لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه طراحی و تولید تجهیزات الکتریکی دریایی

شركت فن آوران سيراف

نام مدیرعامل دکتر ضیایی
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2022-02-28
وب سایت
توضیحات SYRAF 3 چراغ ناوبری به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس ولنجک - میدان شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی - ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد طبقه منفی 1 انتهای راهرو واحد 105

فن آوران سیراف

نام مدیرعامل -
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2022-02-27
وب سایت
توضیحات ICC10005TA35-Electrical Panel Starterبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس

فن آوران سیراف

نام مدیرعامل -
تلفن 021-22417611
تاریخ اعتبار 2026-02-28
تاریخ بازرسی بعدی 2022-02-27
وب سایت
توضیحات ICC10005TA36-Alarming Systemبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس شهرک پرند ، فاز توسعه بلوار خزر ، قطعه E53