انتشارات قانونی

Technical Information(TI)
HeadLine No Topic Dated Files
TI-24-08 UNIFIED INTERPRETATIONS OF SOLAS REGULATION XV/5.1 AND PARAGRAPH 3.5 OF PART 1 OF THE INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONNEL (IP CODE) 2024-07-01
TI-24-07 REVISION 5 OF IACS UNIFIED INTERPRETATION SC 89 ON VENTILATION OF CARGO SPACES 2024-06-29
TI-24-06 Amendments to ESP Code (2024) 2024-06-18
TI-24-05 A Summary Report on MSC 108, AMENDMENTS TO THE MANDATORY INSTRU 2024-06-01
TI-24-04 IP Code 2024-05-11
TI-24-03 INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONNEL (IP CODE) 2024-05-09
TI-24-02 amendments to MARPOL ANNEX V concerning regional reception faci 2024-04-21
TI-24-01 Guidance for the temporary storage of treated sewage andor grey 2024-04-18
TI-23-04 A Report on MSC 107 2023-06-18
TI-23-03 Updated Amendments (06-21) of IMSBC Code 2023-05-14
TI-23-02 Correction Factors and Voyage Adjustments in CII Calculations 2023-04-24
TI-23-01 On board Maintenance and Drills Agenda 2023-01-29
TI-22-05 A BRIEF REPORT ON MEPC 79 2022-12-20
TI-22-04 A BRIEF REPORT ON MSC 106 2022-11-20
TI-22-03 A BRIEF REPORT ON MEPC 78 2022-07-23
TI-22-02 A BRIEF REPORT ON MSC 105 2022-05-30
TI-22-01 Report of the MEPC on Its 77th Session 2022-01-12
TI-21-09 CROSS-REFERENCE TABLES FOR AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 2021-12-20
TI-21-10 IMO Calendar 2022 2021-12-20
TI-21-08 OPERATIONAL CARBON INTENSITY INDICATORS 2021-12-04
TI-21-07 A brief on The IMO Maritime Safety Committee (MSC), 104th session from October 4 to 8, 2021 2021-11-22
TI-21-06 Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), Survey & Certification 2021-11-20
TI-21-05 Amendments to the AFS Convention (Ban of systems containing cybutryne) by Res. MEPC. 331(7 2021-07-07
TI-21-04 Amendments to the AFS Convention (Ban of systems containing cybutryne) by Res. MEPC. 331(7 2021-04-07
TI-21-03 Summary Report of outcome of IMO’s MEPC 75 2021-03-01
TI-21-02 LISTS OF SOLID BULK CARGOES FOR WHICH A FIXED GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM MAY BE EXEMPTED OR FOR WHICH A FIXED GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM IS INEFFECTIVE 2021-02-22
TI-21-01 New Performance Standards for float-free EPIRBs operating on 406 MHz Recommended by IMO Resolution MSC.471(101) 2021-02-21
tech.inf.2020-18 GUIDANCE FOR MARITIME CYBER SECURITY SYSTEM 2020-12-19
tech.inf.2020-17 Guidance for application of IMSBC Code (5th amendment) Certificate of Compliance & Requirement 2020-12-14
tech.inf.2020-16 Amendments (05-19) to IMSBC Code by MSC.462(101) 2020-11-29
tech.inf.2020-15 Amendments to IBC/BCH Code and MARPOL Annex II which will enter into force on 1 January 2021 2020-11-23
tech.inf.2020-14 Amendments to MARPOL and the NOx Technical Code enabling use of approved electronic record books 2020-08-26
tech.inf.2020-13 MARITIME CYBER RISK MANAGEMENT IN SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS by Resolution MSC.428(98) 2020-07-19
tech.inf.2020-12 Guideline on Maintenance and Inspection of fixed fire-fighting systems 2020-06-29
tech.inf.2020-11 Guideline on Maintenance and Inspection of Fire protection & fire-fighting equipment 2020-06-24
tech.inf.2020-10 Guideline on Maintenance and Inspection of Life-Saving Appliances 2020-06-22
tech.inf.2020-08 Amendment to Data Collection System (DCS) by MEPC. 278 (70) 2020-04-05
tech.inf.2020-07 Amendments to SOLAS, Chapter II-1, Part B by MSC421.(98) EIF on 1st January 2020 2020-02-29
tech.inf.2020-06 Introduction on Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) 2020-02-18
tech.inf.2020-05 Amendments to the LSA code by MSC.425 (98) and To recommendation on testing of LSA by MSC.427 (98) 2020-02-16
tech.inf.2020-04 Drainage of fire-fighting water from enclosed vehicle and Ro-Ro spaces and special category spaces for Passenger and Cargo Ships 2020-02-15
tech.inf.2020-03 Amendments to the SOLAS Regulation II-1/12 EIF on 1st January 2020 2020-02-12
tech.inf.2020-02 Revised Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS Guide). 2020-01-13
tech.inf.2020-01 The latest update to the IMDG Code (Amendment 39-18) 2020-01-11
tech.inf.2019-10 Resolution MSC.402 (96), MSC.404 (96) Guidance for maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boat, launching appliances and release gear 2019-12-25
tech.inf.2019-11 Amendments to IBC/BCH Code and MARPOL Annex II, EIF on 1st January 2021 2019-12-25
tech.inf.2019-09 Subject: Exemption of fire extinguisher in boiler spaces “Amendments to SOLAS Regulations II-2/1 and II-2/10, Adopted by Resolution MSC.409 (97)” 2019-12-17
tech.inf.2019-08 Subject: EU regulation on ship recycling for non-EU flagged ship Inventory Hazardous Materials (IHM) 2019-12-11
tech.inf.2019-07 HONG KONG convention for the safe and environmentally sound recycling of ship 2019-11-23
tech.inf.2019-06 Preparation for the 2020 ‘Global Sulphur Cap’ 2019-11-10
tech.inf.2019-04 Considerations to Implement D-2 Standard of IMO BWM Convection 2019-09-18
tech.inf.2019-05 Loading Craft Operating Condition for Car Carriage Without Lashing 2019-09-18
tech.inf.2019-03 list of IMO Amendments Expected to Enter into Force During 2019 and 2020 2019-09-14
tech.inf.2019-02 Launch of Joint Concentrated Inspection Compaign on Emergency System and Procedures 2019-09-02
tech.inf.2019-01 Cape Town Agreement 2012 on the Implementation of the Provisions of the 1993 Protocol Relating to the Torremolinos International Convection for Safety of Fishing Vessels 2019-07-27
tech.inf.2018-16 "0.50% Sulphur feul Redquirment for all Foreign Vessels Entering Taiwanese Ports" 2018-03-17
tech.inf.2018-15 Guiding Principles of IMO's Integrated Tecgnical Cooperation Program in Support of the 2030 Agenda for Sustainable Development 2018-03-12
tech.inf.2018-14 "Mandatory Installation and Operattion of the Automatic Identification System (AIS)" 2018-02-28
tech.inf.2018-13 "Mechanical, hydraulic and electrical independency of steering gear control systems" 2018-02-24
tech.inf.2018-12 Fire Safety Hazards Associated with Wood Pellets 2018-02-14
tech.inf.2018-11 Amendments on IGC CODE, HSC CODE and LSA CODE 2018-02-12
tech.inf.2018-10 "Offshore Operations Risk Assessment For Marine Warranty Surveyors" 2018-02-07
tech.inf.2018-09 Ship Handling & Management Knowledge For Marine Warranty Surveyors 2018-02-05
tech.inf.2018-08 A Glance On Marine Equipment & Their Inspection For Marine Warranty Surveyors 2018-02-04
tech.inf.2018-07 "Naval Architecture Fundamentals For Marine Warranty Surveyors-part 2" 2018-02-03
tech.inf.2018-06 "Naval Architecture Fundamentals For Marine Warranty Surveyors" 2018-01-30
tech.inf.2018-05 "Offshore Vessels Seaworthiness Survey for Marine Warranty Surveyors" 2018-01-29
tech.inf.2018-04 A Glance On Marine Equipment and Their Inspection for Marine Warranty Surveyors 2018-01-18
tech.inf.2018-03 "Ship Handling & Management Knowledge for Marine Warranty Surveyors" 2018-01-17
tech.inf.2018-02 "Offshore Operations Risk Assessment for Marine Warranty Surveyors" 2018-01-16
tech.inf.2018-01 "Offshore Vessels Seaworthiness Survey for Marine Warranty Surveyors:" 2018-01-15
tech.inf.2017-18 "Guidelines for the development of A ship energy efficiency management plan (seemp) " 2017-11-13
tech.inf.2017-19 Instruction to Assign Ship's Name 2017-11-12
tech.inf.2017-17 Harmonic Distortion for Ship Electrical Distribution System including Harmonic Filters and Requirments 2017-10-22
tech.inf.2017-16 "Interim guidelines for determining minimum propulsion power to Maintain the manoeuvrability of ships in adverse conditions " 2017-09-18
tech.inf.2017-15 "Unified Interpretation of Chapter 8 of the FSS CODE " 2017-08-27
tech.inf.2017-14 "Interim Recommendations on the Safe Carriage of More Than 12 Industrial Personnel on Board Vessel Engaged on International Voyages" 2017-07-26
tech.inf.2017-13 "Training and Certification Requirments for Seafarers on Ships Engaged in IGF Code" 2017-07-25
tech.inf.2017-12 "Guidelines for the Use of Electronic (Digital) Certificates (Paris MoU)" 2017-07-19
tech.inf.2017-11 "Report of MEPC 71 and Agreement to Implement Dates for Ballast Water Convection" 2017-07-10
tech.inf.2017-10 Brazil PSC-New Inspection Requirements Aging Bulk carriers 2017-07-05
tech.inf.2017-09 "Guidelines for Onboard Sampling for the Verification of the sulphur Content of the Feul Oil Used Onboard" 2017-07-02
tech.inf.2017-08 "The Checklist Provision of Concentrated Inspection Campaign (CIC) by China for Aging Bulk Carriers" 2017-07-01
tech.inf.2017-07 The Provision of Concentrated Inspection Campaign by China MSA for Aging Bulk Carriers 2017-06-24
tech.inf.2017-06 Revised IHO Standards Related to ECDIS 2017-06-07
tech.inf.2017-05 Guidance on ECDIS for Ships Calling at Australian Ports 2017-06-06
tech.inf.2017-04 "Australian Maritime Safety Authority (AMSA) and Official Nautical Charts" 2017-05-29
tech.inf.2017-03 Ballast Water Management Convention 2004, Panama Policy 2017-05-27
tech.inf.2017-02 "Ballast Water Management (BWM) Extension Program Update" 2017-04-03
tech.inf.2017-01 "Revised Unified Interpretation of Solas Regulation V/23.3.3 on Pilot Transfer Arrangements" 2017-03-11
tech.inf.2016-19 "Application of the Additional Requirements for Relevant Equipment of Fire-Fighter's Outfit" 2016-12-31
tech.inf.2016-17 "Summary of Maintenance, Testing and Inspection Intervals for Fixed Fire-fighting Systems " 2016-12-27
tech.inf.2016-18 "Summary of Maintenance, Testing and Inspection Intervals of Life Saving Appliances" 2016-12-27
tech.inf.2016-16 Report of MEPC-71 2016-12-25
tech.inf.2016-15 Summary of Maintenance, Testing and Inspection Intervals for Fire-fighting Systems and Appliances 2016-12-24
tech.inf.2016-14 "De-harmonization of the IOPP (International Oil Pollution Prevention) Certificate Renewal Survey" 2016-12-18
tech.inf.2016-13 Launching of CIC on MLC-2006 Items by PSCs 2016-11-29
tech.inf.2016-12 Concentrated Cnspection Campaign (cic) on Cargo Securing Arrangements 2016-11-19
tech.inf.2016-11 Incorrect Indicator Marking for Release Handle on HYUNDAI life Boats (TALON II 4.0) 2016-10-05
tech.inf.2016-10 "List of Certificates and Documents Required to Be Carried on Board" 2016-09-27
tech.inf.2016-09 UI and UR of IACS from "JAN 2016" to "JUNE 2016" 2016-08-28
tech.inf.2016-08 Paris MOU Concentrated Inspection Campaign on the Maritime Labour Convention, 2006 Number 2016-08-13
tech.inf.2016-07 Safety Pin Fitted on Lifeboat's Hooks 2016-07-13
tech.inf.2016-06 Revised Guideline for Maintenance & Inspection of Automatic Sprinkler System 2016-07-02
tech.inf.2016-05 An Article about "The New Convention is Coming and Entering to Force" 2016-06-28
tech.inf.2016-03 Report of A Snak Tug Boat 2016-06-25
tech.inf.2016-04 An Article about Aground & Damaged Vessel and Their Implied Regulation 2016-06-25
tech.inf.2016-02 "Annual Report (2014) on Port State Control from Tokyo and Paris MOUs" 2016-03-08
tech.inf.2016-01 The latest updated IMSBC CODE 2016-01-17
tech.inf.2015-11 Navigating in High Risk Areas 2016-01-05
tech.inf.20115-10 Comparison Table of New IGC Code 2015-12-26
tech.inf.2015-09 "Instructions by the Administration of Singapore Regarding Guidance on Providing Safe Working Conditions for Securing of Containers on Deck (CSS Code Annex 14)" 2015-12-18
tech.inf.2015-08 Iran Marine Statistict 2015 2015-11-11
tech.inf.2015-07 Untreated Sewage Discharge Rate 2015-10-14
tech.inf.2015-06 " On the Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from Maritime Transport " 2015-10-10
tech.inf.2015-05 "The PMO Audit its Report and Remedy Action Done by ICS" 2015-10-03
tech.inf.2015-04 Some Defects on Boilers 2015-07-27
tech.inf.2015-02 Some Points on EEDI and Design 2015-06-15
tech.inf.2015-01 Additional indicating unit in the cargo control room in accordance with amended FSS Code Chapter 9.2.5.1.3 2015-02-15
tech.inf.2014-12 Air Pollution and ECA 2014-11-09
tech.inf.2014-11 Implementation of BWMS 2014-11-08
tech.inf.2014-10 "Shipbuilding and Repair Quality Standard" 2014-10-11
tech.inf.2014-09 Guideline for Cargo Securing and Stowing CODE (CSS CODE) 2014-10-07
tech.inf.2014-08 Safe Transferring of Persons at Sea 2014-08-18
tech.inf.2014-07 "Underwater Noise from Ships and Methods of Reduction" 2014-06-08
tech.inf.2014-06 "Note to be Recorded in Convection Survey Record" 2014-05-18
tech.inf.2014-04 Summery of SCBA 2014-05-03
tech.inf.2014-04-1 survey Inspection for Enp 2014-05-03
tech.inf.2014-05 Amendment on SOLAS Reg.II-2/10 2014-05-03
tech.inf.2014-03 New Requirment for Recovery of Recovery of Persons From the Water 2014-03-03
tech.inf.2014-02 Guideline for Issuing IOPP-B Cert 2014-02-01
tech.inf.2014-01 Guideline for Issuing CDG Cert 2014-01-25
tech.inf.2013-14 Guideline for Issuing IOPP-A Cert 2014-01-18
tech.inf.2013-11 Guideline for Issuing of SE Certificate 2013-12-21
tech.inf.2013-12 Guideline for Issuing ILL Certificate 2013-12-21
tech.inf.2013-13 Guideline for Issuing IAPP Cert 2013-12-21
tech.inf.2013-09 Summery of Construction, Maintenance & Inspection of Embarkation/Disembarkation Ladders 2013-11-30
tech.inf.2013-10 "Regulation on International Energy Efficiency Design Index " 2013-11-24
tech.inf.2013-08 "2013 Guideline on Survey and Certification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI)" 2013-08-23
tech.inf.2013-07 "Information on the Entry into Force of Amendments Adopted at MSC 90" 2013-08-22
tech.inf.2013-06 "Unified interpretation to MARPOL Annex VI (Ships Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) )" 2013-08-21
tech.inf.2013-05 "Amendment on Mandatory Carriage Requirmnet of Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) for Ships Constructed Before 1st- July 2002" 2013-08-11
tech.inf.2013-04 "Standard Format for the Waste Delivery Receipt Following a Ship's Use of Port Reception Facilities " 2013-07-28
tech.inf.2013-03 "Replacement or Modification of Life Boat On-load Release Mechanisms /Note for Convection Survey" 2013-07-20
tech.inf.2013-01 The Planned Maintenance of Fire Fighting and Safety Equipment 2013-04-23
tech.inf.2012-04 EEDI Verification and Issuance of IEE certificate 2012-12-01
tech.inf.2012-03 Revised MARPOL Annex V 2012-07-18
tech.inf.2012-02 Introduction on Dangerous Goods Requirements 2012-03-12
tech.inf.2012-01 "Introduction to Annex 6 of international MARPOL convention (Air Pollution)" 2012-01-08
tech.inf.2011-13 Special Areas under MARPOL 2011-08-03
tech.inf.2011-12 "International Convection on Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships" 2011-03-25
tech.inf.2011-11 Ship to Ship (STS) Transfer Operation 2011-03-24
tech.inf.2011-10 "Information on prohibiting the Use of asbestos on Board Ships" 2011-03-15
tech.inf.2011-09 Amendments to MARPOL Annex I 2011-03-06
tech.inf.2011-01 Information on the replacement of eDG certificates 2011-03-01
tech.inf.2011-08 Amendments to SOLAS according to MSC 88 2011-02-15
tech.inf.2011-07 Maintenance of ECDIS Software 2011-02-13
tech.inf.2011-06 "Requirement for Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS)" 2011-02-09
tech.inf.2011-05 List of Amendments on Statutory Regulations 2011-02-07
tech.inf.2011-02 Modifications to Footnotes in the Coating Performance Standards 2011-02-02
tech.inf.2011-03 Unified Interpretation of SOLAS Reg.II-l/3-5 2011-02-02
tech.inf.2011-04 Rate of Discharge of Untreated Sewage from Ships 2011-02-02
CLD Circulars
HeadLine No Topic Dated Files
CI-24-11 الزام نصب و روشن بودن دستگاه AIS جهت ورود به بنادر کشور کویت 2024-07-13
CI-24-10 به روز رساني مصاديق توقيف يا غيرفعال نمودن شناورها و قايق ها 2024-06-09
CI-24-07 مهلت انطباق و اجرای الزامات کنوانسیون آب توازن 2024-05-19
CI-24-09 برای ورود به بنادر کشور کویتAIS الزام نصب و روشن بودن دستگاه 2024-05-15
CI-24-08 RECOMMENDATIONS FOR THE CARRIAGE OF PLASTIC PELLETS BY SEA IN FREIGHT CONTAINERS 2024-05-15
CI-24-04 تجمیع مقررات اجرایی مربوط به ظرفیت مخازن سوخت شناور های سنتی 2024-05-05
CI-24-05 تجمیع قوانین و مقررات مربوط به ثبت موقت 2024-05-05
CI-24-06 FORMAT FOR REPORTING TO THE ORGANIZATION USES OF POWER RESERVE 2024-05-05
CI-24-02 روش اجرايي الزامات مقرره 19-1 فصل پنجم كنوانسيون ايمني جان اشخاص در دريا ( سیستم LRIT) 2024-04-08
CI-24-03 DR- 68(2015) اعمال الزامات راهنمای برای کشتیهای لایروب هاپر 2024-04-08
CI-24-01 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق IMO 2020 (نیم درصد گوگر^._ 2024-02-13
CI-23-16 ابلاغ دستورالعمل ملی بازیافت شناورها 2023-11-14
CI-23-15 مهلت اجرا و انطباق با مفاد کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی ها 2023-11-06
CI-23-14 مخازن سوخت شناورهای صیادی 2023-09-09
CI-23-13 ابلاغ بخشنامه تدوین بخش چهارم فصل یازدهم و اصلاحیه شماره 1 دستورالعمل 2023-09-05
CI-23-12 Lists of Solid Bulk Cargoes for Which A Fixed Gas Fire-Extinguishing 2023-07-16
CI-23-11 نحوه ی درخواست تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی 2023-07-01
CI-23-10 CI-23-10 مهلت انطباق با مفاد کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتی ... 2023-06-10
CI-23-09 ابلاغ بخشنامه رویه ثبت شناورهای وارداتی 2023-05-14
CI-23-08 ارسال راهنماي شمار ه MEPC.1-Circ.884-Rev.1 درباره برگه تحويل سوخت 2023-03-25
CI-23-07 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق IMO 2020 (نیم درصد گوگرد) 2023-03-18
CI-23-05 NATIONAL CONTACT POINTS – 01.2023 2023-02-08
CI-23-04 درخواست های تعویق بازرسی بدنه ی زیرآبی 2023-01-21
CI-23-03 تدوین آگاهی نامه ایمنی نگهداری وکار با باتری سرب- اسید در موتور لنج ها 2023-01-17
CI-23-02 مهاربندی محموله بارج ها برای بارهای غیرفلهCI-23-02 2023-01-17
CI-23-01 نحوه_ی_تعیین_تکلیف_شناورها_و_قایق_های_خارج_از_حیز_انتقاع 2023-01-09
Cl-22-20 مصادیق و دامنه آثار توقیف اسنادی شناورها و قایق‌ها 2022-12-19
CI-22-19 اصلاح پروانه ایستگاه رادیویی شناور 2022-11-20
Cl-22-17 ابلاغ دستورالعمل بازیافت شناورهای مصوب کارویژه مرز شورای امنیت کشور 2022-11-16
Cl-22-18 IMO List of operational contact points 2022-11-16
Cl-22-16 فرمت شماره زنی موتور بنزینی قایق ها 2022-11-15
Cl-22-15 فرمت گواهینامه ایمنی قایق های بدون هویت 2022-11-14
CI-22-14 ارسال روش اجرایی استاندارد کارگاه های ساخت شناور فایبرگلاس نظارت بر عملکرد آنها 2022-10-18
CI-22-12 تبیین حدود مسئولیت ها و اختیارات ادارات و قسمت های بازرسی و ثبت شناورها 2022-09-20
CI-22-13 شرایط بهره برداری از شناور مسافری در امور تفریحی 2022-08-17
CI-22-11 یادآوری شرایط ساخت و به آب اندازی شناورهای صیادی 2022-08-13
CI-22-10 IMO2020 (نیم درصد گوگرد) تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق 2022-08-10
CI-22-09 عدم امکان تردد لنج باری در دریای خزر 2022-07-26
CI-22-08 بخش نامه صدور معافیت برای کشتیهای تحت پرچم 2022-06-19
Circ.2022-07 معافیت نصب و بهره برداری از دستگاه تصفیه و پردازش آب توازن 2022-04-20
Circ. 2022-06 ICS 1400 SECEND 3 Month Report on Flag State Control FSC Nonconvention 2022-02-08
Circ. 2022-05 (نیم درصد گوگرد) IMO2020 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق 2022-01-18
Cl-23-02 مهاربندی محموله بارج ها برای بارهای غیرفله 2022-01-17
Circ. 2022-04 New form of the International Ballast Water Management Certificate 2022-01-16
Circ. 2022-03 Electronic Nautical Publications 2022-01-11
CI-23-01 نحوه_ی_تعیین_تکلیف_شناورها_و_قایق_های_خارج_از_حیز_انتقاع 2022-01-09
Circ.2022-02 Termination and revalidation of certificates 2022-01-05
Circ. 2022-01 Notice of the information regarding to the vessel operation in the SOx Emission Control Area in Republic of Korea 2022-01-04
Circ. 2021-16 ممنوعیت استفاده از لایف رفت نوع Yakht Liferaft 2021-12-29
Circ. 2021-15 List of ballast water management systems that make use of Activ... 2021-12-29
CI-22-21 اجرای مصوبات پنجمین نشست کنسولی ایران و کویت 2021-12-26
CI-22-21 اجرای مصوبات پنجمین نشست کنسولی ایران و کویت 2021-12-26
Circ. 2021-14 تفسیر بند یکم طرح پذیرش و ساماندهی موتور لنج ها 2021-12-07
Circ. 2021-13 قایق های صیادی استان بوشهر 2021-10-23
Circ. 2021-12 لزوم تصویربرداری از شناورها در حین بازرسی 2021-10-12
Circ. 2021-11 اتخاذ تدابیر ایمنی در بنادر با توجه به گرمای هوا 2021-09-09
Circ. 2021-10 رعایت الزامات ساخت شناورهای فایبرگلاس در شرکت های شناورسازی استان بوشهر 2021-09-08
Circ. 2021-09 نصب دو موتور بنزینی در قایق های صیادی 2021-09-07
Circ. 2021-08 توسعه محدوده دریانوردی فعالیت جت بوت ها 2021-09-06
Circ. 2021-07 Launch of Joint Concentrated Inspection Campaign (CIC) in Stability in Genera 2021-08-24
Circ.2021-05 روش اجرای بازرسی و تست کجی 2021-06-29
Circ. 2021-04 يکپارچه سازی پرینت، صدور و ظهرنویسی گواهینامه های صادر شده توسط موسسه رده بندی ایرانیان 2021-06-22
Circ. 2021-03 رویه اجرایی نظارت بر نصب AIS و سیستم ردیاب (طرح سجاد) در شناورهای صیادی 2021-05-24
Circ. 2021-02 لزوم هماهنگی با اداره بازرسی و ثبت کشتی ها در خصوص انجام تست کجی، تست دریانوردی و عملیات غواصی در بازرسی زیر آبی 2021-05-19
Circ. 2021-01 IMO Requirement Calendar From Jan.2019 to Jan.2024 - Rev.2 2021-04-14
Circ. 2020-36 تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات مربوط به سوخت با میزان گوگرد 5/0 درصد 2020-12-15
Circ. 2020-35 Preliminary Report of IMO’s Maritime Safety Committee (MSC)102 2020-11-18
Circ. 2020-34 ابلاغ شیوه نامه صدور، ظهرنویسیتمدید گواهینامه ها یا انجام بازرسی¬ها ممیزی¬های شناورها 2020-09-27
Circ. 2020-33 نحوه تعیین و درج محدوده دریانوردی در گواهینامه های فنی و ایمنی شناورها و قایقها 2020-09-22
Circ. 2020-32 مدارک مورد نیاز شناورهای مشمول آیین نامه شناورهای غیرکنوانسیونی به زبان فارسی 2020-09-05
Circ. 2020-31 شرایط بهره برداری لنج¬های باری از سیستم شناسایی خودکار(AIS) نوع B 2020-09-01
Circ. 2020-30 New Designation of Emission Control Areas (ECA) and Speed Limits in South Korean Ports 2020-08-16
Circ. 2020-29 نسخه یکپارچه و بروز رسانی شده آیین نامه ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی– مرداد 1399 2020-08-10
Circ. 2020-28 الزامات فنی و ایمنی شناورهای منتسب به شناورهای ژاپنی 2020-07-28
Circ. 2020-27 اجرای الزامات بخش دی-2 کنوانسیون بین المللی آب توازن مشمول شنائر های مرتدد در خلیج فارس،دریای عمان و دریای خزر 2020-07-27
Circ. 2020-26 عدم قابلیت ثبت شناورهای وارداتی با پرچم ساموا 2020-07-21
Circ. 2020-25 تمهیدات لازم جهت انطباق با مقرره بین المللی سیستم ردیابی از راه دور و عملکرد مناسب آن 2020-07-20
Circ. 2020-24 IMO Requirement Calendar FROM 2019 to 2024 2020-07-12
Circ. 2020-23 نسخه یکپارچه و بروز رسانی شده دستورالعمل ایمنی شناورها و قایق های تفریحی- تیرماه1399 2020-06-27
Circ. 2020-22 انجام تغییرات سازه ای و تجهیزاتی شناورهای حمل خودرو با سرنشین مطابق با فصل یازدهم آیین نامه ایمنی شناورهای غیرکنوانسیونی 2020-06-16
Circ. 2020-21 ابلاغ دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها، تجهیزات دریایی و فراساحل در شرایط اپیدمی ویروس کرونا کووید-19 2020-06-14
Circ. 2020-19 هماهنگی برای تغییر محدوده دریانوردی کشتی های تحت پرچم ایران 2020-06-06
Circ. 2020-20 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران با توجه به شیوع ویروس COVID19 2020-06-06
Circ. 2020-18 ابلاغیه دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها ،تجهیزات و تاسیسات دریایی و فراساحلی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا کووید-19 2020-05-12
Cir. 2020-16 Maintenance & inspection of AIS-SART-EPIRB-VDR 2020-04-22
Circ 2020-15 ابلاغ دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها، تجهیزات دریایی و فراساحل در شرایط اپیدمی ویروس کرونا کووید-19 2020-04-20
Circ. 2020-17 (life raft)تمدید اعتبار گواهینامه جان پناه دریایی 2020-04-20
Circ. 2020-14 شرایط تمدید گواهینامه شناورهای مسافربری متردد در هرمزگان 2020-04-12
Circ. 2020-13 الگوی طرح مدیریت شیوع ویروس کرونا تهیه شده توسط موسسه رده بندی ایرانیان 2020-04-11
Circ. 2020-12 ICS Template for Covid-19 Outbreak Management Plan cat1 shipping 2020-04-08
Circ. 2020-11 دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها، تجهیزات و تاسیسات دریایی و فراساحلی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا 2020-04-04
Circ. 2020-10 دستورالعمل راهنمای مدیریت و عملیات شناورها، تجهیزات و تاسیسات دریایی و فراساحلی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا 2020-03-29
Circ. 2020-09 عدم تایید جانپناه دریایی از نوع Yatch pack life raft 2020-03-26
Circ. 2020-08 تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی کشتی های تحت پرچم ایران با توجه به شیوع ویروس COVID19 2020-03-25
Circ.2020-07 دامنه کاربرد فصل چهارم ضمیمه ششم کنوانسیون مارپول در خصوص مصرف بهینه انرژی شناور ها regulation for energy efficiency for ships 2020-02-24
Circ 2020-05 تبیین جایگاه و روابط موسسه با دستگاههای اجرایی 2020-02-22
Circ 2020-06 تبیین نحوه اعلام مشخصات شناورها و وضعیت شناورها به اشخاص و مراجع ثالث برای مراکز بازرسی و عملیاتی 2020-02-22
Circ 2020-04 توقیف فیزیکی شناورها 2020-02-10
Circ 2020-03 MSC 421 (98)تغییرات در ضمیمه تجهیزات ایمنی گواهینامه شناورها مطابق با بخشنامه 2020-01-15
Circ 2020-02 معافیت و مهلت اجرای دستورالعمل ایمنی شناورهای مسافربری 2020-01-14
Circ 2020-01 اعمال شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت با میزان گوگرد 0/5 درصد 2020-01-05
Circ 2019-15 دستورالعمل ایمنی شناورهای مسافری متردد در آبهای داخلی و سرزمینی 2019-12-29
Circ 2019-14 IMO MEPC.2/circ25 for PROVISIONAL CATEGORIZATION OF LIQUID SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH MARPOL ANNEX II AND THE IBC CODE 2019-12-14
Circ 2019-13 بازنگری فرم پشتیبان مفاد و شرایط بازرسی، رده بندی و صدور گواهینامه 2019-12-11
CirC 2019-12 طرح ارتقا ایمنی گواهینامه ثبت شناورها 2019-12-01
CIRC 2019-10 "IMO Circular Concerning List of ballast water management systems that make use of Active Substances which received Basic and Final Approval (BWM.2/Circ.34/Rev8)" 2019-11-30
CIRC 2019-11 "IMO Resolution MEPC.323(74) for Reducing GHG Emission from Ships" 2019-11-30
CIRC 2019-08 "Announcement of IMO Resolution - MSC.1/CIRC.1364/REV.1" 2019-09-16
CIRC 2019-09 "Bylaw for Implementation of Duties as a Result of Accession to MLC 2006 on Repatriation of Seafarers" 2019-09-16
Circ 2019-07 IMO Circular Letter Concerning the Joint Industry Guidance on the supply and Use of Low Sulphur Marine Fuel 2019-09-14
CIRC 2019-06 "Implementation of 4-6 and 8-9 Articles, Chapter One of the None-conventional Vessel Instruction" 2019-09-01
CIRC 2019-05 Wreck Removal Financial Assurance License to Arman Insurance 2019-02-13
CIRC 2019-04 Enter into force for Using of Fuel with Maximum 0.5% Sulphur content in ports of CHINA and TAIWAN 2019-01-20
CIRC 2019-03 Enter into force for Using of Fuel with Maximum 0.5% Sulphur content in ports of HONG KONG 2019-01-19
CIRC 2019-02 Prohibition of Loading on weather deck of Japanese None-conventional Vessels 2019-01-13
circ 2019-01 Indications of Detention or Suspension of Vessels and Boats 2019-01-06
circ 2018-18 "ICS CD: Rules and Regulations and Collection of Iranian Marine Legislation & Technical Information" 2018-12-18
circ 2018-19 "Approved Service Suppliers to Charge Fire Extinguishers" 2018-12-18
circ 2018-17 Interpretation of MARPOL Annex6/Reg.12.1 2018-10-31
circ 2018-16 "Restriction of Transportation of Ships with over 40 Years Age in KUWAIT Ports" 2018-09-18
circ 2018-15 "Determination of the survey Referred to Regulation B-3,as Amended,of the BWM Convention" 2018-09-16
circ 2018-13 "Announcement of Code for the Transport and Handling of Hazardous and Noxios Liquid Substances in Bulk on OSV" 2018-09-15
circ 2018-14 "Announcement of Survey Guidelines Under the Harmonized System of Survey and Certification, 2017 (HSSC) " 2018-09-15
circ 2018-12 "the Necessity of Complying with Regulation of Coastal Shippings" 2018-08-25
circ 2018-11 "List of Certificates and Documents Required to be Carried on Board Ships with respect to Ship's Type" 2018-07-03
circ 2018-10 Escape Route Signs Equipment Location Markings 2018-07-02
circ 2018-09 "List of Certificates and Documents Required to be Carried on Board Ships" 2018-07-01
circ 2018-08 "Amendment to List of Certificates and Documents Required to be Carried on Board Ships " 2018-06-30
circ 2018-07 "Limiting the Maximum Sulphur Content of the Feul Oils" 2018-04-23
circ 2018-05 Announcement of Regulation for Recognized Orgabization 2018-02-26
circ 2018-06 "Vehicle Loading and its Requirments on Landing Crafts" 2018-02-26
circ 2018-04 "Revised Guidelines on the Implementation of the International Safety Management (ISM) CODE by Administrations " 2018-02-19
circ 2018-03 Contact Points for Safety and Pollution Prevention and Response 2018-01-10
Circ 2018-02 Provisional Categorization of Liquid Substances in accordance with MARPOL Annex II and the IBC CODE 2018-01-03
Circ 2018-01 Wooden and Fiber Glass Imported and Built Vessels 2018-01-02
Circ 2017-28 GUIDELINES FOR PORT STATE CONTROL OFFICERS(PSC) ON THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE 2017-11-11
Circ 2017-29 UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION XI-1/7 2017-11-11
Circ 2017-30 Hazardous area classification(electrical equipment, cables , wiring , position of opening, air in tanks) SOLAS reg.11-1/45.11 2017-11-11
Circ 2017-31 AMENDMENTS TO THE GUIDELINES ON ALTERNATIVE DESIGN AND ARRANGEMENTS FOR FIRE SAFETY (MSC/CIRC.1002) 2017-11-11
Circ 2017-32 GUIDANCE ON THE VALIDITY OF RADIOCOMMUNICATIONS EQUIPMENT INSTALLED AND USED ON SHIPS 2017-11-11
circ. 2017-27 REVISED UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS REGULATION III/31.1.4 (MSC.1/CIRC.1490) 2017-11-08
Circ 2017-26 amendment to CH.8 of High Speed Craft code(HSC-code) 2017-10-18
Circ 2017-25 rescue boats and life boat requirement for IRAN flag ship 2017-10-10
Circ 2017-23 Amendments to MARPOL Annex VI, the IBC Code and the BCH Code 2017-10-02
Circ 2017-22 clear air law 2017-09-23
circ 2017-21 UNIFIED INTERPRETATIONS OF REGULATIONS 1.23 AND 36.2.10 OF MARPOL ANNEX I 2017-09-11
circ 2017-20 fishing vessel with 500 GT and above 2017-09-10
circ 2017-18 application form for departments service and ship registration department 2017-08-26
circ 2017-18 application form for departments service and ship registration department 2017-08-26
circ 2017-19 issued certificate for BWM convention in MEPC-71 2017-08-26
Circ 2017-24 revision on dead weight calculation 2017-08-10
circ 2017-16 instruction for safety of passenger vessels for internal and territorial water 2017-07-16
circ 2017-15 UNIFIED INTERPRETATIONS OF REGULATIONS 1.24, 12, 27 AND 28.3.3 OF MARPOL ANNEX I 2017-07-12
circ 2017-14 non-issuance of exemption on EEDI for ships 2017-05-23
circ 2017-13 list of special areas and emotion control areas and particularly sensitive areas 2017-05-01
circ 2017-12 supplementary circular on jet ski registration 2017-03-15
circ 2017-11 Effective date of implementation of the fuel oil standard in regulation 14.1.3 of MARPOL Annex VI 2017-03-14
circ 2017-10 Classification of vessel owned by PMO 2017-03-01
circ 2017-09 register of JET SKi 2017-02-26
circ 2017-08 ICS performance report and personal for SDC4 committee 2017-02-15
circ 2017-07 clarifying for importing of fiberglass passenger vessels 2017-02-11
Circ 2017-06 vessels registration in territorial and internal water 2017-02-01
circ 2017-05 registration of imported second-hand fiberglass passenger vessel 2017-01-30
circ 2017-05 registration of imported second-hand fiberglass passenger vessel 2017-01-30
Circ 2017-03 the enactment of the meeting with Iranian classifications 2017-01-18
circ 2017-02 amendment to the Maritime Labor Convention 2017-01-14
circ 2016-34 new IMO requirement coming into force from 01.01.2017 2016-12-31
circ 2016-33 amendment on MARPOL convention annex 6 2016-12-13
circ 2016-32 request for exemption and extension of certificates for IRAN flagged ships 2016-11-07
circ 2016-31 amendment to the Maritime Labor Convention 2006 2016-10-16
circ 2016-30 firemen's Outfit for the vessel with GT>150 2016-10-15
circ 2016-28 Regulation reg. Sulphur content of fuel oil within Chinese domestic emission control areas (ECAs) 2016-09-26
circ 2016-27 RE-calculation of GT and NT 2016-09-24
circ 2016-25 information about the similar between ICS and Iranian Industrial classification survey 2016-09-13
circ 2016-26 Entering into force of Ballast Water management convention(BWMC) 2016-09-11
circ 2016-24 sewage discharge prohibition in particularly sensitive sea area .Baltic sea 2016-09-10
circ 2016-23 amendment to regulation 12 of MARPOL Annex I 2016-09-04
circ 2016-22 Concentrated inspection campaign (CIC) by Riyadh MOU on Pilot Transfer Arrangement beginning 1 September 2016 and end on 30 November 2016 2016-09-03
circ 2016-21 amendment of MLC2006 and the date of entry into force 2016-08-22
circ 2016-19 Australia requirement on ballast water management 2016-08-20
circ 2016-18 maritime assistant services(MAS) 2016-08-15
circ 2016-17 new format of IESCO certificates 2016-07-26
circ 2016-16 changing of ship type from cargo ships to fishing vessel 2016-07-16
circ 2016-15 vessels exemptions and equivalents 2016-07-05
circ 2016-15 vessels exemptions and equivalents 2016-07-05
circ 2016-14 one year exemption of LRIT requirements for attachment vessels 2016-07-04
circ 2016-14 one year exemption of LRIT requirements for attachment vessels 2016-07-04
circ 2016-13 PMO circular about prohibition of using pumps with petrol consumption in non-conventional vessels 2016-07-02
circ 2016-12 the one-year exemption from compliance with the requirement of LRIT from date of 04.06.2016 2016-06-18
circ 2016-11 revision of PMO circular about engine power of wooden/fiber glass of traditional/non conventional vessel 2016-06-12
circ 2016-09 PMO audit with its report letter and related forms 2016-05-18
circ 2016-08 Issuance of extension or exemption 2016-05-07
circ 2016-07 new amendment to MARPOL 2016-05-01
circ 2016-06 MEPC Res.268(68) about particularly sensitive sea area 2016-04-28
circ 2016-05 Installation of inert gas system onboard tankers with DW>8000 2016-04-11
circ 2016-04 to adhere rules and regulations on importing of vessel 2016-03-02
circ 2016-03 loading of landing crafts 2016-02-29
circ 2016-02 Use of fuel with 0.5% sulphur content in CHINESE ports(ECA) 2016-01-30
circ 2016-01 Latest, Updated of Ballast Water Convention 2016-01-24
circ 2016-01 Latest, Updated of Ballast Water Convention 2016-01-24
circ 2015-16 IGF code entry into force 2015-12-31
circ 2015-15 Application of the international convention of BWM system 2015-12-01
circ 2015-14 Entering into force of Ballast Water convention 2015-11-30
circ 2015-13 summery of educational seminar about difficulties in modelling and predicting floating structures response in waves 2015-11-15
circ 2015-12 the authorization of "blue card" 2015-11-08
circ 2015-11 the ownership of container 2015-11-07
circ 2015-11 the ownership of container 2015-11-07
circ 2015-10 CO2 Fixed fire extinguisher for passenger ships 2015-11-01
circ 2015-09 declaration of maritime labor compliance -part1 2015-10-04
circ 2015-08 guideline for survey of safeties for supply boat 2015-09-14
circ 2015-08 guideline for survey of safeties for supply boat 2015-09-14
circ 2015-07 PSC concentrated inspection campaign(CIC) on safety of navigation by Riyadh MOU 2015-09-12
circ 2015-06 implementation of MLC according to PMO guideline 2015-08-04
circ 2015-05 financial guarantee related to NIROBI convention 2015-07-29
circ 2015-05 financial guarantee related to NIROBI convention 2015-07-29
circ 2015-05 financial guarantee related to NIROBI convention 2015-07-29
circ 2015-04-01 onboard complaint procedure in order to implementation of MLC convention 2015-07-22
circ 2015-04-01 onboard complaint procedure in order to implementation of MLC convention 2015-07-22
circ 2015-04 exemption of LRIT and BNWAS for the vessel which attached on this tech.inf 2015-06-24
circ 2015-03 Entering into force "wreck removal convention" 2015-04-25
circ 2015-02 implementation of EEDI 2015-04-15
circ 2015-01 survey for PMO vessels 2015-03-04
circ 2014-08 IMSBC Code and its Amendment(02-13) with its entry into force 2014-11-15
circ 2014-08 IMSBC Code and its Amendment(02-13) with its entry into force 2014-11-15
Circ 2014-07 Accessions by Japan and Turkey to BWM convention 2014-11-10
CIRC 2014-06 LIST OF NATIONAL OPERATIONAL CONTACT POINTS RESPONSIBLE FOR EMERGENCIES, OIL SPILLS,… 2014-09-13
circ 2014-04 Installation and use of BNWAS in territorial waters of Islamic Republic of IRAN 2014-07-21
circ 2014-05 NIROBl CONVENTION 2014-07-21
circ 2014-03 Security levels in INDIAN ports 2014-04-05
Circ 2014-02 revocation of exemption related to life rafts 2014-02-25
Circ 2014-01 carriage of vehicles in landing crafts 2014-01-26
circ. 2013-03 in water survey in LIEU Of dry docking survey for ships flying IRAN flag. 2013-11-25
circ. 2013-04 navigational and safety equipment of fishing vessel above 500GT flying IRAN flag. 2013-11-25
circ. 2013-05 capacity of passenger vessels flying IRAN flag. 2013-11-25
Circ. 2013-02 Mandatory tests for LRIT system 2013-09-29
Circ. 2013-01 outcome of MEPC.65 2013-06-12
circ. 2012-02 List of statutory amendments entering into force from July 1,2012 2012-06-20
circ. 2012-02 List of statutory amendments entering into force from July 1,2012 2012-06-20
CIRC 2012-01 Procedure For Implementation of LRIT 2012-01-18
Circ. 2011-18 PMO new Codes 2011-11-20
Circ. 2011-17 Statutory amendments entering into force from January 1,2012 2011-11-05
Circ. 2011-16 Outcomes of MEPC 62 Meeting 2011-09-07
Circ. 2011-15 MSC 89 Outcomes 2011-08-09
Circ. 2011-14 PRS Membership at lACS 2011-08-02
Circ. 2011-13 Amendment on MARPOL Annex VI North American Emission Control Area 2011-08-01
Circ. 2011-12 Amendment on MARPOL Annex I Antarctic Area 2011-07-18
Circ. 2011-11 Wider Caribbean Region (WCR) 2011-07-10
circ 2011-08 Vacancy Notice No. 11-06 2011-05-26
Circ. 2011-09 IMO and ILO Instruments ratified by I.R.Iran 2011-05-26
Circ. 2011-07 CRS membership at IACS 2011-05-25
Circ. 2011-06 halon banking & reception facilities 2011-04-13
Circ. 2011-10 list of recognized laboratories for the fire test 2011-04-13
Circ. 2011-05 IMO and ILO Instruments ratified by I.R.Iran 2011-04-10
circ 2011-04 Vacancy Notice No. 11-05 Head (P.5) Policy and Planning Unit Office of the Secretary-General 2011-04-09
circ 2011-03 course on Port state control procedure 2011-04-07
Circ. 2011-01 status of convention ratified by PMO 2011-02-07