برگزاری وبینار آموزشی الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در موسسات آموزشی بندری


Head Image

واحد آموزش موسسه رده بندی ایرانيان با همکاری معاونت امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی و با توجه به درک شرایط شیوع بیماری کرونا و البته اتکا به تجهیزات مدرن آموزش مجازی خود اقدام به برگزاری وبینار آموزشی با عنوان الزامات سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 در موسسات آموزشی بندری برگزار کرد. این وبینار در تاریخ 24 و 25 تیر ماه 99 و به صورت مجازی با حضور بیش از هشتاد نفر از مدیران عامل و کارشناسان سیستم مدیریت کیفیت موسسات آموزشی و نمایندگان دستگاه نظارت معاونت امور بندری مستقر در بنادر مختلف کشور و توسط مدرس دوره جناب آقای مهندس حسین عابدینی، مدیر واحد سیستم‌ های مدیریت کیفیت موسسه رده‌ بندی ایرانیان برگزار شد و به بررسی محور هایی همچون تعریف واژگان سیستم مدیریت کیفیت، آشنایی با اصول مدیریت کیفیت، فرآیند و رویکرد فرآیندی، چرخه PDCA و ساختار آن، معرفی بندهای استاندارد ISO 9001:2015، معرفی مدیریت ریسک، مدیریت دانش و مدیریت تغییر، نحوه مستند سازی بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 (مدارک و سوابق)، تشریح اجمالی ممیزی و ممیزی داخلی، آشنایی با عدم انطباق، اصلاح و اقدام اصلاحی، نحوه انجام پروژه های بهبود پرداخت.

Admin
2020-09-19