معاونت بازرسی های صنعتی و فراساحلی

با توجه به نیاز صنایع و حضور پررنگ موسسه رده بندی ایرانیان در حوزه استانداردسازی صنایع، تاسیسات و عملیات فراساحلی، معاونت بازرسیهای صنعتی، فراساحلی و بندری به منظور ارتقاء سطح ایمنی، کیفیت و محیط زیست آماده ارائه خدمات و پشتیبانی به مشتریان موسسه در داخل و خارج از کشور میباشد. این معاونت مشتمل بر واحدهای عملیاتی زیر میباشد:

واحد بازرسیهای صنعتی، مواد و تجهیزات

این معاونت با بهره گیری از نیرو های متخصص و بازرسان آموزش دیده و خبره در امور بازرسی های رده بندی و قانونی در بخش دریایی اعم از تجاری و نظامی به مشتریان موسسه خدمات ارائه مینماید ، لازم بذکر است با توجه به تفاهم نامه و مجوز فعالیت های صادره از دولتهای صاحب پرچم این معاونت بنا به درخواست مشتری می تواند صدور گواهینامه های قانونی از طرف این پرچمها اقدام نماید.این معاونت مشتمل بر سه واحد عملیاتی به شرح زیر می باشد. واحد سیستم های مدیریت کلیه خدمات مرتبط بااین واحد وظیفه تایید محصولات صنعتی و دریایی شامل مواد، تجهیزات و ماشین آلات ، خدمات صنعتی و دریایی (مانند تایید صلاحیت جوشکاران ، تولید وتامین کنندگان ، مهندسی خرید و کارگاه ساخت و تعمیر انواع محصولات صنعتی دریایی و .....) را بر عهده دارد .

واحد بازرسیهای دریایی و تجهیزات بندری

فعالیت این واحد شامل چهار بخش زیر میباشد:

  • بازرسی و تایید عملیات بارگیری، بارچینی و یدک کشی ایمن این بخش وظیفه بازرسی، تایید و تضمین عملیات بارگیری، بارچینی کشتیها (حتی بارهایی با اندازه غیرمتعارف و ویژه)، بازرسی، تایید و تضمین عملیات دریایی Load Out و صدور گواهینامه MWS، بازرسی عملیات یدک کشی و صدور گواهینامه تایید عملیات یدک کشی و بازرسی و تایید و تضمین عملیات دریایی را بر عهده دارد.
  • بازرسی کانتینر و پایانه های کانتینری این بخش وظیفه بازرسی کانتینر و پایانه های کانتینری، مشاوره و ممیزی طرح بازدید مستمر کانتینرها (ACEP)، بازرسی اولیه کانتینر قبل از بارگیری کالا، نظارت بر بارگیری و تخلیه کشتیهای کانتینری، بازرسیهای حین ساخت کانتینرها، بازرسیهای ادواری تایید کانتینرها را نیز بر عهده دارد.
  • بازرسی ایمنی تجهیزات بندری این بخش وظیفه ی بازرسی فنی و ایمنی تجهیزات، ساخت و تهیه گزارش های فنی و بازرسی انواع تجهیزات بالابری، کمک بالابری، راهسازی، بندری و دریایی را برعهده دارد.
  • استقرار سیستم مدیریت و کنترل کیفیت این بخش وظیفه طراحی، مشاوره، آموزش، ممیزی و گواهی استقرار سیستم مدیریت و کنترل کیفیت بر اساس سیستم ISO9001:2008 را برعهده دارد.

واحد بازرسی تاسیسات ساحلی و فراساحلی

این واحد به منظور راهبری پروژه های ساخت و نصب تجهیزات و تاسیسات فراساحلی و استقرار سیستم های نظارت کیفی در پوشش بازرسان حین ساخت، استقرار بازرسان تضمین عملیات دریایی (MWS) برای پوشش و تضمین ایمنی عملیات دریایی، پیاده سازی روال رده بندی بر تجهیزات فراساحلی (بویه های شناور، سکوهای حفاری، سکوهای ثابت بهره برداری، FPSO، FSO، Floating Structures و ...)، راهبری پروژه های ساخت و رده بندی تاسیسات ساحلی مربوط به صنایع نفت و گاز و انرژی، ارائه خدمات مهندسی Pre Purchasing برای تجهیزات حفاری و فراساحلی و ارائه خدمات Marine Advisory جهت راهبری تعمیرات تجهیزات عمده و کلان فراساحلی ایجاد و توسعه داده شده است.