واحد شناور های موجود

شناور های موجود


بر اساس تعاریف قوانین ، شناوری را شناور موجود (Existing Vessels) می نامند که نوساز نباشد.به معنی دیگر هر شناور پس از پایان مراحل ساخت و به آب اندازی و انجام تست دریانوردی (Sea Trial) شناور موجود محسوب شده و شامل قوانین و تقسیم بندیهای اینگونه شناورها می باشند. واحد رده‎بندی شناورهای موجود موسسه رده‎بندی ایرانیان، متولی ارائه خدمات رده‎بندی و بازرسی‎های فنی و ایمنی شناورها و سازه هاي دريايي و ... می‎باشد. برای ارائه خدمات با سطح کیفی تعریف شده در خط مشی موسسه و همچنین در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی و امنیت جان و سرمایه‎های اشخاص، این واحد آمادگی دارد با استفاده از نیروهای کار آمد و بازرسین با تجربه در بنادر اصلی کشور (خرمشهر، بوشهر، بندرعباس، چابهار و بندر انزلی) و در دبی به صورت مقیم و در سایر بنادر فرعی به کمک نزدیکترین مرکز بازرسی ،پس از انجام بازرسیهای فنی و ایمنی مربوطه و تأیید انجام کلیه مراحل بازرسی و اطمینان از برآورده شدن الزامات ایمنی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست شناور‎ در کمیته فنی موسسه، و تصویب آن، نسبت به صدورگواهینامه‌های رده‌بندی و قانونی مشمول شناور اقدام نماید.

تایید تامین کنندگان خدمات (Service Suppliers)


هنگامی که شرکت ها و مراکز ارائه دهنده خدمات به صنایع دریایی خواهان اخذ گواهینامه قابلیت و توانایی ارائه کلیه یا برخی از خدمات خودباشند، گواهینامه تایید تامین کنندگان خدمات صادر می گردد.
روند انجام کار:

  • بررسی مدارک و مستندات موردنیاز
  • ممیزی از شرکت به لحاظ استقرار سیستم تضمین کیفیت و زیرساخت ها
  • ارائه خدمات به صورت تصادفی
  • بررسی نتایج و صدور گواهینامه تایید تامین کنندگان خدمات
  • ممیزی دوره ای ، ظهرنویسی و تمدید اعتبار گواهینامه

ردیف نام فرم ها فایل PDF فایل XML
1 فرم در خواست رده بندی (شناور های موجود) دانلود دانلود
2 لیست نقشه های مورد نیاز برای ورود به دوره رده بندی شناورهای موجود دانلود دانلود
3 لیست اقدامات کلی در تعمیرات زیر آبی شناور دانلود دانلود