تقویم آموزشی نیمه دوم سال 99 موسسه


Head Image

تقویم آموزشی نیمه دوم سال 99 موسسه رده بندی ایرانیان توسط واحد آموزش موسسه تهیه و تدوین شد. کلیه دوره ها به صورت حضوری و آنلاین و پکیج های آموزشی و در محل مشتری با لحلظ تخفیف ویژه نیز قابل برگزاری می باشد. همچنین دوره ها و پکیج ها متناسب با نیاز مشتریان قابل تغییر و طراحی مجدد می باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانید با واحد آموزش موسسه به شماره های 42186151 و 42186152 تماس حاصل فرمایید.

MPR
2020-09-27