لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه تولید روانکارهای دریایی

شرکت نفت پارس

نام مدیرعامل پرویز راحت
تلفن 02127981226
تاریخ اعتبار 2022-03-11
تاریخ بازرسی بعدی 2019-03-11
وب سایت
توضیحات PRODUCT NAME/Grade: 1. Pars Oghyanous/SAE50 2.Pars Modj X/SAE40 3.Pars Modj/SAE40 4.Pars Modj/SAE30 5.Pars Darya/SAE40 6.Pars Darya/SAE30 7.Pars Lenj/SAE 30
آدرس تهران -بزرگراه مدرس-میرداماد شرقی-شماره346

شرکت نفت بهران

نام مدیرعامل ...
تلفن 30-22264124
تاریخ اعتبار 2022-12-14
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-13
وب سایت
توضیحات tpeo 3008-5070-4030-4040-4015-
آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 2

شرکت نفت بهران

نام مدیرعامل ....
تلفن 30-22264124
تاریخ اعتبار 2022-12-14
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-13
وب سایت
توضیحات 5025-5040
آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 2