موســسه رده‌بنـدي دانــش بنـیان ايرانيان

موســسه رده‌بنـدي دانــش بنـیان ايرانيان در یک نگاه

در سال 1396 با توجه به فعالیت های محوری و سیاست های کلان موسسه در بخش تحقیق و توسعه و ارائه خدمات با محوریت کسب و انتقال دانش فنی و مهندسی،افتخار دیگری برای موسسه رده بندی ایرانیان کسب گردید . موسسه رده بندی ایرانیان بر اساس آیین نامه ارزیابی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،مورد ارزیابی و ممیزی از سوی معاونت علمی و فناوری قرار گرفت و به عنوان موسسه ای دانش بنیان تاییدیه و گواهی دریافت نمود. ارائه خدمات رده بندی و مشاوره فنی و مهندسی مبتنی بر دانش ضامن تحقق شعار موسسه در راستای ارتقا مشتریان فراتر از انطباق بوده و اخذ این مجوز آغاز راهی ارزشمند در ارائه خدمت به جامعه دریایی و صنعتی کشور در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی خواهد بود.