تدوین شیوه‌ نامه "معیارهای گواهی مفاهیم، فناوری ‌ها و محصولات نوآورانه" توسط موسسه رده‌ بندی ایرانیان


Head Image

این موسسه به عنوان یک موسسه دانش بنیان، به منظور دستیابی به چارچوبی برای حمایت و اعطای صلاحیت به فناوری‌ های نوین و ابتکارات نوآورانه در صنعت دریایی کشور، اقدام به تدوین شیوه ‌نامه "معیارهای گواهی مفاهیم، فناوری ‌ها و محصولات نوآورانه" نموده است. هدف از تدوین این شیوه‌ نامه، بهبود ایمنی دریانوردی و خدمات دریایی، حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی، حمایت از نوآوری ‌ها در صنعت دریایی کشور جهت نیل به اهداف اقتصاد دریامحور و گسترش دامنه خدمات این موسسه رده ‌بندی اعلام شده است. این اهداف از طریق فرایندهای ارزیابی، صحت ‌سنجی و اعطای صلاحیت به مفاهیم، فناوری ‌ها و محصولات نوآورانه به صورت مجزا و در ارتباط یکپارچه با فناوری‌ های رایج محقق گردیده و در پایان این فرایند یک بیانیه یا گواهی مفهوم یا محصول نوآورانه صادر می ‌گردد. امید است پس از تدوین و پیاده ‌سازی شیوه‌ نامه مذکور، شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون فناوری‌ های نوین دریایی و رشد و رونق هرچه بیشتر صنعت دریایی کشور باشیم. شرکت ‌ها، افراد متقاضی و علاقه ‌مندان می ‌توانند جهت اطلاع و دریافت شیوه ‌نامه مذکور و یا خدمات مورد نیاز در این خصوص، به واحد تحقیقات و پژوهش موسسه رده ‌بندی ایرانیان ICS مراجعه نمایند.

MPR
2023-05-30