لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه تولید روانکارهای دریایی

شرکت نفت پارس

نام مدیرعامل فرهنگی فر
تلفن 02127981226
تاریخ اعتبار 2027-01-14
تاریخ بازرسی بعدی 2027-01-14
وب سایت
توضیحات ICC10274TA09الی ICC10274TA27
آدرس (دفتر مركزي) تهران، خيابان شهيد وحيد دستگردي نرسيده به خيابان دكتر مصدق شمـالي، پلاك 14

شرکت نفت بهران

نام مدیرعامل ...
تلفن 30-22264124
تاریخ اعتبار 2022-12-14
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-13
وب سایت
توضیحات tpeo 3008-5070-4030-4040-4015-
آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 2

شرکت نفت بهران

نام مدیرعامل ....
تلفن 30-22264124
تاریخ اعتبار 2022-12-14
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-13
وب سایت
توضیحات 5025-5040
آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 2