لیست شرکت ها

شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورها
  • شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگلاس (واحد کنترل و کیفیت)

آبادان کشتی نوح

نام مدیرعامل ثامری
تلفن ----
تاریخ اعتبار 2019-04-09
تاریخ بازرسی بعدی 2018-10-12
وب سایت
توضیحات
آدرس آبادان - خیابان دبستان - پاساژ ضیا - طبقه 4 - واحد 9

شناورسازی دریانورد

نام مدیرعامل امیر میمد آمری
تلفن 0773351911
تاریخ اعتبار 2021-07-06
تاریخ بازرسی بعدی 2021-07-06
وب سایت
توضیحات ICC30068QC03
آدرس بندر بوشهر - جاده نیروگاه - روبروی کلانتری 14 - شرکت دریانورد

صنایع فایبرگلاس شقایق

نام مدیرعامل ....
تلفن 09111119578
تاریخ اعتبار 2022-10-23
تاریخ بازرسی بعدی 2020-10-22
وب سایت
توضیحات
آدرس مازندران-بابلسر-میدان معلم-کیلومتر دو جاده بابلسر به فریدونکنار-صنایع فایبرگلاس شقایق

تلاش بندر

نام مدیرعامل رضا صفری
تلفن 077-25672020
تاریخ اعتبار 2020-10-29
تاریخ بازرسی بعدی
وب سایت
توضیحات
آدرس بوشهر-بندر عامری

پرنیان پایش اندیشه کادوس

نام مدیرعامل ...
تلفن 88173128
تاریخ اعتبار 2020-12-15
تاریخ بازرسی بعدی
وب سایت
توضیحات
آدرس سهروردی شمالی، خیابان قندی،پلاک 76، واحد 4

تک شناور ستاره لیان

نام مدیرعامل ...
تلفن 09132021679
تاریخ اعتبار 2024-04-18
تاریخ بازرسی بعدی 2024-04-18
وب سایت
توضیحات ICC30379QC04
آدرس بندر بوشهر - اول جاده نیروگاه اتمی - جنب نمایندگی سایپا

کشتی سازی صنعت دریایی غراب لیان

نام مدیرعامل ...
تلفن 09171755075
تاریخ اعتبار 2020-12-14
تاریخ بازرسی بعدی 2020-12-14
وب سایت
توضیحات
آدرس بندر بوشهر - شهرک صنعتی 2- خیابان سیراف

سکان طلایی

نام مدیرعامل ---
تلفن
تاریخ اعتبار 2022-05-04
تاریخ بازرسی بعدی 2021-05-04
وب سایت
توضیحات ICC30046QC02
آدرس بوشهر

شرکت صنایع دریایی نوح جنوب

نام مدیرعامل ---
تلفن
تاریخ اعتبار 2022-11-22
تاریخ بازرسی بعدی 2022-11-22
وب سایت
توضیحات ICC40042WA07
آدرس آبادان پنج کیلومتری چوئبده

شایگان صنعت نوین دریا

نام مدیرعامل مدیر عامل
تلفن 09173715193
تاریخ اعتبار 2024-06-20
تاریخ بازرسی بعدی 2024-06-20
وب سایت
توضیحات ICC60456QC01
آدرس بوشهر، سبزآباد، ناحیه صنعتی دریایی بوشهر

شناورسازی دریا نورد

نام مدیرعامل ---
تلفن ------
تاریخ اعتبار 2024-09-25
تاریخ بازرسی بعدی 2024-09-25
وب سایت
توضیحات ICC30047QC04
آدرس بوشهر

شناور سازی کشتی سازی تلاش بندر

نام مدیرعامل ---
تلفن ------
تاریخ اعتبار 2024-11-08
تاریخ بازرسی بعدی 2024-11-08
وب سایت
توضیحات ICC30047QC03
آدرس بوشهر

شرکت شقایق

نام مدیرعامل ----
تلفن --------
تاریخ اعتبار 2024-11-25
تاریخ بازرسی بعدی 2024-11-25
وب سایت
توضیحات ICC60266QC04
آدرس مازندران

دلوار کشتی آبادان

نام مدیرعامل ---
تلفن ------
تاریخ اعتبار 2024-05-08
تاریخ بازرسی بعدی 2024-05-08
وب سایت
توضیحات ICC40023WA07
آدرس خوزستان