لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکتریکی دریایی

شركت فن آوران سيراف

نام مدیرعامل دکتر ضیایی
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2026-02-28
وب سایت
توضیحات SYRAF 3 چراغ ناوبری
آدرس ولنجک - میدان شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد طبقه منفی 1 انتهای راهرو واحد 105

فن آوران سیراف

نام مدیرعامل -
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2026-02-27
وب سایت
توضیحات ICC10005TA35-Electrical Panel Starter
آدرس

فن آوران سیراف

نام مدیرعامل -
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2026-02-27
وب سایت
توضیحات ICC10005TA36-Alarming System
آدرس شهرک پرند ، فاز توسعه بلوار خزر ، قطعه E53

شرکت فن آوران سیراف

نام مدیرعامل دکتر ضیایی
تلفن 021 - 22417611
تاریخ اعتبار 2022-09-05
تاریخ بازرسی بعدی 2026-09-05
وب سایت
توضیحات پریز کلید دار دریایی
آدرس 105ولنجک - میدان شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد طبقه منفی 1 انتهای راهرو واحد

شرکت فن آوران سیراف

نام مدیرعامل دکتر ضیایی
تلفن 021 - 22417611
تاریخ اعتبار 2022-09-05
تاریخ بازرسی بعدی 2026-09-05
وب سایت
توضیحات کلید گردان دریایی
آدرس 105ولنجک - میدان شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد طبقه منفی 1 انتهای راهرو واحد

شرکت فن آوران سیراف

نام مدیرعامل دکتر ضیایی
تلفن 021 - 22417611
تاریخ اعتبار 2022-09-05
تاریخ بازرسی بعدی 2026-09-05
وب سایت
توضیحات پریز دریایی
آدرس 105ولنجک - میدان شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد طبقه منفی 1 انتهای راهرو واحد