Circ.55 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Equivalent arrangement under article IX of the STCW Convention, 1978, as amended Communication received from the Government of the Netherlands 2014-03-24
MSC-MEPC.7/Circ.8 REVISED GUIDELINES FOR THE OPERATIONAL IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE BY COMPANIES 2013-06-28
RESOLUTION MSC.350(92) AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED 2013-06-21
AFS.1/Circ.48 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Niue 2012-05-29
SAR.1/Circ.90 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979, AS AMENDED Accession by Niue 2012-05-29
STCW.1/Circ.146 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978 Accession by Niue 2012-05-29
COLREG.1/Circ.155 CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972, AS AMENDED Accession by Niue 2012-05-29
TM.2/Circ.148 INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969 Accession by Niue 2012-05-29
BWM.1/Circ.24 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Niue and the Russian Federation 2012-05-28
SLS.14/Circ.458 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangements accepted in accordance with regulation I/5 Communication by the Government of Sweden 2012-05-21
SLS.14/Circ.457 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 (resolution MSC.266(84)) Equivalent arrangements accepted under section 1.5 of the Code Communication by the Government of Malta 2012-05-21
MSC.1/Circ.1377/Rev.6 List of Application Service Providers authorized to conduct conformance tests and issue LRIT Conformance test reports on behalf of Administrations 2012-05-17
LL.10/Circ.60/Corr.1 PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as amended Accession by Malaysia Corrigendum 2012-05-16
LEG.1/Circ.7 GUIDELINES ON THE ORGANIZATION AND METHOD OF WORK OF THE LEGAL COMMITTEE 2012-05-11
SLS.14/Circ.456 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Exemption granted under regulation I/4 Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas 2012-05-10
SLS.14/Circ.455 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangements accepted under regulation I/5 Life-saving appliances Communication by the Government of the Bahamas 2012-05-08
MSC.4/Circ.182 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during February 2012 2012-04-30
SAR.1/Circ.89 INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979, AS AMENDED Accession by Togo 2012-04-26
BWM.2/Circ.13/Rev.1 International convention for the control and management of ships' ballast water and sediments, 2004 Updated Methodology for information gathering and conduct of work of the GESAMP-BWWG 2012-04-26
MSC.6/Circ.12 AIS discrepancy reports January to March 2012 (Quarterly Report) 2012-04-26
COLREG.2/Circ.1/Add.1 COLREG.2/Circ.51/Add.2 TRAFFIC SEPARATION SCHEME Provisional amendments to the existing Traffic Separation Scheme (TSS) "Off Rodsher Island" including associated routeing measures Note by the Government of the Russian Federation 2012-04-12
PMP.7/Circ.39 PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO, AS AMENDED Extension by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Isle of Man 2012-04-11
SLS.14/Circ.450/Rev.1 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangements accepted under regulation I/5 Shipside doors used for pilot transfer Communication by the Government of Germany 2012-04-03
SLS.14/Circ.453 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Alternative design and arrangements accepted under regulation II-2/17 Fire safety Submitted by the Government of the United Kingdom 2012-03-30
MSC.1/Circ.1410 Carriage of Dangerous Goods, the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code Contact information for the designated national competent authority 2012-03-29
BC.1/Circ.69 CONTACT NAMES AND ADDRESSES OF THE OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE SAFE CARRIAGE OF GRAIN AND SOLID BULK CARGOES 2012-03-29
SALVAGE.1/Circ.53 INTERNATIONAL CONVENTION ON SALVAGE, 1989 Accession by Algeria 2012-03-27
SLS.14/Circ.452 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangement accepted under regulation I/5 Shipside doors used for pilot transfer Communication by the Government of Germany 2012-03-19
SLS.14/Circ.451 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangements accepted under regulation I/5 Communication by the Government of Antigua and Barbuda 2012-03-16
STCW.2/Circ.44 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Dispensations on Ships Flying the Georgian Flag Communication received from the Government of Georgia 2012-03-13
MEPC.1/Circ.780 IMPLEMENTATION OF MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE Communication received from the Administration of the Republic of Cyprus 2012-03-08
SN.1/Circ.306 EQUIVALENT ARRANGEMENT FOR THE HORIZONTAL POSITIONING OF MASTHEAD LIGHTS 2012-02-27
SLS.14/Circ.448 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangements accepted under regulation I/5 Life-saving appliances Communication by the Government of the United Kingdom 2012-02-27
STCW.2/Circ.43 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED Equivalent Arrangement under article I/13 of the STCW Convention, 1978, as amended Communication received from the Government of the Netherlands 2012-02-23
DSC.1/Circ.68 EXEMPTIONS GRANTED FROM THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods in the Baltic Sea Communication received from the Government of Lithuania 2012-02-22
SLS.14/Circ.447 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Exemption granted under regulation I/4 Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas 2012-02-22
SLS 14/Circ.446 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangement accepted under regulation I/5 Floodable length curves for ro-ro passenger ships with long lower hold or similar spaces Communication by the Government of Italy 2012-02-22
AFS.1/Circ.47 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Ratification by Brazil 2012-02-21
SLS.14/Circ.445 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Exemptions granted under regulation I/4 Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) Statement by the Government of the Commonwealth of the Bahamas 2012-02-21
PMP.1/Circ.195 PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS AMENDED OPTIONAL ANNEX IV Extension by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Isle of Man 2012-02-16
MSC.4/Circ.181 REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS Issued monthly – Acts reported during January 2012 2012-02-10
SN.1/Circ.305 SAFETY OF NAVIGATION NORTH AMERICAN ICE SERVICE – ICEBERG INFORMATION AND SERVICES 2012-02-01
SLS 14/Circ.446 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 Equivalent arrangement accepted under regulation I/5 Floodable length curves for ro-ro passenger ships with long lower hold or similar spaces Communication by the Government of Italy 2012-02-01
AFS.1/Circ.46 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001 Accession by Barbados 2012-01-31
FP.1/Circ.43 List of recognized test laboratories 2012-01-30
PSLS.6/ circ.65 Protocol of 1988 relating to the international convention for the Safety Of Life At Sea, 1974, as amended Accession by Montenegro 2012-01-27
LL.10/circ.62 Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended Accession by Montenegro 2012-01-27
MEPC.1/Circ.778 List of Special Areas Under MARPOL and Particularly Sensitive Sea Areas 2012-01-26
MSC.6/Circ.11 AIS DISCREPANCY REPORTS October to December 2011 (Quarterly Report) 2012-01-26
MEPC.1/circ.777 Implementation and Enforcement of MARPOL Annex VI Bunker delivery note and fuel oil sampling Communication received from the Administration of Liberia 2012-01-20
LL.10/circ.61 Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended Accession of the protocol by Yemen 2012-01-19
MSC.1/Circ.1377/Rev.5 List of application service providers authorized to conduct conformance tests and issue LRIT conformance test reports on behalf of administrations 2012-01-19
LL.10/ circ.60 Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 as amended Accession by Malaysia 2012-01-09
Resolution A.1048(27) Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, 2011 (2011 TDC Code) 2011-12-20
Resolution A.1045(27) PILOT TRANSFER ARRANGEMENTS 2011-12-20
Resolution A.1050(27) REVISED RECOMMENDATIONS FOR ENTERING ENCLOSED SPACES ABOARD SHIPS 2011-12-20
MSC.1/Circ.1312/Corr.1 REVISED GUIDELINES FOR THE PERFORMANCE AND TESTING CRITERIA, AND SURVEYS OF FOAM CONCENTRATES FOR FIXED FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS Corrigendum 2011-11-22
MEPC.1/Circ.757 REVISED FORM OF SUPPLEMENT TO INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 2011-08-08
MSC.1/Circ.1401 GUIDELINES ON TANK ENTRY FOR TANKERS USING NITROGEN AS AN INERTING MEDIUM 2011-06-09
STCW.2/Circ.34 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED New Format of certificates of competency issued by the Islamic Republic of Iran Ports and Maritime Organization Communication received from the Government of the Islamic Republic of Iran 2010-11-22
MSC-MEPC.5/Circ.6 GUIDANCE ON THE TIMING OF REPLACEMENT OF EXISTING CERTIFICATES BY THE CERTIFICATES ISSUED AFTER THE ENTRY INTO FORCE OF AMENDMENTS TO CERTIFICATES IN IMO INSTRUMENTS 2009-08-06
BWM.1/Circ.9 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Albania 2009-01-19
BWM.1/Circ.8 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 Accession by Antigua and Barbuda 2009-01-07
MSC/Circ.686 guidelines on the means of access to structures for inspection and maintenance of oil tankers and bulk carriers 1995-06-02

PMO News

HeadLine Description Issue Date File
PMO circ.8996 مهلت انطباق و اجرای الزامات کنوانسیون آب توازن 2024-05-19
PMO circ.52028 روش اجرايي الزامات مقرره 19-1 فصل پنجم كنوانسيون ايمني جان اشخاص در دريا ( سیستم LRIT) 2024-04-04
PMO circ460 DR- 68(2015) اعمال الزامات راهنمای برای کشتیهای لایروب هاپر 2024-04-03
PMO circ.34703 مهلت اجرا و انطباق با کنوانسیون بین المللی آب توازن 2023-11-02
PMO circ.28142 نشست کارگروه سوخت دریایی 2023-09-09
PMO circ.14326 مخازن سوخت شناورهای صیادی 2023-09-02
PMO circ.9203 ابلاغ بخشنامه تدوین بخش چهارم فصل یازدهم و اصلاحیه شماره 1 دستورالعمل ایمنی شناورهای غیر کنوانسیونی 2023-08-21
PMO circ.19843 ابلاغ اجرای فرآیند الکترونیکی صدور مجوز یک سفر دریایی، تعویق داک یا معافیت از تجهیزات 2023-07-24
PMO circ.14676 چهارمین جلسه هشتادمین نشست کمیته حفاظت محیط زیست دریایی 2023-07-18
PMO circ.5056 نحوه ی درخواست تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی 2023-06-27
PMO circ.12360 مهلت انطباق با مفاد کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتی 2023-05-30
PMO circ.9327 ابلاغ بخشنامه رویه ثبت شناورهای وارداتی 2023-05-17
PMO circ.58332 ارسال راهنماي شماره MEPC.1-Circ.884-Rev.1 درباره برگه تحويل سوخت 2023-05-10
PMO circ.59534 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق IMO 2020 (نیم درصد گوگرد) 2023-03-14
PMO circ.58332 ارسال راهنما درباره ی برگه ی تحویل کالا 2023-03-11
PMO circ.50064 درخواستهای تعویق بازرسی بدنه ی زیرآبی 2023-01-18
PMO circ.50064 درخواست تعویق بازرسی زیرآب 2023-01-18
PMO circ.22635 تدوین آگاهی نامه ایمنی نگهداری وکار با اباتری سرب- اسید در موتور لنج ها 2023-01-15
PMO circ.36797 مهاربندی محموله بارج ها برای بارهای غیرفله 2023-01-15
PMO circ.22635 تدوین اگاهی نامه ایمنی و کار با باتری های سربی 2023-01-15
PMO circ.32887 ابلاغ دستورالعمل بازیافت شناورهای مصوب کار ویژه مرز شورای امنیت کشور 2022-11-01
PMO circ.32783 فرمت گواهینامه ایمنی قایق های صیادی و تفریحی فاقدهویت 2022-10-31
PMO circ.14983 شرایط بهره برداری از شناور مسافری در امور تفریحی 2022-10-14
PMO circ.26426 تبیین حدود مسئولیت ها و اختیارات ادارات و قسمت های بازرسی و ثبت شناورها 2022-09-18
PMO circ.6792 ارسال روش اجرایی استاندارد کارگاه های ساخت شناور فایبرگلاس نظارت بر عملکرد آنها 2022-08-24
PMO circ.14983 شرایط بهره برداری از شناور مسافربری در امور تفریحی 2022-08-13
PMO circ.9628 فرمت صدور معافیت برای کشتیهای تحت پرچم 2022-07-17
PMO circ.17318 یادآوری شرایط ساخت و به آب اندازی شناورهای صیادی 2022-07-12
PMO circ.13511 بخشنامه صدور معافیت برای کشتیهای تحت پرچم 2022-06-15
PMO circ.1733 معافیت نصب و بهره برداری از دستگاه تصفیه و پردازش آب توازن 2022-04-11
PMO circ.1723 معافیت نصب وبهره برداری دستگاه تصفیه و پردازش آب توازن کشتیها 2022-04-11
PMO circ.44019 (نیم درصد گوگرد) IMO تمدید شرایط معافیت شنالورها از الزامات سوخت منطبق 2020 2022-01-18
PMO circ.20538 Yacht pack ازنوع life raft ممنوعیت تایید 2021-12-26
PMO circ.13602 شیوه نامه اجرای طرح پذیرش و ساماندهی موتورلنج های باری 2021-12-11
PMO circ.32649 MSC 104 IMO گزارش یکصد و چهارمین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی 2021-10-30
PMO circ. فرمت شماره زنی موتور بنزینی قایقها 2021-05-30
PMO circ. 30966 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق با IMO 2020 2019-12-15
PMO circ. 35868 ارسال قطعنامه آیمو در خصوص کاهش گازهای گلخانه ای از کشتی ها 2019-11-17
PMO circ. 35627 ارسال بخشنامه های آیمو درخصوص اجرای کنوانسیون مارپل و مدیریت آب توازن 2019-11-16
PMO circ. 34060 طرح ارتقا امنیت گواهینامه ثبت شناورها 2019-11-05
PMO circ. 25696 MSC.1/Circ.1364/Rev.1 ابلاغ قطعنامه 2019-09-03
PMO circ. 24852 اجرای ماده‌های 4-6 و 8-9 فصل اول آیین‌نامه ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی 2019-08-31
PMO circ. 24214 ارسال بخشنامه آیمو در خصوص راهنمای جامع صنایع برای تامین و استفاده از سوخت دریایی منطبق 2019-08-26
PMO circ. 12067 عدم ارائه خدمات به شناورهای فاقد هویت 2019-07-15
PMO circ. 11418 الزام به نصب سیستم شناسایی خودکار بر روی شناورهای سنتی 2019-07-10
PMO circ. 14303 پمپ‌های اطفاء حریق شناورهای جستجو و نجات 2019-06-22
PMO circ. 13509 ارسال بخشنامه‌های آیمو در خصوص اجرای کنوانسیون مارپل و مدیریت آب توازن 2019-06-16
PMO circ. 8510 الزام حک کردن شماره ثبت موقت و نشان شرکت سازنده بر روی بدنه شناورها 2019-06-15
PMO circ. 13232 تفویض اختیار صدور مجوز تک سفر 2019-06-12
PMO circ. 5781 بر روی لنج‌ها AIS لزوم نصب 2019-05-19
PMO circ. 5318 اعلام لغو ثبت 16 فروند کشتی صیادی 2019-05-08
PMO circ. 5496 بر روی شناورهای سنتی AIS لزوم نصب 2019-05-08
PMO circ. 2375 اسکراپ کشتی‌های با پرچم ایران و پرچم غیرایرانی 2019-05-06
PMO circ. 1366 جانمایی مخازن شناورها 2019-04-22
PMO circ. 56002 (بارگیری حمل خودرو با سرنشین (لندینگ کرافت 2019-03-17
PMO circ. 23124 جانمایی مخازن سوخت و آب شناورهای سنتی 2019-02-23
PMO circ. 49846 ابلاغ اصلاحات دستورالعمل ایمنی شناور و قایق تفریحی 2019-02-16
PMO circ. 46184 الزامات لازم‌الاجرا از ابتدای سال 2019 2019-01-22
PMO circ. 29946 تردد لندینگ کرافت‌های حمل خودرو 2019-01-09
PMO circ. 43652 اصلاح بند 14 مقرره 2 فصل 6 دستورالعمل ایمنی شناورهای مسافربری 2019-01-08
PMO circ. 42698 بخشنامه در خصوص راهنمای اجرای یکسان محدودیت استفاده از سولفور نیم درصد در سوخت کشتی‌ها 2019-01-02
PMO circ. 42699 بخشنامه در خصوص تصویب تعابیر یکسان مربوط به ضمیمه 6 کنوانسیون مارپل 2019-01-02
PMO circ. 42701 اصلاحات ضمایم 1، 2، 5، 6 و آیین‌نامه‌های NOx, IBC و BCH 2019-01-02
PMO circ. 29351 عدم صدور معافیت برای شناورهای تحت پرچم ایران بدون هماهنگی 2018-12-31
PMO circ. 40927 مصادیق توقیف یا غیر فعال نمودن شناورها و قایق ها 2018-12-24
PMO circ. 40091 شناورهای مشمول قانون کابوتاژ 2018-12-19
PMO circ. 39538 ارسال بخش نامه های ایمو در خصوص ضمایم اول و دوم کنوانسیون مارپل 2018-12-16
PMO circ. 39357 شماره سریال موتور تکراری 2018-12-15
PMO circ. 39358 طبقه بندی مایعات مطابق ضمیمه دوم کنوانسیون مارپل و ایین نامه بین المللی IBC MEPC2/Circ24 ابلاغ بخشنامه شماره 2018-12-15
Pmo circ. 38536 ارسال بخش نامه ایمو در خصوص تفاسیر یکپارچه مفاد ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل 2018-12-10
PMO circ. 37322 ارسال بخشنامه های ایمو در خصوص اجرای کنوانسیون های مارپل و و مدیریت آب توازن 2018-12-02
PMO circ. 9064 تفسیر مقرره 1.12 از ضمیمه ششم مارپول 2018-10-27
PMO circ. 31801 نحوه تعیین سرعت شناورها 2018-10-21
PMO circ. 21730 بخشنامه آیمو در خصوص مناطق ویژه، مناطق کنترل انتشار و مناطق بویژه حساس دریایی 2018-08-13
PMO circ. 5228 محدودیت تردد شناورهای فرسوده به کشور کویت 2018-07-28
PMO circ. 12531 بخشنامه‌های آیمو در خصوص مدیریت آب توازن و گزارش‌دهی مارپل 2018-07-02
Pmo circ. 3287 ارسال بخشنامه‌های 33 و 43 آیمو در خصوص مدیریت آب توازن 2018-06-10
PMO circ. 8219 بخشنامه‌های 33 و 43 آیمو در خصوص مدیریت آب توازن 2018-05-30
PMO circ. no.6803 اخذ شماره شناسایی کشتی 2018-05-29
PMO circ. 6121 الزامات بارگیری خودروبا سرنشین در شناورها 2018-05-19
PMO circ. 1812 Seemp بخشنامه آیمو در مورد قالب تدوین گزارش 2018-05-14
PMO circ.4741 Seemp قالب تدوین گزارش 2018-05-08
435/ص/97 نحوه_ی_تعیین_تکلیف_شناورها_و_قایق_های_خارج_از_حیز_انتقاع 2018-05-05
PMO circ.4351 نحوه_ی_تعیین_تکلیف_شناورها_و_قایق_های_خارج_از_حیز_انتفاع CI-23-01 2018-05-05
PMO circ. 32722 الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در لندینگ کرافت 2018-02-28
PMO circ. 43348 بخشنامه الزامات بارگیری خودرو با سرنشین در شناورها (لندینگ کرافت‌ها) 2018-02-18
PMO circ. 25665 شرایط ثبت و تغییر کاربری شناورها 2017-12-20
PMO circ. 33352 بخشنامه آیمو در خصوص طبقه بندی بارهای مایع 2017-12-05
PMO circ. 20595 اصلاحیه راهنمای استفاده و نگهداری از سیستم‌های قایق نجات 2017-10-29
PMO circ. 27057 بخشنامه در خصوص اصلاحیه شناور نجات و قایق جستجو و نجات شناورهای تندرو 2017-10-16
PMO circ. 16514 IGF اصلاح آیین نامه 2017-09-17
PMO circ. 22817 لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتی ها و رسوبات 2017-09-10
PMO circ. 22272 آخرین قطعنامه ها و بخشنامه های زیست محیطی ایمو 2017-09-04
PMO circ. 15054 مصوبات پیشگیری از حریق در شناورهای سنتی 2017-09-02
PMO circ. 21814 2D اجرای قانون کنوانسیون بین المللی اب توازن 2017-09-02
PMO circ. 20233 کنوانسیون کار دریایی 2017-08-20
PMO circ. 18831 MEPC71 بخشنامه های مدیریت اب توازن مصوب کمیته 2017-08-12
PMO circ. 17551 ابلاغ دستورالعمل ایمنی شناورهای مسافربری 2017-08-01
PMO circ. 16187 بخش‌نامه ممنوعیت استفاده از پمپ‌های بنزینی در شناورهای سنتی 2017-07-24
PMO circ. 15528 فراخوان تعیین تکلیف شناورهای رها شده 2017-07-18
PMO circ.10552 الزامات رنگ آمیزی بدنه قایق های تفریحی 2017-06-06
PMO circ. 8907 اجرای کنوانسیون مدیریت اب توازن و رسوبات برای کشتیهای تحت پرچم موجود 2017-05-22
PMO circ.8922 قوانین و مقررات راندمان انرژی کشتی‌ها 2017-05-22
PMO circ. 8231 لزوم انجام بازرسی اصالت شناورهای فلزی سنتی در فرآیند تعویض موتور 2017-05-16
PMO circ. 4335 نیاز تعیین تکلیف تانکرهای تک جداره 2017-05-14
PMO circ. 5849 بخشنامه شماره 3719سازمان بین المللی دریانوردی 2017-04-30
PMO circ. 5641 بخشنامه شماره 3716 سازمان بین المللی دریانوردی 2017-04-29
PMO circ. 28485 تفاسیر سال ساخت در گواهینامه های شناور 2017-02-19
PMO circ. 28491 شرایط حمل مسافر توسط شناورهای حمل خدمه 2017-02-19
PMO circ. 39061 ثبت شناورهای تفریحی جت اسکی 2017-02-13
PMO circ. 38841 کلاس شناورهای تحت حمایت سازمان 2017-02-12
PMO circ. 34691 اصلاحات به مقاوله‌نامه کار دریایی 2017-01-09
Pmo circ. 32913 تغییر کاربری شناورهای باری به صیادی 2016-12-26
PMO circ. 31243 اصلاحات به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل 2016-12-12
PMO circ. 28561 تغییر کلاس شناورهای فراساحل 2016-11-19
PMO circ. 27947 استفاده از کادر ایمنی و خدماتی در شناور مسافری 2016-11-13
Pmo circ. 40972 قطعنامه های 279 و 282 کمیته حفظ محیط زیست دریایی 2016-11-02
PMO circ. 22963 ممنوعیت حمل بار روی عرشه کشتی حمل کالای عمومی 2016-09-28
PMO circ. 21862 محاسبه مجدد ظرفیت ناخالص و خالص شناورها 2016-09-18
PMO circ. 20288 بخشنامه 3659 ممنوعیت تخلیه فاضلاب کشتی 2016-09-04
PMO circ. 10410 بخشنامه تغییر کاربری شناورهای باری به صیادی 2016-07-04
Pmo circ. 10171 قدرت موتور شناورهای سنتی 2016-07-03
PMo circ. 9487 معافیت ها و معادل های شناورها 2016-06-28
Pmo circ. 9547 بخشنامه MEPC.1-circ.861 همکاری فنی بر اساس مفاد کنوانسیون مارپل 2016-06-28
PMO circ. 9547 همکاری فنی بر اساس مفاد کنوانسیون مارپل MEPC.1/Circ.861 بخشنامه 2016-06-28
PMO circ. 3278 بخشنامه مربوط به موتور شناورهای سنتی 2016-06-19
PMO circ. 8180 بخش‌نامه ممنوعیت استفاده از پمپ‌های بنزینی در شناورهای سنتی 2016-06-15
PMO circ. 7387 بازنگری بخشنامه قدرت موتور شناورهای سنتی 2016-06-08
PMO circ. 6927 LRIT معافیت یکساله از مطابقت با الزامات 2016-06-06
PMO circ. 5804 نحوه فعالیت موسسات رده بندی داخلی و بین المللی 2016-05-24
PMO circ.4696 فرایند ارسال گزارش های توقیف فنی شناورها 2016-05-16
PMO circ. 4696 فرآیند ارسال گزارش های توقیف فنی شناورها 2016-05-15
PMO circ. 1315 قطعنامه شماره 68 در خصوص منطقه بویژه حساس دریایی 2016-04-13
PMO circ. 37916 importing vessels 2016-02-29
PMO circ. 37443 loading in landing crafts 2016-02-27
PMO Circ. no. 29781 Msc1/ Circ1504 2016-02-20
PMO Circ no. 32982 Dry docking in KUWAIT 2016-01-27
PMO circ. 32570 meeting 4-11-94 2016-01-25
PMO circ.30875 double bottom & double hull 2016-01-10
PMO circ. 23840 blue card 2015-11-03
PMO circ. 20861 container ownership 2015-11-02
PMO circ. 23493 fire fighting system in passangerships 2015-11-01
PMO circ. 2873 engine power of japaniess vessels 2015-08-24
PMO circ. 12952 omid inssurance company 2015-07-27
PMO circ. 4755 Wooden and fiberglass vessels 2015-07-01
PMO circ. 1315 قطعنامه شماره در رابطه با منطقه بویژه حساس دریایی MEPC.268(68) 2015-05-15
PMO circ. 2878 life raft capasity 2015-04-26
PMO EEDI Circular Energy Efficiency Design Index 2015-04-14
PMO circ. 1692 wreck removal 2007 into force 2015-04-14
PMO CIRC15684 EXEMPTION FOR BNWAS 2014-09-28
PMO CIRC.15689 Required exemptions for IRANIAN flag 2014-09-28
PMO CIRCULAR no.13438 Joining I.R.IRAN to MLC 2014-07-20
PMO circular no.15381 scrapping of vessels 2014-07-20
Exemption of BNWAS exemption of installation of BNWAS 2014-07-20
NIROBI CONvention Ratification of I.R.IRAN about NIROBI CONVENTION. 2014-07-20
PMO 13855 Requirements of EIAPP 2014-05-04
PMO 15084 Prevention of air pollution from ships 2014-05-04
PMO circular 34470 shipment of timber 2014-04-27
PMO CIRC 39705 Ship's LOG BOOK 2014-04-27
PMO Circ 2003 GT and NT of new vessels 2014-04-27
PMO Circ 5365 Load line and Speed log 2014-04-13
PMO Circ 6643 prohibition use of O.W.S in CASPIAN SEA 2014-04-13
PMO Circ 10983 Implementation of oil pollution prevention convention 2014-04-13
date of keel laying The date of keel laying 2014-04-05
PMO 11781 the date of keel laying 2014-04-05
circular for life rafts revocation of exemptions related to life rafts 2014-02-27
Carriage of vehicles in landing crafts Instruction for loading car/trucks on landing crafts 2014-01-05
Testing of NOx in marine engines No more exemption on issuance of EIAPP certificate 2013-12-10
BNWAS circular Amended schedule for implementing BNWAS REG. 2013-11-30
PMO circ. no.23655 circular about carrying of oil in home ports 2013-09-04
PMO CIRC no. 23042 Circular about changing of ship's engine 2013-09-03
Res. A 1048 (27) آئین نامه اقدامات ایمن برای کشتیهای حامل الوار 2012-02-12
GMDSS Log book استانداردهای دفتر ثبت وقایع رادیویی 2011-10-18
Oily Water Separator ممنوعیت استفاده از دستگاه جداکننده آب و روغن کشتیهای تحت پرچم در دریای خزر 2010-05-20
Oily Water Separator معافیت از نصب دستگاه جداکننده آب و روغن برای شناورهای متردد در منطقه خلیج فارس و دریای عمان 2009-08-22
Immersion Suit شرایط معافیت نصب لباس شناوری 2005-07-23
PMO circ. 8707 ثبت اتوبوس دریایی با موتور بنزینی 2005-07-07
32783 فرمت گواهینامه ایمنی قایق های بدون هویت 1401-08-09
99/ص/5400 شیوه نامه تمدید یا ظهرنویسی گواهینامه یا انجام بازرسی یا ممیزی کشتیها 1399-07-07
99/ص/23725 نحوه تعیین محدوده دریانوردی در گواهینامه فنی و ایمنی 1399-06-26
99/ص/17116 اجرای بخش D-2 کنوانسیون آب توازن BWM 1399-05-06
99/ص/16696 تاکید بر رعایت الزامات فنی و ایمنی شناورهای منتسب به شناورهای ژاپنی 1399-05-01
99/ص/15100 عدم قابلیت ثبت شناورهای وارداتی با پرچم ساموا 1399-04-22
99/ص/13643 عملکرد نامناسب سیتم LRIT ناوگان تحت پرچم 1399-04-14
99/ص/10567 گزارش پنجاه و هفتمین نشست کارگروه گزمپ برای ارزیابی خطرات ناشی از مواد مضر 1399-03-21
99/ص/7179 پیگیری لندینگکرافتهای حمل خودرو با سرنشین 1399-03-18
99/ص/9661 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران با توجه به شیوع وی 1399-03-13
99/ص/4887 تمدید اعتبار جان پناه دریایی 1399-02-08
99/ص/4393 تغییر محدوده دریانوردی 1399-02-02
98/ص/39373 شرایط تمدید گواهینامه شناورهای مسافربری 1398-12-27
98/ص/55280 عدم امکان معافیت برای اقلام مورد نیاز در جان پناه بادی دریایی 1398-12-25
98/ص/55280 عدم امکان معافیت برای اقلام مورد نیاز در جان پناه بادی دریایی 1398-12-25
98/ص/ 54731 عدم تایید نوعی از لایف رفت 1398-12-21
98/ص/54870 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران 1398-12-21
98/ص/54870 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های 1398-12-21
98/ص/ 54369 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران 1398-12-19
98/ص/ 54369 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های 1398-12-19
98/ص/ 44173 معافیت ها و مهلت های اجرایی دستورالعمل شناورهای م 1398-10-22
98/ص/ 42872 اعمال شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق 2020 1398-10-11
98/ص/38619 بخشنامه آیمو در خصوص طبقه بندی بارهای مایع 1398-09-26
98/ص/35868 ارسال قطعنامه آیمو در خصوص کاهش گازهای گلخانه ای از کشتی ها 1398-08-26