لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکتهای فعال در زمینه تولید رزین پلی استر غیراشباع

شرکت صنایع شیمیایی بوشهر

نام مدیرعامل مهندس مهدی زاده
تلفن 88779953
تاریخ اعتبار 2021-04-19
تاریخ بازرسی بعدی 2019-04-18
وب سایت
توضیحات Cert. No: ICC30111TA02 Cert. No: ICC30111TA03 Cert. No: ICC30111TA04
آدرس تهران-ولیعصر-بالاتر از پارک ساعی-روبروی خیابان32-پلاک 1178

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2021-03-03
تاریخ بازرسی بعدی 2020-03-04
وب سایت www.bonyankala.com
توضیحات Cert. No:ICC10138TA06 Cert. No:ICC10138TA07 Cert. No:ICC10138TA08
آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان سیزدهم - شماره 2 - واحد 4

پلیمر ایران

نام مدیرعامل مهندس روح الهی
تلفن 0311-6273552 6247051-2
تاریخ اعتبار 2021-10-24
تاریخ بازرسی بعدی 2019-10-24
وب سایت
توضیحات Cert.No:ICC10097TA06 Cert.No:ICC10097TA07 Cert.No:ICC10097TA08 Cert.No:ICC10097TA09به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس دفتر مرکزی:اصفهان-بوستان سعدی-ساختمان خودرنگ

فراپل جم

نام مدیرعامل دکتر موحد
تلفن 02188875228
تاریخ اعتبار 2021-07-23
تاریخ بازرسی بعدی 2021-07-23
وب سایت
توضیحات Cert. No:ICC10091TA08 Cert. No:ICC10091TA09 Cert. No:ICC10091TA10Cert. No:ICC10091TA11
آدرس تهران-خیابان ولیعصر-خیابان توانیر- خیابان گنجوی- شماره 22- واحد 2

شرکت امین شیمی سپاهان

نام مدیرعامل مهندس جهانگیری
تلفن
تاریخ اعتبار 2021-10-03
تاریخ بازرسی بعدی 2021-10-03
وب سایت
توضیحات Code : 501,601
آدرس اصفهان- خیابان امام خمینی -جنب شرکت رزین کاران سپاهان

شرکت پترو پویا رزین

نام مدیرعامل مهندس آهنگر
تلفن 09122253903
تاریخ اعتبار 2021-12-01
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-01
وب سایت
توضیحات Code : O 121به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس تهران -بلوار مرزداران بین ایثار و آریافر - طبقه هم کف - پلاک 106

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2022-06-08
تاریخ بازرسی بعدی 2020-06-07
وب سایت www.bonyankala.com
توضیحات Cert. No:ICC10138TA09به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان سیزدهم - شماره 2 - واحد 4

شرکت روزیتان رزین سپاهان

نام مدیرعامل ...
تلفن 031-33516499
تاریخ اعتبار 2022-11-30
تاریخ بازرسی بعدی 2020-11-29
وب سایت
توضیحات Cert.No:ICC10358TA01به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس اصفهان- نجف آباد- شهرک صنعتی نجف آباد 2 – خیابان دکتر حسابی- فرعی 25

صنایع شیمیایی پلیمر ایران

نام مدیرعامل ...
تلفن 03136252000
تاریخ اعتبار 2022-12-28
تاریخ بازرسی بعدی 2021-12-27
وب سایت
توضیحات UP-573 UP-473
آدرس اصفهان- بوستان سعدی- جنب بانک کشاورزی – ساختمان ریف

صنایع شیمیایی فرا پل جم

نام مدیرعامل دکتر موحد
تلفن
تاریخ اعتبار 2022-02-25
تاریخ بازرسی بعدی 2022-02-25
وب سایت
توضیحات ICC100917TA12-ICC100917TA13
آدرس تهران - خ ولیعصر - خ توانیر - خ نظامی گنجوی - پ22 -واحد 2

صنایع شیمیایی فرا پل جم

نام مدیرعامل ---
تلفن
تاریخ اعتبار 2024-03-14
تاریخ بازرسی بعدی 2022-03-15
وب سایت
توضیحات ICC10091TA14,ICC10091TA15
آدرس تهران - خ ولیعصر - خ توانیر - خ نظامی گنجوی - پ22 -واحد 2

شرکت بنیان کالا شیمی

نام مدیرعامل مهندس خاتمی
تلفن 021-88555557
تاریخ اعتبار 2021-11-11
تاریخ بازرسی بعدی 2021-11-11
وب سایت
توضیحات ICC10138TA11
آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان سیزدهم - شماره 2 - واحد 4