کارگزاری نظارت صندوق نوآوری

کارگزاری نظارت صندوق نوآوری

موسسه رده بندی ایرانیان با تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و همچنین کمیته نظارت بر طرحهای ارجاعی از صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان دستگاه نظارتی صندوق) تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با پایبندی به قوانین و آیین نامه های موجود در این حوزه به عنوان کارگزار آن معاونت ، اقدام به ارزیابی شرکت ها و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات به طرح های دانش بنیان می نماید.