مصاحبه جناب اقای مهندس صفری با نشریه پیام دریا با محوریت استفاده از پهباد در بازرسی


Head Image

مصاحبه جناب اقای مهندس صفری با نشریه پیام دریا با محوریت استفاده از پهباد در بازرسی

MPR
2020-12-20