ساخت کشتی غول پیکر نفت کش با نظارت موسسه رده بندی ایرانیان


Head Image

کشتی نفت کش افراماکس ۲ با نظارت موسسه بین المللی و دانش بنیان رده بندی ایرانیان در کشور ساخته شد. ساخت کشتی غول پیکر نفت کش با نظارت یک موسسه رده بندی ایرانی ساخت یک کشتی از نظر نوع و ابعاد در کشور بی سابقه است. این شناور ۲۵۰ متر طول، ۴۴ متر عرض و ۲۱ متر ارتفاع دارد و آبخور آن ۸/۱۴ متر است. ظرفیت حمل شناور افراماکس ۲ ظرفیت حمل ۱۱۳ هزارتن نفت را دارد که معادل ۷۵۰ هزار بشکه می‌شود. سازنده شناور افراماکس ۲ شرکت صدرا بوده و موسسه رده بندی ایرانیان کار بازرسی و صدور گواهینامه های فنی آن را به عهده داشت که عملیات ساخت آن در اوایل ماه جاری به اتمام رسید و به آب اندازی آن نیز انجام شد. پلتفرم ساخت، کل خدمات فنی مهندسی، طراحی، بازرسی و رده بندی آن به صورت کامل در داخل کشور انجام شده است.

MPR
2021-01-09