لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه کالیبراسیون

تاوفیدار بارمان جنوب

نام مدیرعامل خانم رقیه رحیمی
تلفن 09178279871
تاریخ اعتبار 2024-02-25
تاریخ بازرسی بعدی 2022-02-25
وب سایت
توضیحات
آدرس بوشهر -خیابان شهید نواب صفوی -مجتمع ولیعصر -طبقه دوم - واحد 5

شرکت دیاکو پارس ایرسا

نام مدیرعامل مهندس بیات
تلفن 03133875064-5
تاریخ اعتبار 2023-06-06
تاریخ بازرسی بعدی 2022-06-06
وب سایت
توضیحات ICC10374SP01
آدرس اصفهان - شهرک صنعتی امیر کبیر - خیابان عطاالملک - نبش بلوک 33-پلاک 46

آذر دقیق هرمزگان

نام مدیرعامل ---
تلفن
تاریخ اعتبار 2022-05-25
تاریخ بازرسی بعدی 2022-05-05
وب سایت
توضیحات ICC20369SP01
آدرس بندرعباس