لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء

شرکت ستاره سحابی

نام مدیرعامل ...
تلفن 077-33136102
تاریخ اعتبار 2021-11-09
تاریخ بازرسی بعدی 2020-11-09
وب سایت
توضیحات بازرسی و سرویس سیستم ها و تجهیزات اطفا حریق:سیستم های ثابت اطفا حریق دی اکسی کربن-کپسول های قابل حمل اطفا حریق پودر خشک - کپسول های قابل حمل دی اکسید کربنبه علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس بوشهر - بندر گناوه -کیلومتر 1 جاده کمربندی گناوه - دیلم - صندوق پستی 183