لیست شرکت ها

شرکتهای تامین کننده خدمات در زمینه های دریایی
  • آزمون بارگذاری انواع جرثقیل و تست انواع کابل فولادی

شرکت ارزیابی فنی و انطباق اروند

نام مدیرعامل فولاد زند
تلفن 02144460679
تاریخ اعتبار 2025-02-22
تاریخ بازرسی بعدی 2023-02-21
وب سایت
توضیحات ICC10300SP07به علت عدم انجام بازرسی و ممیزی سالیانه گواهینامه فاقد اعتبار می باشد
آدرس آبادان - خیابان طالقانی - مرکز تجاری برلیان - طبقه اول پلاک 83