لیست شرکت ها

شرکتهای تولید و تامین کننده مواد و تجهیزات دریایی
  • شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات رسوب زدا و بازدارنده

آبریزان مهر افزا

نام مدیرعامل مهندس شعله
تلفن 071-36245332 / 071-36243963
تاریخ اعتبار 2023-07-04
تاریخ بازرسی بعدی 2024-07-04
وب سایت www.mitreh.com
توضیحات ICC10457TA01 & ICC10457TA02
آدرس شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، پارک علم و فناوری استان فارس