لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه تهیه و تدوین فهرست مواد خطرناک روی شناورها

فناوری اقیانوس رابین

نام مدیرعامل جناب آقای مهندس پوریا جدید فرد
تلفن 02128423097
تاریخ اعتبار 2025-01-07
تاریخ بازرسی بعدی 2025-01-07
وب سایت
توضیحات ICC10433Sp04-
آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کشاورز ، خیابان رستاک ، خیابان شهید حسین شوریده ، پلاک 5 ، ساختمان نسیم ، طبقه هشتم ، واحد 81