واحد بازرسی های دریایی و تجهیزات بندری

مقدمه

مؤسسه رده‌بندی ایرانیان سازمانی مردم نهاد و غیرانتفاعی است که برای ارتقاء سطح ایمنی، امنیت، کیفیت و فن‌آوری در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فنی، تولیدی، صنعتی و خدماتی در صنایع و بخشهای مختلف و مرتبط با آن در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌نماید. بخش بازرسی های دریایی و تجهیزات بندری این موسسه پس از اخذ مجوز و تأییدیه در این حوزه از سازمان بنادر و دریانوردی به صورت رسمی فعالیت های خود را آغاز نمود. این بخش در حاضر با دارا بودن زیر ساخت های لازم شامل قوانین، مقررات و استانداردهای انجام بازرسی و نیروهای متخصص، آمادگی لازم را جهت پاسخگویی و ارائه خدمات در كلیه خدمات بازرسی های دریایی و بندری دارا می باشد. خدمات موسسه در این حوزه از فعالیت ها در ذیل ارائه گردیده است.

بازرسی و صدور گواهینامه فنی و ایمنی تجهیزات بندری

بدون شك یكی از اصول مهم و اساسی در ایجاد و حفظ امنیت در بنادر و كارخانجات فعال در صنایع دریایی، ایمنی و طول عمر تجهیزات می باشد. امروزه نقش تجهیزات در بندر هم راستا با تغییرات انجام شده در سیستم های حمل و نقل دریایی بسیار چشمگیر بوده و آنچه كه در كیفیت ارائه خدمات بندری بوسیله این تجهیزات اهمیت دارد نه تنها بهره وری بلكه رعایت نكات ایمنی و به حداقل رساندن سوانح كاركرد با تجهیزات مدرن است. بنابراین حصول اطمینان در استفاده از تجهیزات بندری از نكات بسیار مهم می باشد. ارائه خدمات بازرسی از تجهیزات بنادر و كالاها شامل بازرسی و صدور گواهینامه برای انواع جرثقیل ها و تجهیزات بالابری و كمك بالابری، لیفتراك و غیره یكی از عمده فعالیتهای این واحد محسوب می گردد.
واحد بازرسی های دریایی و تجهیزات بندری این موسسه قابلیت انجام بازرسی و تست انواع تجهیزات بندری و صدور گواهینامه تایید در زمینه های زیر را دارد:

 • بازرسی و تست انواع تجهیزات بالابری نظیر جرثقیلها، لیفتراكها، ریچ استاكرها، ترانستینرها و غیره
 • بازرسی و تست انواع كشنده ها و كفی ها نظیر تراكتور، بوژی و غیره
 • بازرسی و تست انواع تجهیزات لودر، گریدر، غلطك، فنیشر و غیره
 • بازرسی و تست انواع تجهیزات مورد استفاده در كارخانجات و بنادر نظیر گراپ، تسمه نقاله، باسكول و سایر تجهیزات بندری و صنعتی

بازرسی عملیات یدك كشی و تایید بارگیری ایمن شناورها

روال انجام بازرسی‌ و صدور گواهینامه تایید بارگیری ایمن و یدك‌كشی:

 • مراحل کلی انجام کار
  • بررسی مدارك و گواهینامه‌های مورد نیاز
   • مدارك مورد نیاز در مواردی كه عملیات یدك‌كشی انجام می‌‌شود شامل:
    • مدارك مورد نیاز برای بارج:
     • دفترچه تعادل مورد تایید موسسه رده‌بندی شناور
     • جانمایی عمومی بارج
     • گواهینامه‌های رده‌بندی و و قانونی با آخرین ظهرنویسی‌ها
    • مدارك مورد نیاز برای یدك كش:
     • گواهینامه‌های رده‌بندی و قانونی با آخرین ظهرنویسی‌ها
     • گواهینامه‌ها و یا گزارشات تایید Bollard Pull
     • جانمایی و تجهیزات عملیات یدك‌كشی
     • گواهینامه های معتبر آزمون بار و گزارش وضعیت برای كلیه تجهیزات یدك كشی از جمله برایدل، سیم بكسل، چشمی و غیره
   • مدارك مورد نیاز در مواردی كه بارگیری بر روی شناور موتوردار صورت می‌گیردشامل:
    • جانمایی عمومی شناور
    • دفترچه محاسبات پایداری شناور
    • Loading Manual شناور
    • گواهینامه های رده‌بندی و قانونی شناور با آخرین ظهرنویسی‌ها
  • علاوه بر مدارك فوق‌الذكر، جهت انجام بررسیها برای هر عملیات وجود مدارك زیر ضروریست:
   • نحوه چیدمان بار و نقشه مربوطه
   • جزئیات بارگیری شامل نوع، ابعاد اصلی و وزن بار
   • محاسبات مركز ثقل بار و شناور
   • محاسبات پایداری بارج یا شناور
   • نحوه مهار بار، نقشه تجهیزات مهار و گواهینامه‌های آزمون و تاییدیه هركدام از وسایل مهار
   • بار وارد شده بر عرشه و مقایسه با بار مجاز عرشه
   • گزارش شرایط آب و هوایی روز عملیات
   • برنامه عملیاتی شناورها یا شناورها جهت مقابله با خطر
  • بررسی و محاسبات تعادل، سازه‌ای ، هیدوراستاتیكی و توان كششی مورد نیاز
  • بازدید كامل از سازه و تجهیزات یدك‌كش و یدك و یا شناور (جهت اخذ تاًییدیه بارگیری ایمن)
  • بازدید از نحوه و جانمایی عملیات یدك‌كشی
  • صدور گواهینامه‌ یدك‌كشی ویا تاییدیه بارگیری ایمن (در صورت حصول شرایط مطلوب فنی و ایمنی)
 • مدت اعتبار گواهینامه
  • مدت زمان اعتبار گواهینامه‌های تأیید یدک کشی (Towage Approval Certificate) به مدت 48 ساعت از شروع عملیات یدک کشی درصورت پیش بینی هوای مناسب (قدرت دریا کمتر از 4 در مقیاس بیوفورت) معتبر می‌باشد. در صورتی كه وضعیت ایمنی شناور به هر دلیلی رضایت بخش نباشد، گواهینامه صادر نخواهد شد.
 • تبیین موارد و الزامات
  • موارد زیر می بایست توسط متقاضی قبل از اعزام بازرس و تعیین تاریخ انجام آزمون صورت پذیرد:
   • پایان عملیات تخلیه و بارگیری شناور یدک شونده در زمان بازرسی
   • هماهنگی و همکاری با بازرس موسسه

بازرسی وضعیت و قیمت گذاری شناور

 • مراحل کلی انجام کار
  • بررسی مدارك و گواهینامه‌های مورد نیاز توسط بازرس موسسه بر روی شناور شامل:
   • نقشه جانمایی عمومی شناور
   • دفترچه تعادل مورد تایید موسسه رده‌بندی شناور
   • گواهینامه‌های رده‌بندی و و قانونی با آخرین ظهرنویسی‌ها
  • بازدید كامل از سازه و کلیه تجهیزات و ماشین آلات شناور
  • بر اساس استاندارد این موسسه لازم است بازرسی‌های زیر صورت گیرد:
   • بازدید کلیه قسمت های سازه ای بدنه، عرشه ها، مهاربندی، انبارها، مخازن و موتورخانه شناور و ...
   • بازرسی ماشین آلات شامل سیستم های رانش اصلی و فرعی همراه با نشانگرها و کنترل کننده های مربوطه، سیستم انتقال تراست و گشتاور، سیستم سکان، سیستم های تولید و توزیع توان الکتریکی (اصلی و اضطراری)، سیستم ورودی هوای تازه به موتورخانه و سیستم های خروجی دود، سیستم های خنک کننده آب شور و آب شیرین، سیستم سوخت و روغن کاری، سیستم بالاست، سیستم بیلج، کمپرسورها، پمپ ها و ...
   • بازرسی از کلیه تجهیزات ایمنی و نجات شامل علائم نورانی، تجهیزات نجات مستقر بر روی شناور، چراغ های دریانوردی، دستگاه های مخابراتی، جان پناه ها، تجهیزات اطفاء حریق، کپسولهای آتش نشانی، تجهیزات ایمنی دریانوردی و ...
   • بازرسی تجهیزات ایمنی رادیویی
  • صدور گزارش وضعیت و قیمت گذاری
  • مطابق با بازرسی انجام پذیرفته از شناور توسط کارشناس موسسه، گزارش وضعیت کلیه بخش های فوق همراه با نواقص موجود بر روی شناور (در صورت وجود) مطابق با قوانین و مقررات ملی و بین المللی ارائه گردیده و پس از بررسیهای نهایی صورت پذیرفته قیمت گذاری شناور انجام خواهد شد.
 • تبیین موارد و الزامات
 • موارد زیر می بایست توسط متقاضی قبل از اعزام بازرس و تعیین تاریخ انجام بازرسی صورت پذیرد:
  • پایان عملیات تخلیه و بارگیری شناور در زمان بازرسی
  • هماهنگی و همکاری با بازرس موسسه
 • لازم به ذکر است در زمان انجام بازرسی می بایست کلیه تجهیزات و ماشین آلات شناور عملیاتی بوده و پرسنل فنی مرتبط بر روی شناور آماده به کار باشند.

بازرسی های كانتینری

روال انجام بازرسی کانتینرهای موجود هر شرکت از سوی این موسسه در جهت اعمال بهينه الزامات كنوانسيون كانتينرهاي ايمن (CSC)، در قالب پیشنهادات اجرایی ذیل می باشد.

 • اعمال الزامات توسط شرکت (مالک) در چارچوب طرح مصوب معاينه مستمر (Approved Continuous Examination Program) :
  • موسسه رده‌بندي به عنوان تاييد كننده طرح: در اين روش اين موسسه رده‌بندي طرح كلي تدوینی و استقرار یافته توسط شرکت مالک کانتینر را ارزیابی و ضمن تاييد آن و اختصاص شماره ACEP با هماهنگي و تصویب مرجع دریایی کشور (سازمان بنادر و دریانوردی)، نظارت بر طرح را نيز انجام خواهد داد.
  • موسسه رده‌بندي به عنوان مشاور طرح: در صورت نياز اين موسسه آمادگي دارد به عنوان مشاور با همکاری شرکت مالک کانتینر، اقدام به طراحي، تدوین، آموزش و استقرار طرح ACEP بنمايد، به نحوي كه آن شركت نهايتاً موفق به دريافت شماره ACEP از طریق موسسه رده‌بندي و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی گردد و پس از آن ،اين موسسه نظارت هاي بعدي را نيز بر انجام اين طرح همانند بند فوق بر عهده خواهد گرفت. مراحل و نحوه انجام اين طرح در ذیل ارائه گردیده است:
   • بازنگري، مشاوره و كمك در طراحي مجدد برنامه
    در این مرحله کلیه زیر ساختارهای لازم جهت تدوین مستندات مورد نیاز جهت اجرای این طرح با همکاری موسسه انجام خواهد پذیرفت که مدارك مذکور شامل روش های اجرایی، دستورالعملها و چک لیست های مربوطه به شرح ذیل می باشد:
    • روش اجرایی اجرای کنوانسیون CSC بر مبنای طرح سیستم معاینه مستمر کانتینرها (ACEP) که در شرکت مالک کانتینر استقرار یافته است.
    • دستورالعمل کد گذاری و شماره گذاری کانتینرها، تعیین شماره تطبیق (Check Digit) و ... در چارچوب استاندارد ISO6346.
    • دستورالعمل ردیابی کانتینرهای موجود در چرخه عملیات کانتینری شرکت مالک
    • دستورالعمل شناسایی کانتینرهای معیوب و نحوه جداسازی آنها از چرخه عملیات کانتینری
    • دستورالعمل ها و فرمهای مربوط به نحوه انجام بازرسی از کانتینرها نوساز خریداری شده
    • دستورالعمل ها و فرمهای مربوط به نحوه انجام بازرسی از کانتینرهای موجود
    • دستورالعمل ها و چک لیست های مربوط به بازرسی دوره ای کانتینر
    • دستورالعمل های مربوط به روال انجام تعمیرات بر روی کانتینرها و استانداردهای مورد عمل
    • دستورالعملها و فرمهاي مربوط به تأمین اقلام و مواد مصرفی مورد نیاز در انجام پروسه تعمیرات کانتینرها
    • دستورالعمل آموزش و نیازسنجی آموزش پرسنل ذیربط با فعالیت های کانتینری
    • نحوه نگهداری و تحلیل فرم رضایتمندی مشتریان و اقدامات صورت گرفته در این خصوص
   • آموزش و كمك در استقرار برنامه
   • مميزي و صدور تاييد طرح و اختصاص شماره ACE
   • مميزيهاي ادواری مربوطه به صورت ذیل می باشد:
    • بازرسی/ممیزی اولیه: برای شروع یک دوره مراقبتی در ابتدای امر، بازرسی و ممیزی اولیه ی کاملی طبق الزامات آیین نامه و مقررات مرتبط از سیستم مدیریت کیفیت ایمنی انجام می شود.
    • دوره مراقبتی (اعتبار گواهینامه): گواهینامه موسسه دارای یک دوره اعتبار مراقبتی چند ساله است که با انجام بازرسی ها/ممیزی های مراقبتی/ادواری موفق، اعتبار آن با ظهر نویسی تمدید می شود.
    • بازرسی تجدید دوره: در زمانیکه اعتبار گواهینامه صادره (با اعتبار 2 یا 3 ساله) در حال پایان باشد می بایست یک بازرسی تجدید گواهینامه که مترادف بازرسی ویژه و گسترده می باشد انجام پذیرفته و با پایان این بازرسی در صورت برآورده شدن الزامات و نیازمندیهای موسسه مطابق با قوانین و کنوانسیونهای بین المللی مشمول، گواهینامه جدید صادر خواهد شد.
    • بازرسی اتفاقی یا غیر مترقبه:بنا به تشخیص موسسه در موارد ضروری بویژه برای رفع موارد باقیمانده در خصوص یک یا چند مورد مشخص و از واحدی معیین ممکن است انجام گردد.
    • بازرسی مراقبتی/دوره ای سالیانه: در صورتیکه بازرسی اولیه تجدید دوره منجر به صدور گواهینامه شود به جهت حفظ و تداوم سیستم مستقر در شرکت می بایست باتوجه به زمانبندی تعیین شده در پشت گواهینامه صادره (هر یک سال دو بار از دفتر مرکزی و یکی از بنادر تابعه) مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته و گواهینامه مذکور تمدید گردد.
 • اعمال الزامات از طریق بازرسی¬های ادواری منطبق بر الزامات1972 CSC:
  در اين طرح، موسسه رده‌بندي به استقرار منابع لازم (تاسيس دفتر، استقرار كارشناس و ...) در بنادر ايران، رأساً بدون ايجاد خلل در روند عمليات كانتينري شركت و به موازات اين عمليات الزامات كنوانسيون را اعمال خواهد نمود. يادآوري ميشود كه كه در اين روش، بر اساس الزامات كنوانسيون، ميبايستي حداقل هر 30 ماه يكبار هریک از كانتينرها بازرسي شوند.
 • يادآوري این نکته را ضروری میدانیم که هم ‌اكنون موسسه رده بندی ایرانیان در كليه بنادر اصلي ايران، دبي و كويت داراي مراكز بازرسي مي‌باشد و بعلاوه در چارچوب همکاری با موسسه رده بندی کره جنوبی (Korean Register of Shipping(KR))، از طریق این موسسه نیز می تواند در سراسر دنیا خدمات مربوطه را از طریق مراکز بازرسی KR اعمال نماید.

استانداردهای مورد استفاده تجهیزات بندری

 • استاندارد مورد استفاده این مؤسسه جهت بازرسی و تائید انواع جرثقیل شامل جرثقیل‌های متحرك (Mobile Crane)، جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای (Over-Head & Gantry Crane)، ستونی (Tower Crane) ، فراساحلی(Offshore Crane) ، بالابر (Derricks) و... ISO 4310 می‌باشد.
 • استاندارد مورد استفاده این مؤسسه جهت بازرسی و تائید انواع تجهیزات کمک بالابری شامل هوک، شکل، وایر، زنجیر و... استاندارد API می باشد .
 • استاندارد مورد استفاده این موسسه جهت انجام آزمون بارگذاری و صدور گواهینامه برای لیفتراك ها ANSI B56.1 می باشد.
 • استاندارد مورد استفاده این موسسه جهت انجام آزمون بارگذاری و صدور گواهینامه برای تجهیزات حمل کانتینر استاندارد ILO می باشد.
 • استاندارد مورد استفاده این موسسه جهت انجام آزمون بارگذاری و صدور گواهینامه برای كشنده ها و تراكتورها استاندارد آمریكایی OSHA می باشد.