ارزیابی از شرکت های دانش بنیان

ارزیابی از شرکت های دانش بنیان

از ابتدای سال 1394 با توجه به ابراز تمایل فعالان حوزه صنایع دریایی و بندری به فعالیت های دانش بنیان ، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، با ارزیابی و تایید صلاحیت موسسه رده بندی ایرانیان به عنوان کارگزار ارزیابی شرکت ها و محصولات ، مقدمات توسعه فعالیت های دانش بنیان را در حوزه صنایع دریایی و تجهیزات وابسته فراهم نمود. موسسه رده بندی ایرانیان با تشکیل کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و همچنین کمیته نظارت بر طرحهای ارجاعی از صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان دستگاه نظارتی صندوق) تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با پایبندی به قوانین و آیین نامه های موجود در این حوزه به عنوان کارگزار آن معاونت ، اقدام به ارزیابی شرکت ها و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات به طرحهای دانش بنیان می نماید. به طور خلاصه حمایت ها و مزایای قابل استفاده برای شرکت هایی که صلاحیت ایشان به عنوان شرکت دانش بنیان احراز و محصولات و خدمات ایشان مورد تایید قرار گیرد ،به شرح زیر خواهد بود:
برخی حمایت ها از شرکت های دانش بنیان

 • معافیت مالیاتی مطابق ماده 3 و ماده 9 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان
 • معافیت از حقوق گمرکی و سود بزرگانی
 • تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان
 • امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در محدوده شعاع 120 کیلومتر تهران و سایر شهرها
 • حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان
 • لیزینگ محصولات دانش بنیان
 • 50 در صد تخفیف در استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
 • 60 درصد تخفیف دوره های آموزش مالیاتی و بیمه ای و...
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر طبق ماده 5 قانون مربوط به عنوان نهاد مالی ویژه حمایت از شرکت های دانش بنیان تاسیس گردیده و حامی نوآوری در صنایع می باشد.خدمات این صندوق که در خصوص طرحهای مرتبط، موسسه رده بندی ایرانیان را به عنوان دستگاه نظارتی خود برگزیده است به شرح زیر می باشد:
 • وام قرض الحسنه برای تولید نمونه
 • عطای تسهیلات تجاری سازی با نرخ ترجیحی
 • ارائه ضمانت نامه
 • ارائه خدمات لیزینگ
 • سایر خدمات بر مبنای مصوبات هیات امنای صندوق