طرح استاندارد سازی

طرح استاندارد سازی محصولات دریایی کشور

طرح استاندارد سازی محصولات دریایی کشور،طرحی است ملی با هدف ارائه سیستم و ساختاری نظام مند برای افزایش توانمند سازی و بهره وری شرکت ها و موسسات دریایی که به همت و حمایت ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می گردد.در این طرح که مجری و بازرس اجرایی آن موسسه رده بندی ایرانیان می باشد تولید کنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات در حوزه صنایع دریایی و فراساحلی به منظور ورود به بازار تجاری سازی و یا توسعه حوزه فعالیت های خود در داخل و خارج از کشور با استفاده از تسهیلات و اعتبارت حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به استاندارد سازی محصولات و خدمات خود تحت نظارت و ارزیابی موسسه رده بندی ایرانیان می نمایند.این تسهیلات و حمایت ها متناسب با پروژه و محصول و خدمت قابل ارائه متنوع بوده و دارای ابعاد مالی و اعتباری می باشد. چشم انداز اجرایی این طرح تکمیل زنجیره تامین و اعتبار دهی به محصولات و خدمات داخلی و دستیابی به سطح کیفی و استاندارد لازم برای اطمینان مصرف کنندگان و مشتریان می باشد.