معاونت بازرسی های رده بندی و قانونی

معاونت بازرسی های رده بندی و قانونی

این معاونت با بهره گیری از نیرو های متخصص و بازرسان آموزش دیده و خبره در امور بازرسی های رده بندی و قانونی در بخش دریایی اعم از تجاری و نظامی به مشتریان موسسه خدمات ارائه می نماید ، لازم بذکر است با توجه به تفاهم نامه و مجوز فعالیت های صادره از دولت های صاحب پرچم این معاونت بنا به درخواست مشتری می تواند صدور گواهینامه های قانونی از طرف این پرچمها اقدام نماید.این معاونت مشمل بر سه واحد عملیاتی به شرح زیر می باشد. واحد سیستم های مدیریت کلیه خدمات مرتبط با ISM Code و کنوانسیون کار دریایی(MLC) و سیستم های مدیریت کیفیت از جمله تهیه مستندات و دستور العمل ها، مشاوره و آموزش های مرتبط جهت استقرار سیستم، ، انجام بازرسی ها و ممیزی های مورد نیاز و صدور گواهینامه مربوطه در این واحد صورت میگیرد.همچنین این واحد در پیاده سازی، مشاوره و استقرار هر یک از استانداردهای بین المللی بنا به در خواست کارفرما آماده ارائه خدمات می باشد .

واحد شناورهای موجود

کلیه خدمات بازرسی های رده بندی و قانونی شناورهای در حال سرویس و سازه های فراساحلی در واحد شناورهای موجود برپایه قوانین و مقررات مخصوص به موسسه که بازنویسی شده رسمی و قانونی از مجموعه قوانین و مقررات موسسه رده بندی کره جنوبی (KR) می باشد: با بهره گیری از بازرسان متخصص و آموزش دیده صورت می پذیرد. این واحد آماده ارائه سرویس های درخواستی مالکان در تمامی بنادر می باشد و جهت بالا بردن کیفیت و سرعت این خدمات از نرم افزار جامع موسسه بهره میگیرد. علاوه برآن ، این واحد دارای تعامل مناسب و مثبت با سازمان بنادر و دریانوردی جهت اجرای قوانین و مقررات ملی برای دستیابی به دریا نوردی ایمن می باشد. خدمات این واحد به شرح زیر میباشد.

 • انجام بازرسی های رده بندی شناورهای در حال سرویس از قبیل بازرسی تغییر پرچم، تغییر کلاس، سالیانه ، میان دوره ای، وضعیت و...
 • انجام بازرسی های قانونی به نیابت از طرف سازمان بنادر و دریانوردی برای شناورهای در حال سرویس از قبیل بازرسی تغییر پرچم، تغییر کلاس، سالیانه، میان دوره ای، تجدید دوره و...
 • انجام بازرسی های موردی از قبیل بازرسی های خسارتی، بازرسی های مربوط به بازرسی مستمر ماشین آلات شناور و...
 • انجام بازرسی های نظارتی بر تغییر کاربری و یا بازسازی اساسی و کاهش سن شناورهای در حال سرویس

واحد شناورهای نوساز

کلیه خدمات بازرسی های حین ساخت، نظارت بر انجام آزمون های کارخانه ای، ساحلی و دریای شناورهای نوساز و صدورگواهینامه های رده بندی و قانونی شناورهای نوساز در این واحد به انجام می رسد . سرفصل خدمات ارائه شده توسط این واحد عبارت است از :

 • تنظیم قرارداد رده بندی نظارت بر ساخت شناورهای نوساز و کنترل پروژه این قراردادها
 • بازرسی های قبل از ساخت به جهت صدور مجوز شروع ساخت برای کارخانه سازنده
 • انجام بازرسی ها و بررسی های مورد نیاز از مواد و تجهیزات مورد استفاده در روند ساخت به جهت تایید آنها
 • انجام بازرسی های نظارتی حین ساخت شناور به جهت انطباق با نقشه های تایید شده و الزامات قانونی و ملی مشمول
 • انجام بازرسی های نظارتی بر انجام آزمونهای کارخانه ای ، ساحلی و دریایی شناور مطابق با دستور العمل های مورد تایید موسسه
 • انجام بازرسی نهایی ورود به دوره رده بندی و صدور گواهینامه های رده بندی و قانونی مشمول
 • سایر خدمات درخواستی از قبیل بازرسی و پیشرفت فیزیکی پروژه برای بانکها و موسسات مالی، ارائه مشاوره های لازم حین ساخت شناور و ...