لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • خدمات فهرست موجودی مواد

فناوری اقیانوس رابین

نام مدیرعامل آقای نیک پور
تلفن 02128423097
تاریخ اعتبار 2023-10-23
تاریخ بازرسی بعدی 2023-04-23
وب سایت
توضیحات ICC10433Sp01به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کشاورز ، خیابان رستاک ، خیابان شهید حسین شوریده ، پلاک 5 ، ساختمان نسیم ، طبقه هشتم ، واحد 81