لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه تولید رزین پلی استر غیراشباع

صنایع شیمیایی پلیمر ایران

نام مدیرعامل مهندس روح الهی
تلفن 0311-6273552 6247051-2
تاریخ اعتبار 2021-10-24
تاریخ بازرسی بعدی 2019-10-24
وب سایت
توضیحات ICC10097TA06-ICC10097TA07-ICC10097TA08-ICC10097TA09
آدرس دفتر مرکزی:اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان خودرنگ

فراپل جم

نام مدیرعامل دکتر موحد
تلفن 02188875228
تاریخ اعتبار 2024-10-11
تاریخ بازرسی بعدی 2022-10-12
وب سایت
توضیحات Cert. No:ICC10091TA16 Cert. No:ICC10091TA17 Cert. No:ICC10091TA18Cert. No:ICC10091TA19.No:ICC10091TA20.No:ICC10091TA21به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران-خیابان ولیعصر-خیابان توانیر- خیابان گنجوی- شماره 22- واحد 2

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2022-06-08
تاریخ بازرسی بعدی 2022-06-07
وب سایت www.bonyankala.com
توضیحات ICC10138TA09 Unsaturated Polyester Resin
آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان سیزدهم - شماره 2 - واحد 4

روزیتان رزین سپاهان

نام مدیرعامل -
تلفن 031-33516499
تاریخ اعتبار 2022-11-30
تاریخ بازرسی بعدی 2022-11-30
وب سایت
توضیحات ICC10358TA01 Unsaturated Polyester Resin
آدرس اصفهان- نجف آباد- شهرک صنعتی نجف آباد 2 – خیابان دکتر حسابی- فرعی 25

صنایع شیمیایی پلیمر ایران

نام مدیرعامل ...
تلفن 03136252000
تاریخ اعتبار 2022-12-28
تاریخ بازرسی بعدی 2021-12-27
وب سایت
توضیحات UP-573 UP-473
آدرس اصفهان- بوستان سعدی- جنب بانک کشاورزی – ساختمان ریف

صنایع شیمیایی فرا پل جم

نام مدیرعامل ---
تلفن
تاریخ اعتبار 2024-03-14
تاریخ بازرسی بعدی 2023-03-15
وب سایت
توضیحات ICC10091TA14,ICC10091TA15به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران - خ ولیعصر - خ توانیر - خ نظامی گنجوی - پ22 -واحد 2

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2024-10-05
تاریخ بازرسی بعدی 2023-10-06
وب سایت
توضیحات ICC10138TA12 & 13
آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان سیزدهم - شماره 2 - واحد 4

رزیتان

نام مدیرعامل -
تلفن 021-40229942 & 22020486
تاریخ اعتبار 2024-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-14
وب سایت www.rezitan.net
توضیحات ICC10396TA01 Epoxy Vinyl Ester Resinبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران، پاسداران، خ پاسداران، خ نارنجستان هشتم، پ 23، ط 15، و 2

رزیتان

نام مدیرعامل -
تلفن 021-40229942 & 22020486
تاریخ اعتبار 2024-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-14
وب سایت www.rezitan.net
توضیحات ICC10396TA02 Epoxy Vinyl Ester Resinبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران، پاسداران، خ پاسداران، خ نارنجستان هشتم، پ 23، ط 15، و 2

رزیتان

نام مدیرعامل -
تلفن 021-40229942 & 22020486
تاریخ اعتبار 2024-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-14
وب سایت www.rezitan.net
توضیحات ICC10396TA03 Unsaturation Polyester Resin Orthophthalicبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران، پاسداران، خ پاسداران، خ نارنجستان هشتم، پ 23، ط 15، و 2

رزیتان

نام مدیرعامل -
تلفن 021-40229942 & 22020486
تاریخ اعتبار 2024-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-14
وب سایت www.rezitan.net
توضیحات ICC10396TA04 Unsaturation Polyester Resin Isophthalicبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران، پاسداران، خ پاسداران، خ نارنجستان هشتم، پ 23، ط 15، و 2

رزیتان

نام مدیرعامل -
تلفن 021-40229942 & 22020486
تاریخ اعتبار 2024-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-01-14
وب سایت www.rezitan.net
توضیحات ICC10396TA05 Unsaturation Polyester Resin Isophthalicبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران، پاسداران، خ پاسداران، خ نارنجستان هشتم، پ 23، ط 15، و 2

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2022-12-03
تاریخ بازرسی بعدی 2021-12-03
وب سایت www.bonyankala.com
توضیحات ICC10138TA10 Unsaturated Polyester Resin
آدرس

صنایع شیمیایی پلیمر ایران

نام مدیرعامل -
تلفن 03136252000, 09132167458
تاریخ اعتبار 2022-12-28
تاریخ بازرسی بعدی 2021-12-28
وب سایت
توضیحات ICC10097TA10 & 11
آدرس اصفهان- بوستان سعدی- جنب بانک کشاورزی – ساختمان ریف